tirsdag den 22. marts 2016

Uligheden i samfundet øges.....

Uddannelsesinflationen og den sociale mobilitet bevarer uligheden i samfundet.
Jo mere merit, jo højere belønning. Det lægger op til, at noget arbejde, nemlig de højtuddannedes, er mere værd for samfundet end alt andet nødvendigt arbejde. Hermed cementeres en omfattende og uretfærdig social ulighed.

Uddannelse var jo tidligere den vigtigste kanal til social opstigning og dermed forbedrede livschancer. Hvad man tit glemmer at understrege, er, at det kun er livschancerne for dem, som vi kan kalde de kvikke. Men hvad med livschancerne for de andre?

Uddannelsesinflationen betyder, at værdien på arbejdsmarkedet af de forskellige trin i de videregående uddannelser er faldende. Ungdommen er derfor nødsaget til at uddanne sig mere end deres forældre for ikke at blive dårligere stillet på arbejdsmarkedet, end de var. For flere og flere af de unge er uddannelse nu ikke længere vejen til social opstigning.


Læs interessant artikel her: Politiken