torsdag den 19. februar 2009

Ak, den nymodens teknologi.....

Indførelse af ny teknologi har alle dage voldt kvaler!
Tekstbehandlingssystemer især.