tirsdag den 1. februar 2022

Til refleksion

I »Upopulære essays« (1950) har den engelske filosof Bertrand Russel fremsat en række interessante betragtninger om begrebet frygt. Ifølge Russel er frygt den vigtigste kilde til menneskers vildfarelse. For grundlæggende kan man ikke forvente, »at et menneske eller en skare mennesker eller en nation, som er grebet af stærk frygt, vil handle hensynsfuldt eller tænke fornuftigt«. Tværtimod, »kollektiv frygt styrker flokinstinktet og fremmer grusomheden«.