lørdag den 7. november 2015

Om at hjælpe sit medmenneske...

Hvornår begynder vi at tage en af vore største danskere så alvorligt, at vi kræver, at enhver hjælper i det offentlige har en plakat med nedenstående tekst hængende bag sin stol på kontoret - og efterlever den. Mange steder har man indset første del af de viise ord, og er rigtig gode til at efterleve dem. Men utroligt mange steder i vort offentlige servicesystem er man vist ikke synderlig bevidst, om overhovedet, hvordan man håndterer sin service overfor borgeren, og ikke mindst hvilken skjult dagsorden der ofte ligger bag.
Det er min formodning, at kun ganske få er vidende om sandhedsværdien af sidste del af teksten herunder.

Søren Kierkegaard:
"At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der.
Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en indbildning, når han mener at kunne hjælpe en anden.
For i sandhed at kunne hjælpe en anden, må jeg forstå mere end han — men dog først og fremmest forstå det, han forstår. Når jeg ikke gør det, så hjælper min mere-forståen ham slet ikke.
Vil jeg alligevel gøre min mere-forståen gældende, så er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, så jeg i grunden i stedet for at gavne ham egentligen vil beundres af ham.
Al sand hjælpen begynder med en ydmygelse. Hjælperen må først ydmyge sig under den, han vil hjælpe, og herved forstå, at det at hjælpe er ikke det at herske, men det at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den herskesygeste men den tålmodigste, at det at hjælpe er villighed til indtil videre at finde sig i at have uret, og i ikke at forstå hvad den anden forstår."

søndag den 18. oktober 2015

Efterårsnydning...


Så er det med at komme ud og nyde efteråret mens det endnu er her....!

Løvfaldstur....

Kvinden min og jeg begav os i dag ud i Hareskovens skjønne efterårsfugt.Et par enkelte fluesvampe lyste op i skovbunden hist og pist.


En skov af svampe.


Nu falmer skoven trindt om land.

lørdag den 5. september 2015

Jazzens væsen....

"Jazzens glæde er ikke genoplevelsens, men den grænseoverskridende nyopdagelses fryd. Den enkelte musiker overskrider sine egne grænser: til den frase, der ikke tidligere ville lykkes; til den idé man ikke anede hvor kom fra, men som da den blev spillet var indlysende rigtig - eller til den nye form for komposition, han ikke tidligere havde været opmærksom på."
(Finn Slumstrup)
Hermed til nydning: Gustav Lundgren Trio med gæster i Stockholms Konserthus januar 2015.

mandag den 31. august 2015

En spillemand er rejst bort....


En stor bassist har lagt sit instrument i denne verden for sidste gang.
TAK til dig Hugo for de dybe toner og det brede smil du gav os igennem dit lange liv i musikkens tjeneste. Spil du lystigt videre i himlen, eller i Valhal, eller hvorend du nu er taget hen....

lørdag den 15. august 2015

Pålæg, pølser og kræft...!Og netop derfor har jeg fravalgt afskåret kødpålæg, pølser, hamburgerryg, bacon m.m. helt tilbage fra starten af 1970'erne hvor NOAH var på banen med udmeldingerne om nitrit som et af de mest kræftfremkaldende stoffer man kender. NB: Danmark har verdens højeste frekvens af tyktarmskræft.
Nitrit, som også kaldes natriumnitrit står med nummeret E250 på fødevareindpakningerne.

Læs dagens artikel fra Søndagsavisen her:

http://sondagsavisen.dk/madogsundhed/2015-08-14-du-ma-kun-spise-et-stykke-kodpalaeg-om-dagen-se-her-hvorfor/

tirsdag den 26. maj 2015

Revolutionær mærkedag...


Netop i disse dage for 60 år siden revolutioneredes bilindustrien...!

lørdag den 16. maj 2015

Tak for musikken....

En på alle måder stor musiker er trådt af scenen. 89 år og aktiv til det sidste.
En kraftkarl med et musikalsk og menneskeligt overskud der bare stråler ud af denne video. BB King var en eminent guitarist. Ingen som han evnede kunsten at få musikken til at swinge med ganske få toner. Pauserne mellem de velvalgte toner var lige så vigtige, som de toner der blev spillet. Og så var han tilmed i besiddelse af en vokal virtuositet uden sidestykke. Som Louis Armstrong sang han som han spillede. Vokalen fraseredes i høj grad ganske som instrumentet - var en eminent forlængelse af dette. Stor, stor kunst....

Og læg så lige mærke til, hvad der sker ca. midtvejs henne i nummeret, og hvordan BB selv håndterer det problem...!Må BB fortrylle englene deroppe i al evighed - RIP

tirsdag den 28. april 2015

Herlev i lyserødt


Hvis man er på disse kanter i denne tid, er det en fryd for øje og sjæl, at smutte en tur indenfor murene på den gamle kirkegård.

mandag den 27. april 2015

Folkeskolens deroute....!

Sådan..!


"Nu må det siges højt, at dannelse og opdragelse er skolens hovedopgave i en tid, hvor det selvpromoverende menneske er ribbet for forbilleder."


Tidligere folketingsmedlem for De Radikale, Asger Baunsbak-Jensen, anklager i dette kampskrift politikerne for det største svigt i dansk skolehistorie. Den nye skolereform er blevet til uden nogen form for folkelig debat, hovedsageligt skruet sammen af teknokrater uden faglig indsigt i skoleområdet – og uden nogen som helst form for visioner for fremtidens skole og samfund. Økonomi og new public management har været eneste drive i reformen. Nu må der konkrete forslag på bordet, til hvordan folkeskolen skal udvikle sig – med denne pamflet leverer Baunsbak-Jensen det første.

Arne Jacobsen
mob: +4540115947

torsdag den 5. februar 2015

Et bette antennejob....


 Godt at man ikke fik sådan en opgave i sin tid som radiomekanikerlærling....