onsdag den 21. oktober 2020

Enevælde igen...?

Noget kunne tyde på, at regeringen har fået smag for den uindskrænkede magt.


"Som nation befinder vi os ikke længere i en akut folkesundhedsmæssig krise, der kræver demokratiets øjeblikkelige suspension og indførelse af nødret. Faren for, at sundhedssystemet skal bryde sammen, er for længst drevet over.


Selv om vi stadig opfører os, som om døden fra Lübeck står for døren, så handler det nu om helt andre ting.

Den krise, vi nu befinder os i, er langt mere dybtgående og fundamental. Den handler om demokratiets overlevelse, og hvordan man genopretter den samfundsmæssige normalitet efter en national undtagelsestilstand.


Noget kunne nemlig tyde på, at regeringen har fået smag for den uindskrænkede magt, der ligger i nødretten, hvor man ligesom enevoldskongen i gamle dage selv kan definere og suspendere spillereglerne efter behag."


Læs hele artiklen i Politiken her:

https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art7959735/Den-akutte-d%C3%B8dsfare-er-for-l%C3%A6ngst-drevet-over.-Hvorfor-holder-regeringen-fast-i-paniktilstanden
Ingen kommentarer:

Send en kommentar