torsdag den 13. juni 2019

Skolelederne gør oprør..!

“Skoleledere advarer mod udlændingepolitikkens indtog i skolerne. Ghettoplanen, der straffer elevfravær ved at trække i børnechecken, vil ikke nedbringe fraværet, siger en række skoleledere. De er derfor parate til at gå imod loven.”

Læs artiklen her:
torsdag den 6. juni 2019

Folketingsvalget blev elitens nederlag

"Det blev ikke elitens valgaften.

Efter 18 år med skiftende regeringer, som uanset politisk farve har været funderet på den økonomiske, politiske og kulturelle elites verdensbillede, så skaber valgresultatet en reel mulighed for ikke blot en politisk nyorientering, men også en ny folkelig fundering.


I virkeligheden er det en historisk mulighed for at skabe forbindelse mellem Christiansborg og det folkelige oprør mod eliten, som i Danmark – indtil videre – har været ført via stemmeboksen – altså: uden gule veste og kamp i gaderne.


Det er det oprør, som over hele Europa handler om voksende utryghed, stigende ulighed og manglende tillid til de demokratiske institutioner. Under Mette Frederiksen har S-ledelsen tydeligvis kigget på de socialdemokratiske partiers situation rundt om i Europa. Partier, som i en række lande – ikke mindst sydeuropæiske – praktisk taget er forsvundet fra det politiske overflade som følge af vælgerflugt og manglende forbindelse til de folkelige oprør."


Læs artiklen i Ræson:

https://www.facebook.com/17428770950/posts/10156094276740951?s=705628920&sfns=mo


onsdag den 5. juni 2019

Grundlovsfejring i Farum


Et par klip fra en dejlig Grundlovsdag i Farums skjønne præstegårdshave. En solrig og varm dag med fædrelandets sommersange, grundlovstale af forfatter og bådebygger Peder Frederik Jensen og musikalsk underholdning med Anders & Benjamin Kobbel og Alex Riel.


Grundloven


Ud over fædrene, fejrer vi jo også Grundloven i dag. 🇩🇰

Her er den i sin fulde længde:

fredag den 31. maj 2019

Snævertsynetheden har overtaget

Måske ugens, månedens, årets, tidens mest væsentlige artikel...?


"Vi står med nogle kæmpestore verdensomspændende udfordringer – klimaforandringer, migrationsstrømme – men den politiske debat er så fucking lokal. Man diskuterer kommaer. Debatten foregår helt herinde," siger han og holder hænderne op, så de former en lille æske.


Lars Løkke og Mette Frederiksen skyder løs på hinandens udspil. Laver obskure regnestykker for at finde fejl eller negative konsekvenser hos hinanden. Vi debatterer, hvad vi vil spare ved at hyre eller ikke hyre nogle konsulenter. Vi diskuterer nogle midler, der flyttes fra en pulje til en anden. Og det er da også vigtigt at løse problemer nu og her. Problemet er, siger han, at vi kun taler om nu og her – ikke om fremtiden og den store verden, vi i den grad er en del af.


"At tro på, man kan løse tidens kæmpestore og megavæsentlige spørgsmål lokalt, i Danmark, er en naivitet, som grænser til det kriminelle," siger han.


Det handler ikke om, hvorvidt man er tilhænger af EU eller andre tværnationale institutioner. Det handler om, at den eneste måde at løse globale problemer på, er globale svar. At den eneste måde at klare sig i den internationale konkurrence er et internationalt fokus, siger han. Men det er folketingsvalget, der dominerer – selv om europaparlamentsvalgets perspektiver på nogle punkter er større.


"Dele af den politiske debat er virkelig præget af et manglende udsyn. Men at bilde befolkningen ind, at vi kan klare konkurrencen ved at lukke os inde i osteklokken, er så misvisende, så misvejledende, så destruktivt."


Medierne har i den grad et ansvar her. Fokus er ofte på små eller indadvendte historier, som han kalder det. Som han siger: Mens klimaet er ved at gå amok, skriver medier artikler som Betjent rakte flaske til Rasmus Paludan: Politiet indskærper regler. Store ting bliver små, små ting bliver store.


"Jeg synes, debatten er meget præget af kommasætninger snarere end af de virkelig store ting, og både politikerne og medierne har et stort ansvar her."


Vi er tilbage ved de små rum. Meget politik og valgkampsdebat foregår i små, snævre rum, siger Willerslev. Vi taler om kommaer, ikke om store drømme."


Læs artiklen i Zetland:

https://www.zetland.dk/historie/serj5XQY-a8dQKjjz-ed7eetorsdag den 30. maj 2019

Pressens demokratiske problemDen frie presse befinder sig i en sand skæbnestund.

af Christian Have

Det er blevet hverdag for journalister og redaktører at skulle håndtere politikere, som ikke ynder at spille efter reglerne. Som søger at underminere pressens troværdighed, og som besidder åbenlyst antidemokratiske holdninger.

Denne situation repræsenterer et fundamentalt dilemma for pressen, som på den ene side bærer en publicistisk forpligtelse i forhold til at dække, forklare og perspektivere disse ekstreme fænomener.

På den anden side er det imidlertid også pressen, der i kraft af sin dækning er i stand til at give ilt til fænomenerne i et omfang, der for alvor får dem til at manifestere sig.

Det er denne svære balanceakt, som kommer til at afgøre den frie presses skæbne. Men pressens skæbne er direkte forbundet med demokratiets fremtid, og derfor bærer journalisterne og redaktørerne et helt afgørende ansvar for bevarelsen og videreudviklingen af de vestlige demokratier.

Det er et bombastisk udtryk at tage i brug, og for mange i det journalistiske fag har det måske mest hørt hjemme i skåltalerne. Men der er mere behov for den uafhængige, troværdige og kritiske journalistik end nogensinde før.

Dette behov falder sammen med, at journalistikken i tiltagende grad er blevet underlagt markedskræfternes logik, hvormed de økonomiske parametre tæller mindst lige så højt som de publicistiske, når værdien af et givent medies indsats skal gøres op. Samtidig afføder det økonomiske pres, at der i praksis bliver færre og færre ressourcer til den krævende og dybdeborende journalistik.

Set i dette perspektiv er det ikke svært at forstå, hvorfor redaktører, selv på højt respekterede medier, ofte vælger at prioritere sensation over substans, for der er en hel del flere læsere, seere og annoncekroner at hente i førstnævnte. 

Med valget af Donald Trump i 2016 har vi fået et indblik i de konsekvenser, det kan have, når de publicistiske værdier må vige pladsen til fordel for kampen om den størst mulige markedsandel. Columbia Journalism Review skildrede således i december 2017, hvordan de amerikanske medier i månederne op til valget altovervejende fokuserede på de skandaløse personhistorier. Det viste sig, naturligt nok, at være til den mest skandaløse kandidats fordel.

Efterfølgende har de amerikanske medier gennemlevet deres mest betydningsfulde selvransagelse nogensinde, og det nye, højere ambitionsniveau kommer til udtryk i Washington Posts slogan, som avisen indførte kort efter valget: ”Democracy dies in darkness.”

Herhjemme venter der os et folketingsvalg den 5. juni – grundlovsdag – og uden det ligefrem har trumpianske dimensioner, døjer vi med et lignende antidemokratisk fænomen, som på mange måder kan udgøre en trussel mod den måde, vi forvalter vores demokrati på.

Den højrefløj, vi har lært at kende gennem de forgangne årtier, har fået et endnu mere yderligtgående parti. Et parti, som repræsenterer en ofte grundlovsstridig og fremmedfjendsk politik, og som føres an af en rabiat frontfigur.

Der er ingen tvivl om, at mediedækningen har været den største faktor, når den tiltagende interesse for dette fænomen skal forklares. Jovist, der var aktører på Nørrebro, der bidrog til at forstærke fænomenets synlighed, men det er den intense efterfølgende mediedækning, der har fået fænomenet til at hæve sig op over den kritiske spærregrænse i meningsmålingerne.

Den blinde vinkel, som de traditionelle medier tilsyneladende har i forhold til sig selv, handler om den form for blåstempling, der tilgår ethvert fænomen, der modtager massiv omtale.

Ekstremistiske fænomener får i vores digitale tidsalder ofte deres begyndelse på de sociale medier – ikke mindst YouTube – hvor de vokser sig mere og mere kraftige, indtil de får opbygget en så markant position, at de traditionelle medier tager over og begynder at gøre en væsentlig del af det hårde arbejde for dem.

Kåre Quists Mød partierne på DR udgør et vigtigt nedslagpunkt i denne forbindelse. Efter at have tildelt en halv time i bedste sendetid til et personligt interview med førnævnte rabiate frontfigur, gik Quist stolt på Twitter og fortalte om seertallene: 481.000 danskere havde set med.

Men er det værdiskabende for demokratiet at selv åbenlyst antidemokratiske kræfter får tildelt så markant en megafon, som et sådant interview udgør? Eller er der en såvel etisk som redaktionel grænse, som journalisterne og redaktørerne kan og bør trække?

Takket være vores lange publicistiske tradition har vi Danmark gode forudsætninger for at identificere holdbare løsninger på det fundamentale dilemma. Således er det afgørende, at vi får taget en omfattende debat om pressens rolle fremover, så vi får brugt erfaringerne fra dette valg på en konstruktiv måde.


Oprindeligt publiceret i Avisen Danmark den 25. maj 2019

onsdag den 29. maj 2019

Rigets tilstand...

Stat og samfund er blevet to adskilte verdener i DK

"Valgkampen har udstillet, at stat og samfund er to parallelle verdener, skriver chefredaktør Nick Allentoft. Han efterlyser politikere, der vil samfundet før staten.
Stat og demokrati er to forskellige ting. Politik og stat er to forskellige ting. Det fortoner sig desværre i den aktuelle valgkamp, når man kigger nærmere efter.

Her er tre eksempler på denne tilstand:

- Når politikerne taler om pension, så lyder det som om ingen har tilladelse til at gå på pension, før politikerne er enige om hvornår.
- Når vi taler om daginstitutioner, så lyder det som om børnene først kan trives, når politikerne er enige om normeringerne.
- Når debatten handler om arbejdsmarkedet, så er det som om ledige først er noget værd, når de accepterer jobcentrenes krav.

Sådan er det blevet efter seks årtier med velfærdsstatens pædagogik. Altså den, der går på, at hvis du betaler din skat og passer dit arbejde og din familie, så løser staten resten. Det er en passiviserende pædagogik, og den har draget os ind i en velfærdsillusion, hvor staten skal levere svaret på det meste - selv klimakrisen.

Det kunne være fint nok, hvis det virkede og staten fungerede. Men de senere års skandaler, politikerlede og faldende tillid til institutioner taler et andet sprog. Staten lider og den tilstand har ført til, at stat og samfund lever i parallelle verdener."

Læs hele kronikken her:
søndag den 26. maj 2019

Mordforsøget på folkeskolens frisind

"Tusindvis af læringsmål og nidkær kommunal kontrol er resultatet af Socialdemokratiets skolereform fra 2013. Det blev et revolutionært klimaks, hvor Danmark blev omdannet fra at være et folkets land til at være statens land, skriver Brian Degn Mårtensson.

Danmark har været udsat for en regulær revolution siden årtusindeskiftet. Ikke en dramatisk eller pludselig en af slagsen, men en snigende, konstant revolution, der har været til stor skade for landet.

Antorinis skolereform af 2013 var det revolutionære klimaks, da det her blev statens opgave at skabe sig nogle – for den – egnede borgere. Dette skulle blandt andet ske ved hjælp af tusindvis af statslige læringsmål, nidkær kommunal kontrol og inddragelse af børnenes fritid.

Revolutionens forkæmpere var og er en uskøn blanding af folkevalgte, offentlige embedsmænd, radikaliserede forskere og organisationsledere. Denne revolutionsgarde har sat sig på de fleste centrale poster inden for undervisningssektoren og udnævner og supplerer hinanden på kryds og tværs. De anvendes også som primære kilder i medierne og forsikrer os kontinuerligt om, at alt er i skønneste orden.

Ja, fakta er, at folkeskolen er blevet et dysfunktionelt finanspolitisk instrument, at søgningen til de frie skoler er stærkt stigende, at folkeskolen står med et enormt rekrutteringsproblem, at vi har oplevet en markant stigning i antallet af børn med stressrelaterede lidelser, samt at fagligheden falder over hele linjen – både i folkeskolen, på de gymnasiale uddannelser og på universitetet.

En hel generation er i færd med at lære, at hele livet handler om blindt at følge løsrevne læringsmål uden blik for sagen i sig selv. Derfor er det positivt, at regeringen er kommet med en række skolepolitiske forslag, der kan bidrage til en fornyet debat om, hvad vi som folk egentlig vil med os selv."

Læs kronikken her:

onsdag den 22. maj 2019

fredag den 17. maj 2019

Jensens opfindelse der forandrede verden...

For 104 år siden byggede en dansker den første højttaler og lagde kimen til årtiers dansk lyddominans.
I dag er dansk teknologi med til at skrive højttalerens dødsdom.
Et spændende historisk tilbageblik, og om hvordan B&O nu går helt nye veje med lydgengivelse.

Vil man fordybe sig yderligere i det danske højttalereventyr, kan man gøre det her:

torsdag den 16. maj 2019

Orwell’sk virkelighed anno 2019

"En allerede vedtaget lov baner vej for kunstig intelligens til at udpege mulige langtidsledige ved at analysere data fra alle Danmarks arbejdsløse. Både ideen og lovprocessen møder hård kritik fra eksperter.
Hvis du bliver ledig, vil en lang række personlige oplysninger om dig blive lagt ind i en algoritme, hvis formål er at udpege, om du er i risikogruppen for at blive langtidsledig.
Det er konsekvensen af en ny lov, som helt under den offentlige radar blev vedtaget 30. april, en uge før folketingsvalgets udskrivelse. Der er tale om datakilder fra flere forskellige myndigheder om eksempelvis din etniske herkomst og alder, din eventuelle frafaldshistorik på en uddannelse samt helbredsoplysninger."

Læs artiklen i Politiken her:Velfærdsillusionen

"Borgere i velfærdsstaten bliver dobbeltbeskattet. Ressourcestærke borgere gør det helt frivilligt, mens udsatte borgere tvinges til det. Årsagen er, at velfærdssystemet svigter.

R-holdet (de ressourcestærke) er dem, der betaler både en høj skat og lægger dertil 10-20 procent ekstra i frivillig skat for at sikre sig, at de kan få den nødvendige behandling og dækning, hvis de skulle ramme en livskrise. Eksempelvis har over to millioner borgere tegnet en privat sundhedsforsikring mens over 200.000 nu har lønforsikringer i tilfælde af ledighed. For 15 år siden havde blot omkring 200.000 danskere sundhedsforsikringer, så den historiske udvikling kan måske tegne et billede af fremtiden også på lønforsikringsområdet.


U-holdet (de udsatte) er udsatte borgere, der ligesom alle andre betaler en høj skat, når de tjener penge, men som ikke har økonomien eller ressourcerne til at forsikre sig som de ressourcestærke.

U-holdet bliver ekstra hårdt ramt, fordi de kun har velfærdsstaten at vende sig til for at få hjælp. Her møder de et offentligt system, der begår så mange fejl, at der opstår behov for et nyt privat system, hvor borgere må købe professionel hjælp for at navigere i det offentlige. Det kan for eksempel være at betale for private socialrådgivere, som agerer på et gråt marked. Altså private rådgivere, som de reelt ikke har råd til, hvorefter der opstår et gråt ureguleret marked med smarte iværksættere.

Det kan også være borgere, der må vente til psykiatrien har tid til at behandle deres sygdom. Eller på at hospitalet kan operere. Eller på at sagsbehandleren har tid til at visitere til det rette forløb eller ydelse."


Læs artiklen her:

https://www.denoffentlige.dk/vi-har-faaet-et-dobbelt-velfaerdssystem
mandag den 13. maj 2019

Kontrabassimen

"Basisterna har uppnått det vi alla vill känna, vissheten att vara bäst utan att vare sig behöva säga det eller få det bekräftat. Men även basismen har sina sprickor i fasaden."

Lyt til Johan Norbergs lille finurlige causeri her:

lørdag den 11. maj 2019

Den fjerde statsmagt er forlængst afdød

Martin Lemberg:

HAR MEDIERNE – "DEN FJERDE STATSMAGT" – IKKE ET ANSVAR?


KOMMENTAR // MEDIER – Den udlændingepolitiske debat rider dansk politik som en mare, skriver migrationsforskeren Martin Lemberg-Pedersen, men ansvaret ligger ikke kun hos de politikere, der løber med på demagogien. Medierne er elefanten i rummet, der i årevis har kridtet banen op for normaliseringen af racisme og halv- og helfascistoide standpunkter: I jagten på clicks, konflikt og profit er alle meninger blevet lige gyldige.


"Mediehusenes fokus på clicks, konflikt og profit er nogle af grundene til, at det er forkert, når det påstås at medierne blot er vejrhaner, der kanaliserer meninger fra folkedybet (populistiske politikere abonnerer på et lignende argument). For befolkningens og vælgernes meningsdannelse kan ikke isoleres som noget der organisk bobler op fra et vælgerhav, uafhængigt af disse mediedynamikker og -formater.


Medierne er blevet skolet i – og har skolet sig selv til – ikke at varetage den afgørende rolle at selektere mellem synspunkter i den offentlige debat. Alt er blevet lige gyldigt. Derfor kan outrerede udlændingepolitiske synspunkter nærmest automatisk veksles til Breaking i mindst tre nationale medier. Helt afgørende spørgsmål om f.eks. bankers hvidvask, virksomheders enorme skattesvig, arbejdsløshedspolitik, privatiseringen af statslig infrastruktur, udryddelsen af hundredetusindevis af arter, og jordens kollapsende biodiversitet, får slet ikke den opmærksomhed, de fortjener.


Alt rapporteres i Breaking, men denne form for reportage er præget af en tidsløshed og en historieløshed. Det ligger i Breakings natur at være midlertidig, at blive afløst af noget andet. Derfor stilles der ikke nok kritiske spørgsmål til de antagelser og præmisser, der driver konklusioner om seksualiserede og racialiserede voldsfantasier, apartheid-lignende visioner og slet skjulte henvisninger til etnisk udrensning.


Når Mimi Vibeke Jakobsen påpeger de slående ligheder mellem Stram Kurs og udviklingen af den nazistiske ideologi, er det Paludans forvrøvlede udbrud om, at hun er et "nazisvin", der bliver forsidestof.


Mens Jakobsens påpegning af et påtrængende ekko fra fortiden skubbes til side som en bisætning, og ender som en optakt til dramaet, der rapporteres om."


LÆS INDLÆGGET PÅ DETTE LINK:


▶▶ https://pov.international/danske-medier-baerer-et-medansvar/

fredag den 10. maj 2019

Vocabularium

Til udvidelse af det glosale forråd...
Fra tonernes dyb

Et bette kort causeri om kontrabassisme der er værd at lægge øre til:

Lyt her:
https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4431&grupp=21889&artikel=7182302

Den danske velfærdsstat er en illusion

"Med det gennemslag konkurrencestaten har fået i Danmark, ligner den efterhånden en karikatur af den velfærdsstat, som den hævder at stå på skuldrene af. Ikke mindst hvis den måles med de alen, som 1960'ernes utopi om et fritidssamfund satte i forventning om produktionens fortsatte automatisering og den almindelige værdiudvikling i retning af øget realisering af menneskets potentialer."


Læs artiklen fra Den Offentlige her:

https://www.denoffentlige.dk/professor-det-rationelle-menneskesyn-bryder-med-vores-vaerdigrundlag

mandag den 6. maj 2019

Bange for det offentlige system...

"Forfatter og debattør Knud Romer mener at enhver form for menneskelighed er blevet udraderet fra velfærdsstaten af djøfere som Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen. Han efterlyser politikere, der har en ide og en plan for samfundet, der rækker længere end velfærd og vækst.
Der er dybest set ikke noget valg. Den kommende valgkamp er en kamp mellem to onder, der ligner hinanden til forveksling og som begge har underkastet sig den økonomiske rationalitets dominans.

Jeg ved det lyder utopisk men man kunne jo drømme om der var nogle politikere, der spurgte »hvor skal vi hen du?« for der er ingen diskussion om samfundsudviklingen længere. det er bare præstationssamfund, et konkurrencesamfund på et globalt marked, hvor man taber hvis man ikke er optimeret. Men jeg tror vi har så travlt med at blive vindere, at vi allesammen taber."

(gratis at læse):
fredag den 3. maj 2019

Bliver vi forført - nok en gang...?

"I Danmark, Norge og Sverige mener op mod 80 pct.  af de nuværende og tidligere professorer med personlig forskningserfaring i klimasvingningers årsager, at de nuværende klimaændringer helt overvejende er naturlige. Ikke kun 3 pct., som IPCC påstår.  Eller som det uimodsagt blev påstået af en 'samfundsvidenskabelig klimaforsker' i P1 Eftermiddag den 24/4, at 99,999 pct. af klimaforskerne mener, at vor tids klimaforandringer er menneskeskabte. Mere usandt kan det næppe være. Men når så mange marcherer i takt, undlader selv de mest seriøse journalister bange at stille kritiske spørgsmål."


Læs debatindlægget i Jyllands Posten her:

https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9617796/de-nuvaerende-klimaaendringer-er-helt-overvejende-naturlige/?fbclid=IwAR3tSXNvWkorrjEXAYtn_cMVvfmDxDJwG6mu4ag7kuGW0rKVZMmGx9eMilY

torsdag den 18. april 2019

Derfor bløder det offentlige

Steen Hildebrandt:

"Det ser ud til, at Danmark i de sidste mange år har været på en helt forkert ledelseskurs i den offentlige sektor, og bag regneark og konsulenter skimter man et finansministerium, der er besat af nøgletal, besparelsesrunder og en alt for simpel og mekanisk ledelses- og organisationstænkning. Finansministeriet har en enorm magt over alt og alle i den offentlige sektor. Der skal være styr på finanserne - det afviser jeg ikke, men der skal ikke være så meget styr, at almindelig sund fornuft og gedigen faglighed bliver så ugleset, at de simple systemer, regnemodeller og nøgletal totalt tager over."


Læs artiklen her:

https://www.fyens.dk/article/3341969

onsdag den 10. april 2019

Er du blå eller rød...?


"Hvad sker der, når vi pakker Folketinget ned i to kasser? Så sker der det, at vi fordummer vores samtale om politik. Når spørgsmålet "hvem peger du på?" fylder mere end "hvor synes du samfundet skal hen?", bliver den politiske debat helt ufattelig fattig."


Lea Korsgaard fra Zetland afleverer her en lige højre til det blå/røde verdensbillede, som medierne insisterer på at promovere.


For når de gør det, er de med til at skabe en unuanceret virkelighed, som altid ender med spørgsmålet: Blå eller rød? 


Verden er i flere farver!


Læs med, bliv klogere:


https://www.zetland.dk/historie/seQERvGj-a8DEYXaM-e2dc2

fredag den 29. marts 2019

Nazi-lignende tilstande i psykiatrien...?

Er det det, som vi skal anse som social bæredygtighed.?
Gammelpartiernes nedskæringer på det offentlige sundhedssystem er gået for vidt - langt over stregen..! Al etik og moral er forsvundet.

Hver fjerde anbringelse i landets fængsler er psykisk syge eller socialt udfordrede unge, der ikke er kriminelle....!

Det er simpelthen skandaløst, at man på grund af kraftige nedskæringer i psykiatrien, nu sender unge psykisk syge, som aldrig har været blot i nærheden af at være kriminelle, ind i fængslerne. Her finder ingen som helst psykiatrisk behandling sted. Og disse psykisk svage unge mennesker bliver lynhurtigt ofre for de stærke kriminelle fanger, der jo i dag stort set styrer fængslerne fuldstændigt, fordi fængslerne ikke har personale nok.
Det er så ufatteligt og grotesk, at det offentlige sundhedssystem, blot sender "bolden" videre til kriminalforsorgen.
Derfor mit spørgsmål i indlægget overskrift, for i 1930'ernes og -40'ernes Tyskland sendte man også psykisk syge mennesker i fængsel. Hvis man da ikke sendte dem direkte til konzentrationslejrenes gaskamre.

Læs denne artikel fra DR om en mors fortvivlelse over hendes stakkels syge drengs skæbne:
https://www.dr.dk/nyheder/indland/15-aar-autist-og-anbragt-bag-laas-og-slaa-psykisk-syge-anbringes-side-om-side-med

lørdag den 16. marts 2019

Meningen med livet...?

Forskellen på tilfredshed, lykke og meningsfuldhed.

Tilfredshed er imødekommelsen af et behov. Man har en forventning til noget, der i sin realisering afføder en følelse af tilfredshed. Selvom tilfredshed unægteligt skaber et fint udgangspunkt for glæde ved livet, er det ganske enkelt for utilstrækkeligt kun at leve et liv, der primært er fyldt med tilfredshed.

Lykke er oplevelsen af, at alt i et øjeblik går op i en højere enhed. Det er en følelse af totalt velvære, af at være i en perfekt harmoni med sig selv og sine omgivelser. En form for eksistentiel orgasme, hvor man beruses over, at livet tilbyder et øjeblik af uforbeholden begejstring, der kortvarigt ophæver tyngdeloven. Et euforisk, men forbigående klimaks. Lykken er i det ekstraordinære, og derfor er det ikke muligt at være lykkelig hele tiden.

Meningsfuldhed handler hverken om behovsrealisering eller forbigående glædeseksplosion. Det er derimod en oplevelse af, at summen af det liv, du har levet, det liv du står i lige nu, og det liv du ser frem mod, er i overensstemmelse med, hvad der er rigtigt for dig, med de mennesker du tilbringer livet med, og den verden som du belaster og beriger med din eksistens. Meningsfuldhed rummer også plads til oplevelser og dele af livet, der ikke umiddelbart er lyse eller lystfulde.
Følelsen af mening med livet kan derfor være prægnant til stede - både når du er tilfreds og utilfreds, når du er lykkelig, og når du er ked af det.
Mening giver dig grund under fødderne og følelsen af, at dit liv er et værdigt og et håbefuldt liv. 

(Uddrag fra Morten Albæks nye bog)

Dorado, Amati & Co.

Dorado Schmitt, Amati Schmitt & Co. var aldeles mageløse i går aftes ved P8 Jazz Alive 2019. 
Og fuldstændigt overraskende, og fantastisk, at høre gypsymusik spillet sammen med et bigband. Det var flot...🎶

Gense de to numre her - (rul 45 min. ind i udsendelsen):
onsdag den 13. marts 2019

Internettet fylder 30 år

For 30 år siden opfandt han World Wide Web.

Der er håb for fremtidens WWW, men det kræver, at både regeringer, virksomheder og individer bidrager, siger skaberen. 

For præcis 30 år siden tog Tim Berners-Lee første spadestik til det, vi i dag kender som World Wide Web (WWW). Det skete, da han skrev udkastet til et program, der kunne løse problemerne med at håndtere og dele meget store mængder af information ved hjælp af hypertekst og internettet.

Og i anledning af jubilæet har den i dag 63-årige opfinder skrevet et offentligt brevHeri roser han blandt andet, at WWW med årene er blevet "et offentligt rum, et bibliotek, et lægehus, en butik, en skole, et kontor, en bank og meget, meget mere".

Læs artiklen her: http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-03-12-for-30-aar-siden-opfandt-han-world-wide-web-det-er-blevet-dysfunktionelt-og
mandag den 11. marts 2019

Enevælden rumsterer på Borgen

"Jeg forstår godt, at borgere i dette land bliver stadig mere utilfredse og reagerer stadig mere hårdt. Mit ærinde er langt fra et forsvar for vold og trusler. Det er et forsøg på at pege på en udvikling, hvor dele af magteliten fører sig frem som ofre, der skal beskyttes mod kritik, mens de svinger pisken over borgere, der ikke respekterer magtelitens opførsel, når de selv bliver ofre eller bare er uenige i det, der foregår."

Læs artiklen i Den Offentlige her:
søndag den 3. marts 2019

Politikerne svindler og fører borgerne bag lyset

"Det her gør mig simpelthen så gal i skralden😡: Mens Folketinget diskuterer, om der mon kan blive råd til at ansætte 1.000 eller 2.000 flere sygeplejersker, er virksomheders og borgeres gæld til det offentlige vokset til 116 MILLIARDER kroner!! 

Det svarer til at ansætte 200.000 flere sygeplejersker i et helt år. Lad mig klappe det for politikere, der måtte misse budskabet her: To-hund-re-de-tu-sin-de‼️

Oven i hatten snyder visse virksomheder statskassen for 14 milliarder kroner årligt. Det er penge, der forsvinder fra dig og mig samt skævvrider konkurrencen med lovlydige virksomheder!

Svindlen sker, alt imens politikerne de sidste 10 år har skåret 1.000 skattemedarbejdere på KONTROLområdet. Nu vil politikerne så rette op på denne "fodfejl" ved at ansætte… 135 medarbejdere. Man skal ikke kunne spalte atomer for at regne ud, at det ikke hænger sammen, vel? 

Det er et kæmpe problem for tilliden til vores samfundsmodel og velfærdssamfund. Og retfærdigheden ift. alle os, der betaler, hvad vi har aftalt, er totalt undermineret. Så; genopret Skat! Geninddriv hver en krone, og stop svindlen med vores skattepenge! Se mit indlæg med uddybende kommentarer i Avisen Danmark i dag."

Læs indlægget her:
søndag den 24. februar 2019

Ytringsfrihedens trange kår

Verden står med et kæmpemæssigt demokratisk problem: det er i dag private IT-giganter der definerer vores ytringsfrihed. Alene ud fra et kommercielt hensyn. Og politikerne vender ryggen til problemet.

"De alarmerende konstateringer opregnes i Anne Mette Lauritzen og Frederik Stjernfelts epokegørende nye bog med undertitlen 'Techgiganter og ytringsfrihed', en redegørelse, der burde få hårene til at rejse sig på enhver politikers hoved. De giver i al fald enhver ngo, der har ytringsfrihed på programmet, åndenød. Det fik jeg af at læse den. Omfanget af den censur, der har udviklet sig på nettet, og som der henvises til med bogens titel, 'Dit opslag er blevet fjernet', fremgår af nogle få, til gengæld chokerende tal: I de første tre måneder af 2018 fjernede Facebook mere end en milliard opslag – det er omkring 10 millioner hver dag."

Læs indlægget i Politiken her:
onsdag den 20. februar 2019

Velfærdsillusionen

Den danske velfærdsillusion.

Verdens bedste samfund svigter sin sociale kontrakt..!

Så ganske værd at lytte til, inden der snart skal sættes kryds på stemmesedlen til folketingsvalget.

De to professorer Ove Kaj Pedersen (CBS) og Jørn Henrik Petersen (SDU) i samtale om, hvorfor samfundet i disse år svigter på mange områder.


Lyt her:

https://www.podbean.com/media/share/pb-7n2z9-a4eb41torsdag den 14. februar 2019

Kritik er blevet tabu...!

Det står skidt til med ytringsfriheden på det danske arbejdsmarked. Rigtig skidt.
Det fortæller sociolog og forsker, Rasmus Willig, der i årevis har forsket i begrebet kritik og for knap 10 år siden gjorde en række observationer, som i dag giver genlyd, når vi taler kritik på arbejdspladsen.

"Vi, som er børn af det store oplysningsprojekt, har lært, at hver gang vi rækker hånden op og stiller spørgsmål, så er der som regel altid én, der sætter pris på kritikken, da kritik er motor for forandring. Kun ved at pege på problemer får vi løst dem, men lige pludselig er der blevet brudt med den forventning, og det har den skadevirkning, at der ikke længere bliver taget hånd om problemerne", siger han.

Disse observationer har ført til flere bøger, hvori Rasmus Willig, der er ph.d. og lektor ved Roskilde Universitet, påpeger, at det er blevet væsentligt sværere at ytre sig kritisk på sin arbejdsplads, da mange ledere i dag afvæbner kritikken og placerer aben hos medarbejderen. En problematik der i sidste ende fører til både stress, dysfunktionelt lederskab og en selvcensur, der bryder med vores ytringsfrihed."

Læs artiklen her:
https://f5.dk/post/vi-har-faaet-mundkurv-paa-i-arbejdslivet/


fredag den 8. februar 2019

Velfærdsstaten var en kort parantes

Den danske velfærdsstat var en kort parantes i historien. Afviklingen af den startede allerede i midten af 1970'erne.

"Jeg tror vi er på vej tilbage til den lange historie, hvor mennesker vurderes værdigt eller uværdigt trængende. Det er også de samme kriterier, der lægges til grund. Arbejdsduelighed. Arbejdsevne. Arbejdsmotivation."


Sådan siger professor Ove Kaj Pedersen i denne podcast, hvor han samtaler med kollega Jørn Henrik Petersen."https://www.denoffentlige.dk/vaerdigt-eller-uvaerdigt-traengende-velfaerdsstatens-opgoer-og-svigt

søndag den 3. februar 2019

Fra middelmands bunker

Det korrupte Danmark...?

Efterretnings­tjenesten vil have lov til at bruge hemmelige agenter til at lægge it-fælder for almindelige lønmodtagere. 
Hvor er samme nidkærhed overfor de sværgvægts svindlere, vi tilfældigt faldt over i 2018 indenfor den financielle verden. 
Det begynder at ligne et mønster, at ingen andre end Britta bliver stillet til reelt ansvar for svindel, hvidvask, falske udbyttereturneringer og skatteunddragelser. 
Det eneste disse storsvindlende skyldige ser ud til at miste er æren og den bonus, som nogen af dem undsiger sig. 

Læs her:
lørdag den 2. februar 2019

Memento mori

"Hvis ikke vi var dødelige – eller hvis vi ikke vidste, at vi var det – ville alt bare ske, uden at vi kunne erkende, at ikke alt nås i livet. Og når alt ikke kan nås, bliver det væsentlig at overveje, hvad der er værd at bruge sin tid på. Så uden døden, ingen eksistentiel meningsfuldhed."
- Svend Brinkmann

Læs artiklen i Weekendavisen her:
fredag den 25. januar 2019

Danskerne skal nu have mundkurv på...!

I lyset af flere whistleblower-sager har Justitsministeriet revideret vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed, men det ligner en løftet pegefinger om at holde mund, lyder kritikken fra juraeksperter og fagforeninger...!

Læs artiklen her: