torsdag den 29. november 2018

Offentlige ansatte trues til tavshed

"Mundkurv: Hver måned oplever sygeplejersker, lærere og andre offentlige ansatte, at ytringer bliver mødt med repressalier. Det kan være ytringer om farlige forhold for patienter på hospitaler eller forhold, der forringer kvaliteten af den undervisning eleverne modtager i folkeskolen. Frem for at lytte til ytringerne er reaktionen på de offentlige arbejdspladser i stigende grad tjenstlige samtaler, advarsler eller andre sanktioner, der lukker munden på medarbejderne."


Læs mere her:

tirsdag den 27. november 2018

Monokultur vs multikultur

Om kulturens betydning for sammenhængskraften i et samfund. Monokultur vs multikultur.

Lang, men ganske læsværdig artikel.


Læs artiklen i RÆSON:

https://www.raeson.dk/2018/lasse-birk-olesen-ingen-frihed-uden-faelles-kultur/

fredag den 23. november 2018

Offentlige ansatte på stribe går ned med stress...

"Når forskellige regeringer de seneste mange år har sigtet mod fortsatte 'effektiviseringer' – som i realiteten er nedskæringer – i den offentlige sektor, er det ikke kun noget, der har betydning for de ansatte: Det har direkte betydning for de mennesker, som dagligt er afhængige af os.


Kigger man på statistikker over stressede, så topper læger, socialrådgivere og undervisere. Og det er naturligvis et samfundsanliggende, at så mange der »arbejder med mennesker« bliver syge af deres job. Ikke mindst fordi alle andre i samfundet er afhængige af den omsorg og støtte og undervisning, som vi i den offentlige sektor dagligt giver.


Konsekvenserne ved at fortsætte ned ad den vej, der blev brolagt af Corydon & Co., og som den siddende regering har fortsat, er uoverskuelige, og det er på tide, at vi er tilstrækkeligt mange, der får råbt stop. Vi har brug for ro til at gro."Tryk her på linket og læs hele artiklen fra Information:

https://www.information.dk/debat/2018/11/gymnasielaerer-samfundsproblem-naar-arbejder-mennesker-syge-vores-job?utm_medium=social&utm_campaign=btn&utm_source=facebook.com&utm_content=tp&fbclid=IwAR3a4eXz_org68Pe__mhIyJBCVIK4BU0LmByKv6yzXKIbXvkAmSHZ9Kabms

torsdag den 22. november 2018

Det sociale oprør er rykket tættere på...!

"Med den seneste politiske aftale om sanktioner og kontrol af ledige er vi rykket tættere på socialkrise 2.0. Det er den, hvor mennesker reagerer i rå afmagt, fordi de ikke har andre muligheder.

Forleden præsenterede regeringen sammen med DF og Socialdemokratiet en ny politisk aftale om "mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger." Altså fokus på mistænkeliggørelse af mennesker, der har brug for hjælp.


"Hammeren skal falde hurtigere og hårdere over for de ledige, der kan - men ikke vil," sagde beskæftigelsesministeren og fik det til at lyde som om borgere på offentlige ydelser snyder, er dovne og nægter at arbejde."


Læs artiklen her:

https://www.denoffentlige.dk/socialt-oproer-er-rykket-taettere-paa

onsdag den 21. november 2018

Vort syge samfund


"Vi har en tendens til at tro, at penge uden medfølgende krav gør folk dovne og afhængige af bistand. Forskningen viser imidlertid noget andet: ubetingede ydelser hjælper, mens krav og sanktioner får os til at føle os umyndiggjorte og modløse."


Læs artiklen her:

https://www.denoffentlige.dk/derfor-boer-vi-give-ledige-stoette-uden-krav-og-sanktioner

tirsdag den 20. november 2018

Nu må vækstspøgelset lægges i lænker...!

"Vækst har længe været hot: Virksomheder skal vækste. Politikere lover økonomisk vækst. Vi går til coach for at vækste i vores eget liv.
Vi har vækstet løs i årtier. Vores forbrug og økonomiske velstand er vokset. Vi har fået større huse, federe biler, mere luksus.
Men nu er vækstfesten nødt til at stoppe, advarer forskere. Nok er nok.

Vækst er et quick fix, som giver os øjeblikkelig nydelse. Men på sigt ødelægger den konstante jagt på fremgang og ekspansion både vores planet og vores trivsel, advarer dele af videnskaben.

»Klodens og dermed menneskets fremtid er på spil i det her vækstprojekt. I forvejen bruger vi flere ressourcer, end kloden kan levere,« siger John Holten-Andersen, der er lektor emeritus på Aalborg Universitet, kemiingeniør og tidligere forskningsleder ved Danmarks Miljøundersøgelser, til Videnskab.dk."

Læs artiklen her:

onsdag den 14. november 2018

Din orale sundhed koster dig kassen...

"Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) opgjorde for nylig, at mens de fleste voksne borgere i Europa betaler for at gå til tandlægen, varierer størrelsen af brugerbetalingen. I Tyskland er et tandlægebesøg eksempelvis nærmest gratis for borgeren. I Holland er voksenbefolkningen dækket ind via forsikringsordninger, så egenbetalingen er meget lav. I Danmark har vi den højeste brugerbetaling sammenlignet med hovedparten af de europæiske lande.


Skiftende regeringer har systematisk reduceret det offentliges tilskud fra 45 procent i 1980'erne til 18,3 procent af de samlede udgifter til voksentandplejen. I 2013 fjernede regeringen ydermere først 180 mio. kroner, herefter 120 mio. kroner i tilskud til henholdsvis tandrensninger og kontrol. De sparede penge skulle bruges til særlige tilskud til udsatte gruppers tandsundhed. At det så ikke er sket, er en anden – og ganske alvorlig – problematik.


I dag betaler vi 82 procent af tandlægeregningen selv. Det kommer bag på de fleste, at egenbetalingen er så stor."


Læs artiklen her:

https://www.information.dk/debat/2018/11/skaber-ulighed-sundhed-folk-betale-tandlaegeregningen

De offentlige sygehuse forbløder...

"Arbejdspresset på de danske sygehuse er nu så stort, at det påvirker patienterne. Det er konklusionen på en ny rundspørge fra Lægeforeningen, som over 700 sygehuslæger har svaret på. Det skriver avisen Danmark tirsdag på baggrund af Lægeforeningens rundspørge og tal fra Sundhedsdatastyrelsen.


I lægeforeningens undersøgelse svarer hele 78 procent af de sygehusansatte læger, at de oplever arbejdsdage, der er så hektiske, at det påvirker kvaliteten af behandling og pleje. Samtidig oplever størstedelen, at der inden for de sidste fem år er skåret personale væk eller kommet flere opgaver med travlhed til følge.


Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, mener, at undersøgelsen siger noget om sundhedsvæsenets sande tilstand.

Alene i 2016 og 2017 steg antallet af patienter med 55.000 ifølge Sundhedsdatastyrelsen. Til sammenligning blev der kun ansat fire ekstra personer på sygehusene i samme periode. Det er ikke mærkeligt, at så mange læger råber vagt i gevær, siger han til avisen Danmark."


Læs artiklen her:

https://www.denoffentlige.dk/det-effektive-sundhedsvaesen-laeger-og-politikere-frygter-patientsikkerhedlørdag den 10. november 2018

Mobiltelefoner, WiFI og strålingsfare

"Nye studier påviser en klar sammenhæng mellem forekomsten af kræftsvulster og stråling fra mobiltelefoner. Det får flere forskere til at slå alarm og efterspørge handling fra myndighederne.


De endelige konklusioner på et amerikansk studie – det største og dyreste af sin art – blev fremlagt i sidste uge: Stråling fra mobiltelefoner og trådløse forbindelser øger forekomsten af flere typer af kræftsvulster."


Læs artiklen her:

https://www.naturli.dk/artikel/forskning-mobiltelefoner-giver-kraeft/?mc_cid=f7b46cb403&mc_eid=db6fd4913b