lørdag den 31. oktober 2020

Coronakrisen kan skade folkestyret

Corona kan skade tilliden til folkestyret.


"Kriser kan skabe utilfredshed, og der har blandt andet været store offentlige protester i Tyskland, Italien, Storbritanien og USA på grund af corona, fortæller professor Michael Bang Petersen.

Han mener, at corona kan blive en langstrakt krise, der ikke er overstået til jul.

- Hvis der løbende sker en ophobning af frustration, så kan man frygte, at vi kommer ud på den anden side af krisen med en mindre opbakning til det politiske system, end der var før krisen, siger han og mener, at det derfor er vigtigt at lytte til befolkningen.

Det stærkeste våben, vi har mod corona, er befolkningens opbakning. Det nytter ikke at lave restriktioner, som ingen gider at overholde, siger sundhedsordfører Stinus Lindgreen (R), som peger på, at flere lande med eksplosiv vækst i smitte også har mange indbyggere, der ikke orker og ikke vil følge restriktionerne.


Læs artiklen her:

https://www.dr.dk/nyheder/indland/partier-vil-spoerge-danskere-om-nye-restriktioner-hvad-kan-du-leve-med-undvaere

søndag den 25. oktober 2020

Bekymrende magtkoncentration hos Mette F

Professor emeritus Tim Knudsen rettede i gårsdagens DR Deadline en bredside mod Mette Frederiksen. Hun og Anders Fogh-Rasmussen er de to eneste danske statsministre, som har raget al magt til sig selv. Og for Mette Frederiksens vedkommende, helt uden medfølgende ansvar.
Tim Knudsen har netop afleveret de første tre bind om Danmarks statsministre, som er et studie i magtudøvelse gennem mere end 170 år. Magt og ansvar skal følges ad, og i værket, der bliver på flere tusinde sider, er han bekymret over de demokratiske konsekvener af statsministerens voksende magt.

Se interviewet her (spol 21 min. ind i udsendelsen)
https://www.dr.dk/drtv/se/deadline_-kraenkelser-og-alkohol-hoerer-ofte-sammen_217260

onsdag den 21. oktober 2020

Enevælde igen...?

Noget kunne tyde på, at regeringen har fået smag for den uindskrænkede magt.


"Som nation befinder vi os ikke længere i en akut folkesundhedsmæssig krise, der kræver demokratiets øjeblikkelige suspension og indførelse af nødret. Faren for, at sundhedssystemet skal bryde sammen, er for længst drevet over.


Selv om vi stadig opfører os, som om døden fra Lübeck står for døren, så handler det nu om helt andre ting.

Den krise, vi nu befinder os i, er langt mere dybtgående og fundamental. Den handler om demokratiets overlevelse, og hvordan man genopretter den samfundsmæssige normalitet efter en national undtagelsestilstand.


Noget kunne nemlig tyde på, at regeringen har fået smag for den uindskrænkede magt, der ligger i nødretten, hvor man ligesom enevoldskongen i gamle dage selv kan definere og suspendere spillereglerne efter behag."


Læs hele artiklen i Politiken her:

https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7959735/Den-akutte-d%C3%B8dsfare-er-for-l%C3%A6ngst-drevet-over.-Hvorfor-holder-regeringen-fast-i-paniktilstanden
torsdag den 15. oktober 2020

Et dødsstød til det danske demokrati...?

Regeringens udkast til ny epidemi-lov er ikke bare betænkeligt – det er helt ude af proportioner - både demokratiet og den personlige frihed står fo fald.... ‼️


"Der er ingen tvivl om, at fællesskabet legitimt kan benytte tvang og magt, hvis det er absolut nødvendigt for folkesundheden. Men den socialdemokratiske regerings forslag til ny epidemilov udvides med f.eks. muligheden for tvangsvaccination. Sundhedsministeren får beføjelser i hidtil uset omfang – på bekostning af både sund fornuft og demokratisk kontrol i Folketinget. Fælles samfundsansvar bør ikke centraliseres hos en enkelt minister."Læs artiklen i Ræson (gratis):

https://www.raeson.dk/2020/jan-kristoffersen-udkastet-til-den-nye-epidemi-lov-er-ikke-bare-betaenkeligt-det-er-helt-ude-af-proportioner/