tirsdag den 31. marts 2020

Den sorte død i det digitale samfund...

Så ganske læsværdig...!


"Coronavirus minder både i sin smittevej og i samfundenes reaktioner om Den Sorte Død, der hærgede Europa i Middelalderen. Den aktuelle epidemi udstiller for det første borgerne og i en vis udstrækning også politikere som rådvilde og sårbare. Men coronavirus kan også – igen ligesom Den Sorte Død – komme til at betyde varige samfundsforandringer, skriver chefforsker ved DMJX, Jakob Linaa Jensen. Han er er aktuel med bogen "The Medieval Internet", hvor han bl.a. påviser åbenlyse ligheder mellem internetsamfundet og middelalderen.


I middelalderen, nærmere bestemt i årene 1348 og frem, udryddede Den Sorte Død op mod en tredjedel af Europas befolkning. Dengang som nu var sygdommen startet i Kina, i 1331, paradoksalt nok i det samme område, Hubei-provinsen, hvor den nuværende Coronavirus også startede på et marked, der solgte såvel levende som døde dyr."


Læs hele artiklen her:

https://pov.international/den-sorte-dod-det-digitale-samfund/

mandag den 30. marts 2020

Det svære spørgsmål

Hvor meget har samfundet råd til at betale for et menneskeliv...?
Hvem vil samfundet satse på at redde...?
Hvorfor opererer finansministeriet med een pris på et menneskelivs værdi, og sundhedsvæsenet med en anden...?
"En gruppe forskere fra Københavns Universitet er gået i gang med at følge danskernes holdning til indsatsen mod corona-epidemien. Indtil videre har 50 procent af deres respondenter svaret, at samfundet skal minimere dødsfald for enhver pris. Knap 35 procent er klar til at acceptere flere dødsfald for at redde økonomien.
Indsatsen mod corona koster det danske samfund milliarder. Indtil videre har viljen til store økonomiske ofre været til stede, men flere og flere er gået i gang med at stille spørgsmålet: Hvornår bliver det for dyrt? Regnestykket er vanskeligt og ubehageligt – men det er ikke umuligt at lave. Her er alle de faktorer, der indgår i kalkulen over, hvad et liv er værd i kroner og øre lige nu."
(Det kan anbefales, at lytte til artiklen, da podcasten går mere i dybden end artiklen)

Læs eller lyt her:
lørdag den 28. marts 2020

Halvdelen af danskerne bør smittes ifølge SSI

"Coronavirus kan ikke inddæmmes, og før eller siden skal de fleste af os smittes.
Ifølge den faglige direktør i Statens Seruminstitut er coronavirus så smitsom, at den eneste måde at få bugt med den på er, at op mod 60 procent af befolkningen gradvist bliver smittet, så vi opnår det, der kaldes flokimmunitet og ikke kan blive syge igen.
Men er det nu klogt at åbne samfundet på en måde, så hele 3,5 millioner danskere på et tidspunkt kan ende med at have været smittet med den potentielt dødelige sygdom?"

Læs her:
Vi har solgt vores frihed...

 »Vi har for længst vænnet os til at give køb på friheden for sikkerhedens skyld«


"Den tilnærmelsesvise undtagelsestilstand, vi befinder os i, forstærker og afslører ifølge professor i idéhistorie Mikkel Thorup en fundamental samfundsmæssig tendens, der allerede længe har gjort sig gældende: Det er ikke længere menneskets autonomi, der er politikkens omdrejningspunkt, men dets sårbarhed.


»Selv om coronapandemien er en unik ny situation, lå vores måde at forholde sig til den på allerede på forhånd nogenlunde fast. De fleste af os har handlet efter mønstre, der allerede lå i vores samtid, inden nogen havde hørt om coronavirus.«


»Hvor man før har fokuseret på menneskets autonomi, selvstændighed og selvberoenhed, ser man nu i stigende grad mennesket som et sårbart væsen, der har behov for hjælp og beskyttelse. Idealet er ikke længere at nå frem til noget bedre, men at forhindre det hele i at blive værre.


I en klassisk ideologibaseret politikforståelse har det handlet om, hvilken bedre fremtid vi gerne vil have. Nu har fokus flyttet sig fra at udvide menneskelig autonomi og frihed til at beskytte mennesker, der er sårbare.


Coronavirussen er næsten for god en illustration af den tendens,« fortsætter Mikkel Thorup: »Vi har behov for beskyttelse, karantæne og grænser. Håndsprit og masker. I sådan en situation betoner man ikke mennesket som rettighedsbærende individ, men som en krop.«


Mikkel Thorup fremsætter den forsigtige påstand, at skiftet fra autonomi til sårbarhed skete omkring Murens fald, der for Vesten medførte en affortryllelse af politikken: »Der kom større fokus på, hvad politikken ikke kan, end på hvad den kan, og en konsensus om, at utopier og ideologier er urealistiske, naive og farlige.«


Tendensen til at fokusere på beskyttelse frem for frihed blev accellereret af terrortruslen efter den 11. september. Mikkel Thorup ser coronakrisen som endnu en accelleration af den samme tendens.


»Med fare for at se alt bekræftet så er det at være skjult smittebærende, hvor man med sine almindelige hverdagsaktiviteter udsætter andre for fare, og samtidig selv er udsat, den ultimative illustration af den lange bevægelse, jeg har skitseret, hvor man ser sig selv både som sårbar og farlig. At gøre de mest normale ting – at gå på arbejde, passe sine børn – er blevet farligt.«


Læs hele artiklen i Information her:

https://www.information.dk/kultur/2020/03/idehistoriker-laengst-vaennet-give-koeb-paa-friheden-sikkerhedens-skyld

fredag den 27. marts 2020

Måske ugens mest læsværdige artikel...

"Staternes massive indgreb under coronakrisen betyder ikke, at politikken atter har overtaget styringen. Staterne er tværtimod drevet af panik, gæld og mistillid, mener den tyske sociologiprofessor Wolfgang Streeck. Han kritiserer, at regeringer sætter økonomien helt i stå, uden at det bliver debatteret, om det er det rigtige at gøre.
"Alle skal reddes: de gamle, de svage. Det er svært at indvende noget imod. Men nøgternt betragtet står vi i en situation, hvor statslederne er bange for folkets reaktion,« siger han.

»Det skal lykkes at holde kurven tilpas flad, så der ikke opstår uheldige billeder fra et sundhedsvæsen, som i store dele af den vestlige verden har trimmet og beskåret og 'optimeret' i den neoliberale ære – selv om vi allerede ved den første SARS-epidemi fik en advarsel om, at den her slags epidemier stadig forekommer.«

Læs artiklen i Information her:
https://www.information.dk/udland/2020/03/tysk-sociolog-hvornaar-toer-politiker-sige-okay-kurven-flad-nok?utm_medium=social&utm_campaign=btn&utm_source=facebook.com&utm_content=tp


torsdag den 26. marts 2020

Hvad skal et dansk menneskeliv koste...?

Coronakrisen har nu lukket "trolden" ud af æsken: det store tabu om, hvad samfundet vil/kan betale for at redde et menneskeliv.


"I Norge og Storbritannien eksisterer der en cirkapris for, hvad sundhedsvæsenet vil betale for det, der betegnes for et leveår med god livskvalitet. Prisen er på omkring 500.000 kroner, og det er set i det lys, at Jakob Kjellberg, der er sundhedsøkonom hos VIVE, vurderer indsatsen for at redde liv under coronakrisen herhjemme til at være for dyr.

Jeg er med på, at det er godt at have nogle tal at navigere efter, men der er stor forskel på, om det er to milliarder eller 32 millioner, siger Anne-Marie Axø Gerdes for Etisk Råd i Danmark."


Læs artiklen her:

https://nyheder.tv2.dk/politik/2020-03-26-debatten-raser-hvor-meget-er-et-menneskeliv-vaerd

onsdag den 25. marts 2020

Katastrofal overreaktion...?

"Danmark har lagt en katastrofal kurs fra start og slingrer derudaf med vind og hast. Nedlukningen af landet virker i tiltagende grad mere som handlingslammelse frem for handling. At bede danskerne om at blive hjemme uden data, der følger udviklingen, er mere eller mindre absurd og økonomisk uansvarligt.

Det er ansvarsfraskrivelse at begrunde Danmarks strategi med, at der ikke findes evidens, man kan rette kursen efter. Det har blandt andre svenskerne og sydkoreanerne jo gjort. De har brugt erfaringer fra tidligere epidemier og truffet beslutninger befriet for meningsløs symbolpolitik OG fravalgt at lukke landene ned.
For ikke kun grænselukningen går stik imod sundhedsfaglig viden, selve nedlukningen af landet er et yderst tvivlsomt tiltag, som eksperter i udlandet har påpeget siden dag ét."

Læs artiklen i POV her:
https://pov.international/theresa-nguyen-har-danmark-valgt-den-rigtige-strategi/

En international og national skillevej...?

Bliver følgerne af corona-krisen det endelige dødsstød til EU og til det danske velfærdssamfund, som vi har kendt det..?
Vil vi blive vidner til en helt ny verdensorden...?

Læs denne artikel i Ræson (gratis):
tirsdag den 24. marts 2020

Forfejlet europæisk strategi...?

"WHO's virusekspert Bruce Aylward undrer sig over Europas respons på Covid-19-pandemien. Det er selvskade, siger han. I stedet for at lukke samfund ned bør landene gøre som Kina, Singapore og Sydkorea: Find de syge, isoler dem og deres kontakter, indtil de ikke længere smitter. Det er det eneste, der vil virke, advarer han. Der er grænser for, hvor længe landene, deres økonomier og befolkninger kan holde til de nuværende foranstaltninger, siger han i dette interview med POV International."


Læs hele artiklen her:

https://pov.international/who-virusekspert-bruce-aylward-hvorfor-dog-lukke-samfund-ned/mandag den 23. marts 2020

Proportionsforvrængning...?

Hmmm - hvad er der blevet af proportionerne...?

Indtil i dag er blot 13 danskere døde som følge af corona-virus. Flertallet af disse døde havde andre livstruende diagnoser, så myndighederne er ikke sikre på den egentlige dødsårsag for disse patienter.
Holder man det op imod, at forrige influenzasæson kostede hele 1.644 danskere livet, må det da give stof til eftertanke....? 🤔

Læs mere her
En ganske ny fremtid....

 🤓 Tænk sig at starte en ny uge med en så aldeles fremragende artikel...! 👍


"Når alt dette er overstået, kan vi så bare glide tilbage til det gamle? Kan vi gå tilbage og glemme, at forandringer kan ske med kollektiv kraft, når det virkelig gælder? Kan vi glemme politikere, der tør gennemføre omkalfatrende samfundsforandringer? Kan vi glemme erindringen om, at vi kan indrette os anderledes, at vi kan omgås hinanden anderledes, at vi kan handle anderledes, at vi kan arbejde anderledes, leve anderledes, tænke anderledes? Og vigtigere: Kan vi fortrænge det, der på grund af triste, dramatiske omstændigheder nu pludselig er kommet i forgrunden: at der findes sandheder, der er større end vores egne individuelle? Vi er lige nu i færd med at få erfaringen af, hvad det vil sige at sætte sig selv ind på andet end blot sig selv. Den slags, tænker jeg, er ikke hurtigt glemt."


Læs eller lyt her:

https://www.zetland.dk/historie/so4EalxR-a8DEYXaM-85fb3

søndag den 22. marts 2020

Forår trods corona

Foråret er over os - det lader sig ikke slå ud af en bette virus.... 🇩🇰
(foto: Karsten Hammershøj Nymand)

Du kom med alt hvad der var dig
og sprængte hver en spærret vej
og hvilket forår blev det!
Det år, da alt blev stærkt og klart
og vildt og fyldt med tøbrudsfart
og alting råbte: lev det!

Jeg stormed' ud og købte øl
ja,vintrens gamle, stive føl
fór ud på grønne enge
og du blev varm og lys og fuld
og håret var det pure guld
som solen – skjult for længe

Og blomster åbned' sig og så
at nu blev himlen stor og blå
og stunden født til glæde.
Din næve var så varm og god
og du blev smuk og fuld af mod
så smuk, jeg måtte græde.

Vorherren selv bød ind til fest
og kyssed* hver benovet gæst
i kærlighedens sale
med øjne, undrende og blå
vi bare så og så og så
og slugte livets tale:

At livet det er livet værd
på trods af tvivl og stor besvær
på trods af det, der smerter,
og kærligheder er og bli'r
Og hvad end hele verden si'r
Så har den vore hjerter

(Tekst & Musik: Per Warming, Jens Rosendal)

lørdag den 21. marts 2020

Coronakrisens mulige udfald...

"Selvfølgelig ved vi ikke, hvordan det ender, når vi når om på den anden side af coronakrisen, men politisk vil verden ikke være den samme.

Meget af det, vi troede, vi var afhængige af, og meget af det, vi bildte os ind, at vi virkelig troede på, vil være væk. Det kan blive frygteligt, og det kan blive fantastisk. Sandsynligvis begge dele, men forskellige steder. Så bliver idéudvikling, offentlige samtaler og politik helt afgørende.


Som Francis Fukuyama engang sagde her i avisen om forholdet mellem en objektiv situation og de politiske udfald: Vi havde store økonomiske problemer efter krisen i 1930'erne, »i Europa ledte det til Hitler og Mussolini, i USA ledte det til Franklin Roosevelt og New Deal.« Det, der et sted blev til fascisme, blev et andet sted til forbilledet for samtidens demokratiske socialisme.

Vi har udsigten til begge muligheder på den anden side af corona, og kloden er stadig i brand."


Læs indlægget her:

https://www.information.dk/debat/2020/03/verden-kan-corona-ende-ny-mussolini-demokratisk-socialisme

fredag den 20. marts 2020

Udspil på grænsen af panik

"Regeringens økonomiske udspil er udtænkt på grænsen af panik, skriver økonom Kim Paulsen: Tiltagene er aftalt med dem, der i forvejen sidder på flæsket jf. trepartsforhandlingerne om krisepakken og de store selskaber fx SAS. Det skal nok give ro på hovedperronen, fordi det store flertal af fastansatte – men hvor er læren fra Finanskrisen, og hvad med de udsatte?


På trods af den omtalte generelle tilgang falder mange udenfor. Dem, der er eller bliver fyret i den nærmeste fremtid, får ingen særlig krisehjælp. Dem, der i forvejen var arbejdsløse, måske endda i halvt år, får det sværere og en ydelse, der er væsentlig mindre end den faste arbejdsstyrke, som i både den offentlige som den private sektor fortsætter på fuld løn, hvis der takkes ja til ordningen.


De atypisk ansatte, de arbejdsløse og andre lavindkomstgrupper (aktive jobsøgere), er i reglen uden egen skyld i deres økonomiske problemer, men her er det åbenbart finere at blive uforskyldt ramt af coronavirussen."


Læs indlægget her:

https://pov.international/coronavirus-redningspakke-er-skaev/

mandag den 16. marts 2020

Krise til eftertanke...?

Nu må vi jo i al tumulten ikke glemme, at sundhedssektoren og sygehusene har været udsat for massive nedskæringer de sidste mange år. Et totalt udsultet sundhedsvæsen har jo i sagens natur overordentlig svært ved at håndtere en krise som denne, hvis ikke der sættes ind på at udbrede og derved sænke raten af behandlingskrævende over tid.
Havde vort sygehusvæsen været toptunet, havde det ikke været nødvendigt, med alle de tiltag i samfundet, som nu finder sted.
Man må sandelig håbe, at politikerne nu får åbnet øjnene for, hvor vigtigt det er for landet og borgerne, at have et sygehusvæsen der ikke konstant bliver beskåret, men tværtimod bliver opdateret. Især når befolkningsgennemsnittet, som det er tilfældet, bliver ældre og ældre. Lad os håbe at fru Frederiksen, efter krisen, får rettet op på det syge sygehusvæsen.
Og så skal vi jo passe på med ikke at lade os tabe fornuften helt. Indtil d.d. er blot 918 danskere smittet. Kun fire er døde, tre på 80+ år, som var alvorligt syge i forvejen, og hvor dødsårsagen ikke umiddelbart er coronavirus. Og så en mand på 92 år, hvor man endnu ikke kender dødsårsagen. Myndighederne har meldt ud, at deres værste scenarier viser, at mellem 300.000 og 500.000 danskere vil blive smittet med corona her i forårsmånederne. Det er max. 10% af befolkningen. Det vil sige, at 90% af befolkningen IKKE bliver smittet i denne omgang.
Værd at tænke over...?

søndag den 15. marts 2020

Om krisehåndtering og positive erfaringer...

Måske ugens mest læsværdige og opbyggelige artikel...👍


"Midt i coronakrisen skal vi huske, hvad de hårdtramte italienere har lært os om epidemibekæmpelse. Griber vi tragedien rigtigt an, kan vi se den som en beredskabsøvelse på større kriser i fremtiden, og den kan ligefrem få positive følger..."


Læs filosof Anders Fogh Jensens indlæg i Politiken her:

https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7701989/Vi-troede-at-markedet-og-de-store-selskaber-havde-vundet-men-nu-ser-vi-hvorfor-det-er-godt-at-have-en-st%C3%A6rk-stat

fredag den 13. marts 2020

Covid-19 smitter ikke kun mennesker, men også stater

"Moderne stater opstod, da samfundet fik evnen til at standse epidemier og holde folk raske. Derfor er covid-19 også meget mere end blot en virus, der kan slå tusinder ihjel: Det er en storpolitisk mikroorganisme, der kan få det hele til at bryde sammen.


Vi accepterer statens enorme, vidtrækkende magt, så længe vi har tillid til, at den passer på os. Når den ligning ikke går op, ved ingen længere, hvad der vil ske.

En virus er således ikke kun en mikroorganisme på jagt efter en vært. Den kan smitte en regering og en stat med et ødelæggende tab af legitimitet til følge. Det sker, når frygt, angst, panik springer fra ét individ til en hel befolkning.

Det er i sidste ende derfor, Mette Frederiksen onsdag aften erklærede en form for undtagelsestilstand, og derfor, regeringen holder pressemøder dagligt nu.


Vi befinder os ikke længere i det faktuelles teknokratiske og nøgterne rige, hvor midler og mål kan bringes i overensstemmelse. Vi er i en verden af risici, sandsynligheder, panik, angst, død, mistillid og kaos. Vi er i gråzonen mellem politik og socialpsykologi.

Ingen kan tillade sig at være ligeglade. Alt for meget kan være på spil."


Læs artiklen her:

https://www.altinget.dk/artikel/covid-19-smitter-ikke-kun-mennesker-den-kan-ogsaa-ramme-stater-og-det-har-mette-frederiksen-for-laengst-forstaaet

Verden uden os

Livsfare og livsgrundlag hænger tæt sammen i et forskruet favntag, hvor man lever af at slå sig selv ihjel på længere sigt. Vi er fordømte, hvis vi fortsætter, og fordømte, hvis vi ikke gør. Eller er vi? 


Pernille Stensgaard om forholdet mellem corona og klima:


"VI BEFINDER OS i to slags livsfare; den ene er kortsigtet og båret af virus, den anden er klimaforandringer. Vi reagerer ret omgående og effektivt på den ene, den kropslige og nære virus, mens den anden, abstrakte og fjerne fare, fortaber sig.


Vi lukker byer og lande, skoler og børnehaver, lufthavne og arbejdspladser, aflyser konferencer og messer for milliarder af kroner, opfører spektakulære forestillinger uden publikum, spritter hænder og holder afstand, men kødet og yoghurten vil vi ikke holde os fra. Ikke engang to tredjedele veganere kan vi strække os til at blive. Det er at gå for vidt."


Læs dette essay i Weekendavisen:

https://www.weekendavisen.dk/2020-11/samfund/verden-uden-os

søndag den 8. marts 2020

Corona

Den moderne tids menneske, tør ikke se magtesløsheden i øjnene. I vor tid og i vor del af verden har de fleste bundet sig op på en tiltro til at samfundssystemet har kontrollen, og tager vare på dig, når du ikke selv magter det. At indse, at systemet også kan være magtesløst, skaber vrede, frygt og fortvivlelse, fordi folk i vor kultur har tildelt velfærdssystemet den guddommelige magt.

fredag den 28. februar 2020

Ældrerevolution nu...!

KAN VI IKKE STARTE EN REVOLUTION?

Normalt er POV's Annegrethe Rasmussen et fredeligt menneske, som sjældent bliver vred, og som derudover holder af sit fædreland, Danmark trods sin status som udlandsdansker på 18. år.

Men efter 11 år i USA er der et emne, som får hende til at se blodrødt: den konsekvente nedvurdering af ældre mennesker, hun observerer i det danske.

Kan vi ikke starte en revolution af den måde, man opfatter ældre på i Danmark, opfordrer hun.

LÆS MED HER:
▶▶https://pov.international/stop-nedvurderingen-aeldre/

torsdag den 27. februar 2020

Børn og musik

"Børn og unge på skoler rundt i landet får bedre mulighed for at dykke ned i musikkens verden, når der i dag udpeges nye OrkesterMester-skoler. Initiativet har allerede sikret, at 1100 børn har fået deres eget musikinstrument, og at orkestersammenspil er blevet et skolefag."


Læs indlægget her:

https://www.denoffentlige.dk/flere-boern-paa-landets-skoler-oplever-glaeden-ved-spille-i-orkester

Den invaliderende præstationskultur

Fremragende artikel i seneste nummer af fagbladet Folkeskolen:

»Perfektionskulturen rammer meget bredt. Der er en tendens til, at normalområdet forsvinder. Det forskyder sig op, så det perfekte bliver det normale. Det at være den almindelige elev, der klarer sig gennemsnitligt, er ikke en position, nogen vil have. Så er det næsten bedre at få en diagnose. Så der sker en polarisering inden for retorikken i forventningen til, hvordan livet skal være«, siger Noemi Katznelson.

Læs artiklen her:
https://www.folkeskolen.dk/1624479/goer-det-legitimt-at-vaere-gennemsnitlig

torsdag den 20. februar 2020

Danskerne bedrages uafladeligt...

Og sådan lokkes Die dumme Dänen i det ene baghold efter det andet, af et skruppelløst NPM-embedsværk og en magtforblændet politisk elite:

"Når alt går op i spin
Hvem taler sandt om skolereformen?

Først blev kontrol- og spareøvelsen spundet til at kunne hæve det faglige niveau. Det gjorde den så ikke. 
Nu bliver den så spundet om til at være en vældig succes, fordi det faglige niveau ikke ligefrem er faldet. I hvert fald ikke så meget, som man med rimelighed kunne have frygtet. For et vist kvalitetsdyk er vel forventligt, når man laver sådan en stor reform .. ikke sandt?

Hele skolereformen blev i sin tid bygget på en fed gang spin, som skulle dække over den læringsrevolutionære forskningselites, NPM-politikernes, og det statslige embedsværks lovløse systemovergreb imod lærerne, som igen skulle dække over den finansministerielle spareøvelse i kernen af hele manøvren. Finansministeriets regnedrenge mente simpelthen, at lærerne havde for få timer, og bestilte for lidt for deres penge. Det kunne de nemlig læse ud af tallene, ligesom oldtidens romerske augurer, der tog varsler hanernes galen og fuglenes flugt.

De lovede gevinster af økonomisk og faglig art blev der aldrig noget af. De forsvandt som dug for solen, ja nærmest ligesom pengene op af statskassen, da de samme politikere og embedsfolk fandt på, at der kunne spares gode penge ved at bortrationalisere en stor del af de ansatte i SKAT. Lutter dygtige folk, som hver især hentede deres egen løn hjem mange gange i skatteindtægter til staten. De blev fyret, og politikerne var frække og enøjede nok til at kalde det en rationalisering og en besparelse. En besparelse, der som bekendt førte til SKATs kollaps og århundredets udplyndring af statskassen. 

Det, som nogle smarte politiske ideologer og deres regnedrenge på et verdensfjernt kontor havde regnet ud måtte være en fed fidus, endte som den suverænt dyreste skattereform nogensinde. Pengene er fosset ud af statskassen lige siden.

Således har også Folkeskolens hårdtarbejdende frontkæmpere, lærerne, måttet se sig ude af stand til at levere de på papiret forventede faglige, økonomiske og produktivitetsmæssige gevinster ved at grovbeskære deres forberedelsestid. Det kommer næppe heller til at ske inden for nogen overskuelig fremtid, selv om både forskerne, politikerne og hele den nye kaste af NPM-autoritære skoleledere spinner videre ud i det blå. 

Måske er sandheden den enkle, at politikerne handlede i en tilstand af ideologisk selvforblindelse. Mens alle erfaringens, faglighedens og fornuftens stemmer blev fejet af bordet og gjort tavse - som de umedgørlige kontrarevolutionære kræfter de var, og til stadighed er, og må være. 

For faglighed, praktisk erfaring og pædagogisk tradition lader sig ikke sidde overhørig eller omstyrte. Det kommer der aldrig nogensinde noget godt ud af. For det siger vel egentlig sig selv:
"Børn bliver ikke dygtigere af en underfinansieret længere skoledag. De trives heller ikke bedre af det. 
Det var vi mange, der heller ikke troede tilbage i 2013, selvom folkeskolereformen af politikerne blev solgt som en gave til vores børn."

Læs hele artiklen i Politiken her:

tirsdag den 18. februar 2020

Hvad sker der med demokratiet...?

"Selvom Facebooks skjulte regelsæt og hemmelige liste ligner lovgivning, så adskiller de sig imidlertid på et vigtigt punkt – det er en idé, der går helt tilbage til Antikken, at gyldig lovgivning skal være offentliggjort. Leges instituuntur cum promulgantur, hed det engang: »Love gyldiggøres ved deklaration.« Men nu er det blevet normalt, at de regler, der styrer offentligheden, vedtages i hemmelighed i et helt andet land, og man kan ikke få oplyst, hvad man må sige, og hvad man ikke må. Afgørelserne, når folk smides ud af Facebook, er ikke offentlige, de bliver ikke til ved noget, der ligner en retssag, hvor de anklagede kan forsvare sig, og der er ingen regler for appel. Nogle gange har de udelukkede måske held til at rejse halløj i pressen om, hvad der er foregået, og så kan Facebook vælge pludselig at kalde afgørelsen tilbage – ikke fordi der er foregået noget forkert eller uretfærdigt, men bare fordi sagen blev for pinlig for Facebooks rygte. Nogle få politikere synes, det er mærkeligt, men vist mest fordi de frygter, det kunne ramme deres egen Facebook-konto. Ellers er det hele helt normalt."


Læs artiklen i Weekendavisen her:

https://www.weekendavisen.dk/2020-7/kultur/det-er-helt-normalt
søndag den 16. februar 2020

Nye oplysninger i Radio24syv-sag

»Reelt var det embedsmænd, der udnævnte Radio Loud som vinder«

"Udadtil har regeringen forsvaret sig med, at nedlukningen af Radio24syv suverænt blev besluttet af de politisk uafhængige medlemmer i Radio- og tv-nævnet. Men hidtil hemmeligholdte dokumenter fortæller en noget anden historie. Eksperter mener, at de nye oplysningerne rejser spørgsmål om mulighed for politisk indblanding. Nævnsformand og vicedirektør afviser urent trav. Kulturminister fastholder respekt for armslængde.

Indtil nu har offentligheden igen og igen fået den forklaring, at beslutningen udelukkende blev truffet af medlemmerne af det uafhængige Radio- og tv-nævn, som har armslængde til det politiske system.


Men Berlingske har fået adgang til hidtil hemmeligholdte dokumenter om sagsforløbet, og de fortæller en noget anden historie. Det uafhængige Radio- og tv-nævn har stort set bare nikket til en afgørelse, som allerede var udarbejdet af embedsværket under kulturministeren."


Læs mere her:

https://www.berlingske.dk/samfund/nye-oplysninger-i-radio24syv-sag-reelt-var-det-embedsmaend-der-udnaevnte

tirsdag den 11. februar 2020

Det glade DAB-vanvid

"At EU nu insisterer på, at biler skal have DAB-radio­er som standard, er »en meningsløs introduktion af gårsdagens teknologi« mener professor, der i sin tid var med til at anbefale DAB.

Et EU-direktiv, der har været varslet et stykke tid, og som nu er gennemført, kræver, at indbyggede radioer i alle nye biler, der kommer på markedet efter 21. december 2020, skal kunne modtage digital jordbaseret radiotransmission i form af DAB+.


Det er det foreløbig sidste kapitel i den besynderlige historie om kampen for at få udbredt DAB-­radioen, der ville være komisk, hvis den ikke havde påført og nu igen påfører befolkningen unødvendigt besvær og udgifter og til gengæld meget få gevinster."


Læs artiklen i Ingeniøren:

https://ing.dk/artikel/debat-hvorfor-skal-dab-alle-nye-biler-med-radio-231982


lørdag den 8. februar 2020

Oh, at være ensom...


En bette fransk skæring fra en hyggelig aften på Richter.

søndag den 2. februar 2020

Videnskabens teoretiske fejlslutninger...

Professor : You are a Christian, aren't you, son ?

Student : Yes, sir.

Professor: So, you believe in GOD ?

Student : Absolutely, sir.

Professor : Is GOD good ?

Student : Sure.

Professor: Is GOD all powerful ?

Student : Yes.

Professor: My brother died of cancer even though he prayed to GOD to heal him. Most of us would attempt to help others who are ill. But GOD didn't. How is this GOD good then? Hmm?

(Student was silent.)

Professor: You can't answer, can you ? Let's start again, young fella. Is GOD good?

Student : Yes.

Professor: Is satan good ?

Student : No.

Professor: Where does satan come from ?

Student : From … GOD …

Professor: That's right. Tell me son, is there evil in this world?

Student : Yes.

Professor: Evil is everywhere, isn't it ? And GOD did make everything. Correct?

Student : Yes.

Professor: So who created evil ?

(Student did not answer.)

Professor: Is there sickness? Immorality? Hatred? Ugliness? All these terrible things exist in the world, don't they?

Student : Yes, sir.

Professor: So, who created them ?

(Student had no answer.)

Professor: Science says you have 5 Senses you use to identify and observe the world around you. Tell me, son, have you ever seen GOD?

Student : No, sir.

Professor: Tell us if you have ever heard your GOD?

Student : No , sir.

Professor: Have you ever felt your GOD, tasted your GOD, smelt your GOD? Have you ever had any sensory perception of GOD for that matter?

Student : No, sir. I'm afraid I haven't.

Professor: Yet you still believe in Him?

Student : Yes.

Professor : According to Empirical, Testable, Demonstrable Protocol, Science says your GOD doesn't exist. What do you say to that, son?

Student : Nothing. I only have my faith.

Professor: Yes, faith. And that is the problem Science has.

Student : Professor, is there such a thing as heat?

Professor: Yes.

Student : And is there such a thing as cold?

Professor: Yes.

Student : No, sir. There isn't.

(The lecture theater became very quiet with this turn of events.)

Student : Sir, you can have lots of heat, even more heat, superheat, mega heat, white heat, a little heat or no heat. But we don't have anything called cold. We can hit 458 degrees below zero which is no heat, but we can't go any further after that. There is no such thing as cold. Cold is only a word we use to describe the absence of heat. We cannot measure cold. Heat is energy. Cold is not the opposite of heat, sir, just the absence of it.

(There was pin-drop silence in the lecture theater.)

Student : What about darkness, Professor? Is there such a thing as darkness?

Professor: Yes. What is night if there isn't darkness?

Student : You're wrong again, sir. Darkness is the absence of something. You can have low light, normal light, bright light, flashing light. But if you have no light constantly, you have nothing and its called darkness, isn't it? In reality, darkness isn't. If it is, well you would be able to make darkness darker, wouldn't you?

Professor: So what is the point you are making, young man ?

Student : Sir, my point is your philosophical premise is flawed.

Professor: Flawed ? Can you explain how?

Student : Sir, you are working on the premise of duality. You argue there is life and then there is death, a good GOD and a bad GOD. You are viewing the concept of GOD as something finite, something we can measure. Sir, Science can't even explain a thought. It uses electricity and magnetism, but has never seen, much less fully understood either one. To view death as the opposite of life is to be ignorant of the fact that death cannot exist as a substantive thing.

Death is not the opposite of life: just the absence of it. Now tell me, Professor, do you teach your students that they evolved from a monkey?

Professor: If you are referring to the natural evolutionary process, yes, of course, I do.

Student : Have you ever observed evolution with your own eyes, sir?

(The Professor shook his head with a smile, beginning to realize where the argument was going.)

Student : Since no one has ever observed the process of evolution at work and cannot even prove that this process is an on-going endeavor. Are you not teaching your opinion, sir? Are you not a scientist but a preacher?

(The class was in uproar.)

Student : Is there anyone in the class who has ever seen the Professor's brain?

(The class broke out into laughter. )

Student : Is there anyone here who has ever heard the Professor's brain, felt it, touched or smelt it? No one appears to have done so. So, according to the established Rules of Empirical, Stable, Demonstrable Protocol, Science says that you have no brain, sir. With all due respect, sir, how do we then trust your lectures, sir?

(The room was silent. The Professor stared at the student, his face unfathomable.)

Professor: I guess you'll have to take them on faith, son.

Student : That is it sir … Exactly ! The link between man & GOD is FAITH. That is all that keeps things alive and moving.

Kyndelmisse

Så blev det kyndelmisse. Men så ganske ej da hvas og hård i år.
Midvinter står der på kalenderen, men i haver og på kirkegårde står kirsebærtræerne allerede lyserøde, og i villahaverne er græsset vokset, så det snart skal slås.
Den globale opvarmning har bidt sig fast - så skal vi ikke lige mindes, hvordan kyndelmisse tog sig ud før verden gik af lave:


tirsdag den 21. januar 2020

Sultan of Swing

Hvem har ansvaret...?

Løber vi hver især fra vort personlige ansvar for helheden...?


Steen Hildebrandt:

"Vi bruger jævnligt ordet global – globale fænomener, globale problemer, globale kriser – og ofte er ordet forbundet med den tænkning, at når noget er et globalt anliggende, så er det ikke et lokalt anliggende. Det betyder, at det er andre, der må tage sig af det pågældende globale problem eller anliggende. Hvem og hvor disse andre er, fortoner sig i det uvisse, for der er ofte ingen andre – end os selv og alle andre. Ethvert problem, der er globalt, er også lokalt. Det globale er lokalt. Hvis noget er globalt, kommer det netop alle ved. Jeg er en repræsentation af det globale."


Læs artiklen i MM:

https://www.mm.dk/artikel/du-er-en-del-af-helheden-saa-tag-ansvar-for-den


tirsdag den 14. januar 2020

Lever vi i et bevidst univers?

Panpsykisme er den tanke, at alt er besjælet, fordi materie og bevidsthed dybest set udgør to sider af den samme virkelighed.

Det er en af de ældste videnskabelige teorier, der findes. Filosoffen Thales undfangede ideen, som siden Platon har været en grundlæggende bestanddel af græsk og Europæisk naturfilosofi. Platon talte ligefrem om eksistensen af en 'verdenssjæl' (Anima Mundi), idet han antog hele universet for én stor levende organisme.

I oplysningstiden blev ideen om det intelligente og besjælede univers imidertid trængt kraftigt i baggrunden. Man hældte nu til den opfattelse, at den mekaniske naturvidenskab med tiden ville kunne forklare bevidsthedens frembrud som en slags bieffekt af rent materielle processer. Det er imidlertid aldrig sket, og det er der en simpel og indlysende historisk forklaring på.

Da Galileo i sin tid grundlagde den moderne naturvidenskab og fastslog, at dens sprog skulle være matematikken, valgte han samtidig helt bevidst at ignorere alle kvalitative fænomener, herunder også bevidstheden. Han udelukkede dem simpelthen fra sit videnskabelige synsfelt, for i stedet at kunne koncentrere sig videnskabeligt om de ting, som kan beskrives kvantitativt og matematisk. Dermed opstod det såkaldte 'hårde problem' i naturvidenskaben, nemlig: Hvad er bevidsthed? 

Det har man stadig ikke noget fornuftigt naturvidenskabeligt svar på, netop fordi alle spørgsmål vedrørende kvalitative fænomener, såsom skønhed, bevidsthed, liv, kærlighed, osv. blev udelukket af det naturvidenskabelige synsfelt under grundlæggelsen af dens metode. Man var derfor nødt til på en gang at forudsætte og ignorere det, som man ikke kunne sige noget fornuftigt om. Men på den måde voksede problemet sig kun større i skyggen af den naturvidenskabelige sejrsgang. 

Det, som for Galileo blot var en - helt igennem legitim og frugtbar - metodisk beslutning, er således endt som en stor kulturel fortrængning. Det er først nu med gennembruddet af den nye naturvidenskab, hvor man ikke længere kan holde tingenes inderside og yderside helt så skarpt adskilt, at den gamle teori om bevidsthedens allestedsnærvær så småt er ved at komme til ære og værdighed igen. 

Som et komplementært, men samtidig enkelt og logisk svar på en af de mest grundlæggende mangler i det moderne naturvidenskabelige verdensbillede. Nemlig dets manglende evne til at forklare fænomenet bevidsthed, også selv om det pågældende fænomen jo vel også må antages at indgå som et grundlæggende, allestedsnærværende og ret så uundværligt element i selve den videnskabelige aktivitet. 

I det følgende interview fra Scientific American artikel forklarer filosoffen Philip Goff på fremragende pædagogisk vis en række af de grundlæggende spørgsmål vedrørende panpsykismen. Hvad betyder det? Hvorfor virker ideen lettere skør i en moderne sammenhæng, og hvordan kan den måske alligevel vise sig at være en ganske glimrende ide.

Og så skal vi da heller ikke glemme at nævne, at Grundtvig i den grad levede i et levende og besjælet univers. Han var kristen platoniker, og trak vejret i et verdensbillede, som var befolket af guder og engle og mange andre lyslevende skabninger fra inderst til yderst. Det synes han, der var meget mere liv og fornuft og fest og glæde i, end den dødssejler af et teknokratisk verdensbillede, vi nu er strandet i. 

Af samme årsag bekæmpede han den ulyksalige moderne hang til afsjæling og bogstaveliggørelse af alting - herunder også universer - med næb og klør.

Læs artiklen her:
tirsdag den 7. januar 2020

Mellembølgeradioen er tilbage

Ny dansk radiokanal sender gammel rock og hippiemusik fra 1964-84, døgnet rundt på mellembølge (og internettet).

Lyt med din smartphone, på nettet, på din bilradio, eller din gode gamle reciever:
http://www.radio208.dk/#

fredag den 3. januar 2020

Middelklassens enevælde

"Det kan siges kort: Middelklassen i Danmark har sejret ad helvede til, og det betyder i praksis, at den gamle enevælde er afløst af en ny, hvor middelklassens værdier dominerer på alle fronter. Det gælder i det politiske liv, hvor de fleste politikere rekrutteres fra middelklassen, det gælder i centraladministrationen, hvor middelklassens embedsmænd og -kvinder glider ind i en enevældig styreform, der passer dem aldeles glimrende.


Vi har virkelig embedsmandsvælde i dette land, benhård centralstyring fra oven; og hvad det politiske angår, så breder middelklassens åndelige og moralske værdier sig overalt, hvor det er muligt at brede sig, og den politiske, dvs. lovgivningsmæssige foretagsomhed sekunderes af en lang række enevældige forestillinger om, hvordan livet bør indrettes - det korrekte liv.


Det er en høj pris, vi betaler for dette demokrati. En femtedel af landets borgere er sat ud af drift, fordi de ikke passer ind i de herskende normer og værdier, og hårdt bedømt er der tale om en klasse af paria'er, som er dømt udenfor. De resterende 80 pct. er dømt indenfor - jeg ser bort fra en smal overklasse uden synderlig betydning - hvad vi taler om er et demokrati med stærkt moraliserende islæt. Et demokrati med pegefingeren løftet.


Det er en styreform med så intensiv en hang til styring af borgernes liv, at man aldrig før eller siden har set magen. Folk, der kommer hertil fra Rusland og Ukraine, er rystet over den totalitære tendens, og med det mener de statens og myndighederens påtrængenhed og helt utilstedelige måde at blande sig i privatlivet på. Det kendte man ikke i de rigtig totalitære stater, i det hedengangne Sovjet, i det forhenværende Østtyskland, som nok bød på overvågning, hemmeligt politi, overtrædelse af menneskerettigheder og en trøstesløs materiel standard, men hvor stat og myndigheder til gengæld ikke kerede sig om, hvad borgerne gav sig af med i fritid og privatliv."


Artiklen er gratis at læse:


https://www.weekendavisen.dk/2020-1/samfund/mellem-hundeglam-og-regeltyranni