mandag den 30. april 2018

Præstationskulturen gør os syge....

Vi har et uddannelsessystem og et samfundssystem der udvikler angst hos utroligt mange børn og unge...!


"Min bøn er således lige nu, at de beslutningstagere, der har indført de mange obligatoriske tests og vurderingsskemaer i skolerne, sætter sig ned og tænker over, hvad et begreb som præstationskultur og præstationsangst i grunden gør ved et stigende antal lidende børn og unge. Jeg appellerer også til, at vi gør op med den tidstypiske tanke om, at vi alle sammen hele tiden skal blive bedre, dygtigere, smartere, smukkere, lækrere, løbe stærkere, cykle hurtigere og se yngre ud.


Vi er gode nok, som vi er - også selv om vi kun får 4 i matematik, har hængebryster, skæve ben, høje tindinger, overtræk i banken og ikke har kræfter eller lyst til at løbe maraton.


Præstationskulturen i det moderne samfund holder simpelt hen ikke i længden. I hvert fald ikke hvis vi vil bevare den fysiske og psykiske sundhed. Det er sådan noget, jeg er kommet frem til hen over de seneste par måneder, efter at min søn er bukket under for stress."


Læs kronikken her:

https://www.jv.dk/laeserbreve/Stop-presset-paa-de-unge-mennesker-Lad-dem-leve/artikel/2603708

lørdag den 28. april 2018

En kronik vi alle bør læse...!

Et must read...!

"Grundlaget for den danske velfærdsmodel er ved at bryde sammen. En primær grund er, at social tryghed er i opløsning. Og det rammer os alle sammen, skriver Nick Allentoft, chefredaktør for DenOffentlige.dk"


Læs kronikken her:

https://www.altinget.dk/social/artikel/kronik-velfaerdsstaten-smuldrer-og-det-rammer-os-allesøndag den 22. april 2018

New Public Management - et fejlagtigt menneskesyn....

Det har været det herskende paradigme i Danmark og store dele af den vestlige verden siden begyndelsen af 1990'erne. Den prægning har betydet, at en lang række embedsmænd (og politikere) grundlæggende forstår mennesket som økonomisk rationelt og grundlæggende egennyttemaksimerende.


Den menneskeforståelse har sit udgangspunkt hos den angelsaksiske økonomiske teoris fædre. Den kan ses fuldt udfoldet i det amerikanske samfund og til dels det engelske. Men som menneskesyn og dermed som samfundsmæssig kulturel byggeklods ligger tilgangen langt fra en skandinavisk og europæisk menneskeforståelse


Læs artiklen i Mandag Morgen her:

https://www.mm.dk/artikel/topembedsmaend-oplaeres-til-mistillid

torsdag den 19. april 2018

Afspærring mod fremmede arter....

Apropos svømmende vildsvin: Enhedslisten stillede 27/3 spørgsmål til Esben Lunde Larsen om regeringens og DF's eventuelle planer om at etablere vildsvinespærringer i eller langs Flensborg Fjord, som er ned til halvanden km bred. De 4 ugers svarfrist udløber i næste uge.

søndag den 15. april 2018

Tankevækkende....

Ugens måske mest tankevækkende kronik…!

Mest af alt er høringerne af Facebook's stifter en civilisationskamp for fuld udblæsning. En gammel verden med dens gamle værdier, forhåbninger og velkendte positioner over for en ny verden, hvor intet af det gamle længere hverken gælder eller vejer tungt. Et åbent opgør mellem generationer, mellem selv- og verdensforståelser og mellem gammel magt og ny magt. Ja, måske endda mest af alt en endegyldig påvisning af, at magten har flyttet sig. Afhøringerne af Zuckerberg er en livetransmitteret påmindelse om, at dem, der selv tror de stadig har magten, faktisk slet ikke har den - og slet ikke selv har opdaget, at de ikke har den længere.

Læs kronikken her:

lørdag den 14. april 2018

Ny lille istid på vej...?

Målinger af Golfstrømmen viser, at den er svækket betydeligt. Det kan få store konsekvenser, hvis maskinen bag cirkulationen i havvandet bremses eller går helt i stå.
Den har ikke været svagere de seneste 1.600 år, vurderer forskere fra klimaforskningsinstitutter i USA og Tyskland.

Læs mere her:
https://politiken.dk/viden/Viden/art6442108/Forskerfrygt-Golfstr%C3%B8mmen-k%C3%B8rer-p%C3%A5-%C3%A9n-cylinder

tirsdag den 10. april 2018

Fri mig for den politiske værktøjskasse

"Når vi søger at udbedre sociale problemer med 'værktøjer', er det udtryk for en forsimplet, mekanisk og ofte forældet opfattelse af den virkelighed, det handler om. Vi er nødt til at starte et helt andet sted: os selv."


Læs Steen Hildebrandts indlæg her:

https://www.mm.dk/artikel/fri-mig-for-den-politiske-vaerktoejskasse

torsdag den 5. april 2018

Menneskets ulyst til at dræbe

Læs lige den her historie fra @ZetlandMagasin. Den vender totalt rundt på billedet af soldater i krig og menneskets lyst eller ulyst til at dræbe et andet menneske. Fremragende. Og vildt inspirerende...!

https://www.zetland.dk/historie/serjDPv2-mOMN6AEp-48582

tirsdag den 3. april 2018

Oprør på vej....?

Snart kommer oprøret. For især de unge og højtuddannede i prekariatet er vrede. De vil ikke længere finde sig i at være en vare på hylden i kapitalismens supermarked. 

Derfor vil de inden længe vende ryggen til de gamle politiske partier og fagbevægelse for i stedet at søge fællesskaber i systemkritiske og alternative bevægelser. 

Det spår den anerkendte og berømte økonomiprofessor Guy Standing. Han er manden bag begrebet prekariatet, som efter hans mening er vor tids største sociale trussel på arbejdsmarkedet. Et arbejdsmarked, hvor de prekære arbejdere tager, hvad de kan få. 

»Vi befinder os i en spændende tid. Folk i prekariatet mærker en voksende trang til at sige fra. Og hvis de finder ud af at stå sammen, kan de virkelig skabe forandring.«

Læs artiklen fra Ugebrevet A4 her:

https://www.ugebreveta4.dk/vi-har-det-mest-ufrie-arbejdsmarked-nogensinde-men_21233.aspx