fredag den 21. maj 2010

Radikale 105 år...!Hip-hip HURRAH...!

Det var en folkebevægelse, der den 20. maj 1905 sendte 472 delegerede fra hele landet til Fyns Forsamlingshus i Odense. Partiets program var skrevet - som et udkast, der skulle debatteres. Det var skrevet af to unge mænd, Peter Munch og Ove Rode, som var fyldt med idéer, og en tredje, Oskar Johansen, som sørgede for, at programmet blev lempet til, så vælgerne ude i landet kunne gå ind for ind for det, og så de tolv medlemmer af Folketingets Venstre også kunne bruge det. De tolv rebeller var i januar 1905 blevet smidt ud af J.C. Christensens Venstrereformparti.

Da Odense-mødet sluttede den 21. maj 1905, var partiet stiftet og programmet vedtaget. Det var et folkeligt møde, hvortil rebellerne i Folketinget var indbudt. Rebellerne havde ikke forestillet sig den store tilslutning i befolkningen, så for dem var Odense-mødet en stor bekræftelse.


Eigil Veggerby Lausten

(radikale.net)


søndag den 16. maj 2010

At lære at lære...

"Af de mange mærkværdigheder ved den danske uddannelse af lærere til grundskolen er, at der tilsyneladende ikke undervises nævneværdigt i didaktik, altså læren om, hvordan man lærer nogle andre noget. Det antages at komme af sig selv, eller også – som de fleste, der har gået i skole, vil mene – har det alt at gøre med lærerens personlighed. Men skønt det nok er ubestrideligt, at nogle mennesker er fødte lærere, så spiller det for både dem og alle de andre, der arbejder i faget, en vigtig rolle, at de har de bedste metoder til rådighed. Skal børn lave 100 divisionsstykker for bagefter at kunne dividere? Eller er det nok at fortælle om principperne bag division? Skal de lære den lille tabel udenad, eller er det overflødigt spild af tid?"

Anne Knudsen, chefredaktør, i lederartikel i Weekendavisen

Læs hele lederen:
Klik her!


tirsdag den 4. maj 2010

25 Gb gratis plads i skyen...!

Så er der masser af plads til at gemme sine filer ude på nettet.
MicroSoft giver nu hele 25 Gb gratis plads til dine filer af alskens slags på Windows Skydrive www.skydrive.dk. Og med InternetExplorer-browseren er det dejligt nemt at gemme sine filer på nettet - just drag and drop.

Til sammenligning giver Dropbox www.dropbox.com kun 2 GB gratis plads på nettet, og Google www.docs.google.com kun 1 Gb.

Og så kan man i MSOfficeprogrammerne gemme direkte i Windows Skydrive (ligesom f.eks. med OffiSync i Google Docs).


kh
Arne

mandag den 3. maj 2010

Gulerod eller livstid...?

Manu Sareen:

"Københavns Kommune gør med den ene hånd en stor indsats for at unge kommer ud af kriminalitet og ikke havner i bandemiljøet, men med den anden hånd afviser kommunen at give praktikpladser til unge, som forsøger at lægge kriminaliteten bag sig".

Læs mere på: www.manu.dk

Det er så aldeles en alvorlig brøler man begår, hvis man udelukker unge med en ikke ren straffeattest fra at få jobs, lære- og praktikpladser. Ikke blot straffer man dem dobbelt på den måde, man idømmer dem hermed livstidsstraf oven i den straf de har fået og måske allerede har udstået.

Man opnår på den måde at disse unge kun har en fortsat kriminel løbebane som eneste udvej for at opretholde livet.

Og så skal vi ikke glemme, at rigtig mange af de unge mennesker der på sørgeligste vis har erhvervet sig en plettet straffeattest, har fået den fordi de er blevet påtvunget kriminelle handlinger som eneste udvej for at betale dummebøder og lignende.

kh

Arne