tirsdag den 31. marts 2020

Den sorte død i det digitale samfund...

Så ganske læsværdig...!


"Coronavirus minder både i sin smittevej og i samfundenes reaktioner om Den Sorte Død, der hærgede Europa i Middelalderen. Den aktuelle epidemi udstiller for det første borgerne og i en vis udstrækning også politikere som rådvilde og sårbare. Men coronavirus kan også – igen ligesom Den Sorte Død – komme til at betyde varige samfundsforandringer, skriver chefforsker ved DMJX, Jakob Linaa Jensen. Han er er aktuel med bogen "The Medieval Internet", hvor han bl.a. påviser åbenlyse ligheder mellem internetsamfundet og middelalderen.


I middelalderen, nærmere bestemt i årene 1348 og frem, udryddede Den Sorte Død op mod en tredjedel af Europas befolkning. Dengang som nu var sygdommen startet i Kina, i 1331, paradoksalt nok i det samme område, Hubei-provinsen, hvor den nuværende Coronavirus også startede på et marked, der solgte såvel levende som døde dyr."


Læs hele artiklen her:

https://pov.international/den-sorte-dod-det-digitale-samfund/

mandag den 30. marts 2020

Det svære spørgsmål

Hvor meget har samfundet råd til at betale for et menneskeliv...?
Hvem vil samfundet satse på at redde...?
Hvorfor opererer finansministeriet med een pris på et menneskelivs værdi, og sundhedsvæsenet med en anden...?
"En gruppe forskere fra Københavns Universitet er gået i gang med at følge danskernes holdning til indsatsen mod corona-epidemien. Indtil videre har 50 procent af deres respondenter svaret, at samfundet skal minimere dødsfald for enhver pris. Knap 35 procent er klar til at acceptere flere dødsfald for at redde økonomien.
Indsatsen mod corona koster det danske samfund milliarder. Indtil videre har viljen til store økonomiske ofre været til stede, men flere og flere er gået i gang med at stille spørgsmålet: Hvornår bliver det for dyrt? Regnestykket er vanskeligt og ubehageligt – men det er ikke umuligt at lave. Her er alle de faktorer, der indgår i kalkulen over, hvad et liv er værd i kroner og øre lige nu."
(Det kan anbefales, at lytte til artiklen, da podcasten går mere i dybden end artiklen)

Læs eller lyt her:
lørdag den 28. marts 2020

Halvdelen af danskerne bør smittes ifølge SSI

"Coronavirus kan ikke inddæmmes, og før eller siden skal de fleste af os smittes.
Ifølge den faglige direktør i Statens Seruminstitut er coronavirus så smitsom, at den eneste måde at få bugt med den på er, at op mod 60 procent af befolkningen gradvist bliver smittet, så vi opnår det, der kaldes flokimmunitet og ikke kan blive syge igen.
Men er det nu klogt at åbne samfundet på en måde, så hele 3,5 millioner danskere på et tidspunkt kan ende med at have været smittet med den potentielt dødelige sygdom?"

Læs her:
Vi har solgt vores frihed...

 »Vi har for længst vænnet os til at give køb på friheden for sikkerhedens skyld«


"Den tilnærmelsesvise undtagelsestilstand, vi befinder os i, forstærker og afslører ifølge professor i idéhistorie Mikkel Thorup en fundamental samfundsmæssig tendens, der allerede længe har gjort sig gældende: Det er ikke længere menneskets autonomi, der er politikkens omdrejningspunkt, men dets sårbarhed.


»Selv om coronapandemien er en unik ny situation, lå vores måde at forholde sig til den på allerede på forhånd nogenlunde fast. De fleste af os har handlet efter mønstre, der allerede lå i vores samtid, inden nogen havde hørt om coronavirus.«


»Hvor man før har fokuseret på menneskets autonomi, selvstændighed og selvberoenhed, ser man nu i stigende grad mennesket som et sårbart væsen, der har behov for hjælp og beskyttelse. Idealet er ikke længere at nå frem til noget bedre, men at forhindre det hele i at blive værre.


I en klassisk ideologibaseret politikforståelse har det handlet om, hvilken bedre fremtid vi gerne vil have. Nu har fokus flyttet sig fra at udvide menneskelig autonomi og frihed til at beskytte mennesker, der er sårbare.


Coronavirussen er næsten for god en illustration af den tendens,« fortsætter Mikkel Thorup: »Vi har behov for beskyttelse, karantæne og grænser. Håndsprit og masker. I sådan en situation betoner man ikke mennesket som rettighedsbærende individ, men som en krop.«


Mikkel Thorup fremsætter den forsigtige påstand, at skiftet fra autonomi til sårbarhed skete omkring Murens fald, der for Vesten medførte en affortryllelse af politikken: »Der kom større fokus på, hvad politikken ikke kan, end på hvad den kan, og en konsensus om, at utopier og ideologier er urealistiske, naive og farlige.«


Tendensen til at fokusere på beskyttelse frem for frihed blev accellereret af terrortruslen efter den 11. september. Mikkel Thorup ser coronakrisen som endnu en accelleration af den samme tendens.


»Med fare for at se alt bekræftet så er det at være skjult smittebærende, hvor man med sine almindelige hverdagsaktiviteter udsætter andre for fare, og samtidig selv er udsat, den ultimative illustration af den lange bevægelse, jeg har skitseret, hvor man ser sig selv både som sårbar og farlig. At gøre de mest normale ting – at gå på arbejde, passe sine børn – er blevet farligt.«


Læs hele artiklen i Information her:

https://www.information.dk/kultur/2020/03/idehistoriker-laengst-vaennet-give-koeb-paa-friheden-sikkerhedens-skyld

fredag den 27. marts 2020

Måske ugens mest læsværdige artikel...

"Staternes massive indgreb under coronakrisen betyder ikke, at politikken atter har overtaget styringen. Staterne er tværtimod drevet af panik, gæld og mistillid, mener den tyske sociologiprofessor Wolfgang Streeck. Han kritiserer, at regeringer sætter økonomien helt i stå, uden at det bliver debatteret, om det er det rigtige at gøre.
"Alle skal reddes: de gamle, de svage. Det er svært at indvende noget imod. Men nøgternt betragtet står vi i en situation, hvor statslederne er bange for folkets reaktion,« siger han.

»Det skal lykkes at holde kurven tilpas flad, så der ikke opstår uheldige billeder fra et sundhedsvæsen, som i store dele af den vestlige verden har trimmet og beskåret og 'optimeret' i den neoliberale ære – selv om vi allerede ved den første SARS-epidemi fik en advarsel om, at den her slags epidemier stadig forekommer.«

Læs artiklen i Information her:
https://www.information.dk/udland/2020/03/tysk-sociolog-hvornaar-toer-politiker-sige-okay-kurven-flad-nok?utm_medium=social&utm_campaign=btn&utm_source=facebook.com&utm_content=tp


torsdag den 26. marts 2020

Hvad skal et dansk menneskeliv koste...?

Coronakrisen har nu lukket "trolden" ud af æsken: det store tabu om, hvad samfundet vil/kan betale for at redde et menneskeliv.


"I Norge og Storbritannien eksisterer der en cirkapris for, hvad sundhedsvæsenet vil betale for det, der betegnes for et leveår med god livskvalitet. Prisen er på omkring 500.000 kroner, og det er set i det lys, at Jakob Kjellberg, der er sundhedsøkonom hos VIVE, vurderer indsatsen for at redde liv under coronakrisen herhjemme til at være for dyr.

Jeg er med på, at det er godt at have nogle tal at navigere efter, men der er stor forskel på, om det er to milliarder eller 32 millioner, siger Anne-Marie Axø Gerdes for Etisk Råd i Danmark."


Læs artiklen her:

https://nyheder.tv2.dk/politik/2020-03-26-debatten-raser-hvor-meget-er-et-menneskeliv-vaerd

onsdag den 25. marts 2020

Katastrofal overreaktion...?

"Danmark har lagt en katastrofal kurs fra start og slingrer derudaf med vind og hast. Nedlukningen af landet virker i tiltagende grad mere som handlingslammelse frem for handling. At bede danskerne om at blive hjemme uden data, der følger udviklingen, er mere eller mindre absurd og økonomisk uansvarligt.

Det er ansvarsfraskrivelse at begrunde Danmarks strategi med, at der ikke findes evidens, man kan rette kursen efter. Det har blandt andre svenskerne og sydkoreanerne jo gjort. De har brugt erfaringer fra tidligere epidemier og truffet beslutninger befriet for meningsløs symbolpolitik OG fravalgt at lukke landene ned.
For ikke kun grænselukningen går stik imod sundhedsfaglig viden, selve nedlukningen af landet er et yderst tvivlsomt tiltag, som eksperter i udlandet har påpeget siden dag ét."

Læs artiklen i POV her:
https://pov.international/theresa-nguyen-har-danmark-valgt-den-rigtige-strategi/

En international og national skillevej...?

Bliver følgerne af corona-krisen det endelige dødsstød til EU og til det danske velfærdssamfund, som vi har kendt det..?
Vil vi blive vidner til en helt ny verdensorden...?

Læs denne artikel i Ræson (gratis):
tirsdag den 24. marts 2020

Forfejlet europæisk strategi...?

"WHO's virusekspert Bruce Aylward undrer sig over Europas respons på Covid-19-pandemien. Det er selvskade, siger han. I stedet for at lukke samfund ned bør landene gøre som Kina, Singapore og Sydkorea: Find de syge, isoler dem og deres kontakter, indtil de ikke længere smitter. Det er det eneste, der vil virke, advarer han. Der er grænser for, hvor længe landene, deres økonomier og befolkninger kan holde til de nuværende foranstaltninger, siger han i dette interview med POV International."


Læs hele artiklen her:

https://pov.international/who-virusekspert-bruce-aylward-hvorfor-dog-lukke-samfund-ned/mandag den 23. marts 2020

Proportionsforvrængning...?

Hmmm - hvad er der blevet af proportionerne...?

Indtil i dag er blot 13 danskere døde som følge af corona-virus. Flertallet af disse døde havde andre livstruende diagnoser, så myndighederne er ikke sikre på den egentlige dødsårsag for disse patienter.
Holder man det op imod, at forrige influenzasæson kostede hele 1.644 danskere livet, må det da give stof til eftertanke....? 🤔

Læs mere her
En ganske ny fremtid....

 🤓 Tænk sig at starte en ny uge med en så aldeles fremragende artikel...! 👍


"Når alt dette er overstået, kan vi så bare glide tilbage til det gamle? Kan vi gå tilbage og glemme, at forandringer kan ske med kollektiv kraft, når det virkelig gælder? Kan vi glemme politikere, der tør gennemføre omkalfatrende samfundsforandringer? Kan vi glemme erindringen om, at vi kan indrette os anderledes, at vi kan omgås hinanden anderledes, at vi kan handle anderledes, at vi kan arbejde anderledes, leve anderledes, tænke anderledes? Og vigtigere: Kan vi fortrænge det, der på grund af triste, dramatiske omstændigheder nu pludselig er kommet i forgrunden: at der findes sandheder, der er større end vores egne individuelle? Vi er lige nu i færd med at få erfaringen af, hvad det vil sige at sætte sig selv ind på andet end blot sig selv. Den slags, tænker jeg, er ikke hurtigt glemt."


Læs eller lyt her:

https://www.zetland.dk/historie/so4EalxR-a8DEYXaM-85fb3

søndag den 22. marts 2020

Forår trods corona

Foråret er over os - det lader sig ikke slå ud af en bette virus.... 🇩🇰
(foto: Karsten Hammershøj Nymand)

Du kom med alt hvad der var dig
og sprængte hver en spærret vej
og hvilket forår blev det!
Det år, da alt blev stærkt og klart
og vildt og fyldt med tøbrudsfart
og alting råbte: lev det!

Jeg stormed' ud og købte øl
ja,vintrens gamle, stive føl
fór ud på grønne enge
og du blev varm og lys og fuld
og håret var det pure guld
som solen – skjult for længe

Og blomster åbned' sig og så
at nu blev himlen stor og blå
og stunden født til glæde.
Din næve var så varm og god
og du blev smuk og fuld af mod
så smuk, jeg måtte græde.

Vorherren selv bød ind til fest
og kyssed* hver benovet gæst
i kærlighedens sale
med øjne, undrende og blå
vi bare så og så og så
og slugte livets tale:

At livet det er livet værd
på trods af tvivl og stor besvær
på trods af det, der smerter,
og kærligheder er og bli'r
Og hvad end hele verden si'r
Så har den vore hjerter

(Tekst & Musik: Per Warming, Jens Rosendal)

lørdag den 21. marts 2020

Coronakrisens mulige udfald...

"Selvfølgelig ved vi ikke, hvordan det ender, når vi når om på den anden side af coronakrisen, men politisk vil verden ikke være den samme.

Meget af det, vi troede, vi var afhængige af, og meget af det, vi bildte os ind, at vi virkelig troede på, vil være væk. Det kan blive frygteligt, og det kan blive fantastisk. Sandsynligvis begge dele, men forskellige steder. Så bliver idéudvikling, offentlige samtaler og politik helt afgørende.


Som Francis Fukuyama engang sagde her i avisen om forholdet mellem en objektiv situation og de politiske udfald: Vi havde store økonomiske problemer efter krisen i 1930'erne, »i Europa ledte det til Hitler og Mussolini, i USA ledte det til Franklin Roosevelt og New Deal.« Det, der et sted blev til fascisme, blev et andet sted til forbilledet for samtidens demokratiske socialisme.

Vi har udsigten til begge muligheder på den anden side af corona, og kloden er stadig i brand."


Læs indlægget her:

https://www.information.dk/debat/2020/03/verden-kan-corona-ende-ny-mussolini-demokratisk-socialisme

fredag den 20. marts 2020

Udspil på grænsen af panik

"Regeringens økonomiske udspil er udtænkt på grænsen af panik, skriver økonom Kim Paulsen: Tiltagene er aftalt med dem, der i forvejen sidder på flæsket jf. trepartsforhandlingerne om krisepakken og de store selskaber fx SAS. Det skal nok give ro på hovedperronen, fordi det store flertal af fastansatte – men hvor er læren fra Finanskrisen, og hvad med de udsatte?


På trods af den omtalte generelle tilgang falder mange udenfor. Dem, der er eller bliver fyret i den nærmeste fremtid, får ingen særlig krisehjælp. Dem, der i forvejen var arbejdsløse, måske endda i halvt år, får det sværere og en ydelse, der er væsentlig mindre end den faste arbejdsstyrke, som i både den offentlige som den private sektor fortsætter på fuld løn, hvis der takkes ja til ordningen.


De atypisk ansatte, de arbejdsløse og andre lavindkomstgrupper (aktive jobsøgere), er i reglen uden egen skyld i deres økonomiske problemer, men her er det åbenbart finere at blive uforskyldt ramt af coronavirussen."


Læs indlægget her:

https://pov.international/coronavirus-redningspakke-er-skaev/

mandag den 16. marts 2020

Krise til eftertanke...?

Nu må vi jo i al tumulten ikke glemme, at sundhedssektoren og sygehusene har været udsat for massive nedskæringer de sidste mange år. Et totalt udsultet sundhedsvæsen har jo i sagens natur overordentlig svært ved at håndtere en krise som denne, hvis ikke der sættes ind på at udbrede og derved sænke raten af behandlingskrævende over tid.
Havde vort sygehusvæsen været toptunet, havde det ikke været nødvendigt, med alle de tiltag i samfundet, som nu finder sted.
Man må sandelig håbe, at politikerne nu får åbnet øjnene for, hvor vigtigt det er for landet og borgerne, at have et sygehusvæsen der ikke konstant bliver beskåret, men tværtimod bliver opdateret. Især når befolkningsgennemsnittet, som det er tilfældet, bliver ældre og ældre. Lad os håbe at fru Frederiksen, efter krisen, får rettet op på det syge sygehusvæsen.
Og så skal vi jo passe på med ikke at lade os tabe fornuften helt. Indtil d.d. er blot 918 danskere smittet. Kun fire er døde, tre på 80+ år, som var alvorligt syge i forvejen, og hvor dødsårsagen ikke umiddelbart er coronavirus. Og så en mand på 92 år, hvor man endnu ikke kender dødsårsagen. Myndighederne har meldt ud, at deres værste scenarier viser, at mellem 300.000 og 500.000 danskere vil blive smittet med corona her i forårsmånederne. Det er max. 10% af befolkningen. Det vil sige, at 90% af befolkningen IKKE bliver smittet i denne omgang.
Værd at tænke over...?

søndag den 15. marts 2020

Om krisehåndtering og positive erfaringer...

Måske ugens mest læsværdige og opbyggelige artikel...👍


"Midt i coronakrisen skal vi huske, hvad de hårdtramte italienere har lært os om epidemibekæmpelse. Griber vi tragedien rigtigt an, kan vi se den som en beredskabsøvelse på større kriser i fremtiden, og den kan ligefrem få positive følger..."


Læs filosof Anders Fogh Jensens indlæg i Politiken her:

https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7701989/Vi-troede-at-markedet-og-de-store-selskaber-havde-vundet-men-nu-ser-vi-hvorfor-det-er-godt-at-have-en-st%C3%A6rk-stat

fredag den 13. marts 2020

Covid-19 smitter ikke kun mennesker, men også stater

"Moderne stater opstod, da samfundet fik evnen til at standse epidemier og holde folk raske. Derfor er covid-19 også meget mere end blot en virus, der kan slå tusinder ihjel: Det er en storpolitisk mikroorganisme, der kan få det hele til at bryde sammen.


Vi accepterer statens enorme, vidtrækkende magt, så længe vi har tillid til, at den passer på os. Når den ligning ikke går op, ved ingen længere, hvad der vil ske.

En virus er således ikke kun en mikroorganisme på jagt efter en vært. Den kan smitte en regering og en stat med et ødelæggende tab af legitimitet til følge. Det sker, når frygt, angst, panik springer fra ét individ til en hel befolkning.

Det er i sidste ende derfor, Mette Frederiksen onsdag aften erklærede en form for undtagelsestilstand, og derfor, regeringen holder pressemøder dagligt nu.


Vi befinder os ikke længere i det faktuelles teknokratiske og nøgterne rige, hvor midler og mål kan bringes i overensstemmelse. Vi er i en verden af risici, sandsynligheder, panik, angst, død, mistillid og kaos. Vi er i gråzonen mellem politik og socialpsykologi.

Ingen kan tillade sig at være ligeglade. Alt for meget kan være på spil."


Læs artiklen her:

https://www.altinget.dk/artikel/covid-19-smitter-ikke-kun-mennesker-den-kan-ogsaa-ramme-stater-og-det-har-mette-frederiksen-for-laengst-forstaaet

Verden uden os

Livsfare og livsgrundlag hænger tæt sammen i et forskruet favntag, hvor man lever af at slå sig selv ihjel på længere sigt. Vi er fordømte, hvis vi fortsætter, og fordømte, hvis vi ikke gør. Eller er vi? 


Pernille Stensgaard om forholdet mellem corona og klima:


"VI BEFINDER OS i to slags livsfare; den ene er kortsigtet og båret af virus, den anden er klimaforandringer. Vi reagerer ret omgående og effektivt på den ene, den kropslige og nære virus, mens den anden, abstrakte og fjerne fare, fortaber sig.


Vi lukker byer og lande, skoler og børnehaver, lufthavne og arbejdspladser, aflyser konferencer og messer for milliarder af kroner, opfører spektakulære forestillinger uden publikum, spritter hænder og holder afstand, men kødet og yoghurten vil vi ikke holde os fra. Ikke engang to tredjedele veganere kan vi strække os til at blive. Det er at gå for vidt."


Læs dette essay i Weekendavisen:

https://www.weekendavisen.dk/2020-11/samfund/verden-uden-os

søndag den 8. marts 2020

Corona

Den moderne tids menneske, tør ikke se magtesløsheden i øjnene. I vor tid og i vor del af verden har de fleste bundet sig op på en tiltro til at samfundssystemet har kontrollen, og tager vare på dig, når du ikke selv magter det. At indse, at systemet også kan være magtesløst, skaber vrede, frygt og fortvivlelse, fordi folk i vor kultur har tildelt velfærdssystemet den guddommelige magt.