mandag den 30. november 2020

Sundhedsmyndighedernes arbejde trues

Politisk indblanding undergraver sundhedsmyndighedernes arbejde...!


"Berlingske kunne i en meget urovækkende artikel (den 22. november) vise, at Sundhedsministeriet under coronaepidemien har været langt mere involveret i ledelsen af Statens Serum Institut (SSI), end det har været fremme i offentligheden. Ifølge Berlingske er der oven på en række personalesager i Statens Serum Institut opstået et ledelsesmæssigt vakuum, som ministeriet har udnyttet til at overtage kontrollen. Kilder tæt på forløbet fortæller, at der har været betydelig politisk indblanding i de analyser, som ministeriet har bedt SSI levere, og som efterfølgende er anvendt som fagligt grundlag for politiske beslutninger.


Hvis denne historie er sand, er det stærkt bekymrende. Potentielt er der tale om en undergravning af myndighedernes legitimitet. Myndighederne har brug for at agere partineutralt og uvildigt. De skal have plads til at analysere data, afprøve modeller, indhente eksterne vurderinger og fremlægge råd, der understøtter, men ikke er dikteret af politiske beslutningsprocesser."


Læs dagens leder i Weekendavisen:

https://www.weekendavisen.dk/2020-48/ideer/eksperter-i-stormvejr

torsdag den 19. november 2020

Afpolitiser epidemiloven

Lektor i offentlig ret Jesper Olsen: Afpolitiser epidemiloven. 

"Det er for usandsynligt, at den til enhver tid siddende statsminister er klogere end myndighederne.

Vi skal skabe en epidemilov, der rummer, at der kan træffes rigtige beslutninger og handles i en af verdens mest veloplyste befolkninger. Det gør vi ikke ved at politisere. Det gør vi ved at styrke fagligheden. Indtil minksagen var jeg ikke optimist. Men måske regeringen herigennem har fået dæmpet lidt af lysten til for hurtige pressemøder, hvor den faglige rådgivning ikke kan følge med.

Udkastet til epidemiloven er sendt tilbage på værkstedet, da regeringen i denne uge trak sit forslag tilbage, inden det overhovedet blev fremsat. Der startes forfra. Det er sjældent set – og ligner en sejr for en samlet kreds af partier uden om regeringen, som har kritiseret udkastet i hårde vendinger.


Men jeg kan være nervøs for, at regeringen græder tørre tåre. For den virkelige sejr, den har regeringen allerede trukket hjem. En helt uhørt grad af politisering af epidemihåndteringen i Danmark.


For det vigtige er i virkeligheden ikke om en minister skal dele sin magt med folketinget eller om folketinget skal have større kontrol med regeringen. Det afgørende er, hvorvidt tiltag under en epidemi skal hvile på et frit politisk skøn eller på faglige anbefalinger. Når regeringen uden sundhedsfaglig basis fx kan beslutte, at vi alle skal gå med mundbind, så bliver det en politisk sag."


Læs artiklen i Ræson (gratis):

https://www.raeson.dk/2020/lektor-i-offentlig-ret-jesper-olsen-afpolitiser-epidemiloven-det-er-for-usandsynligt-at-den-til-enhver-tid-siddende-statsminister-er-klogere-end-myndighederne/

tirsdag den 17. november 2020

S-forslaget til epidemilov undergraver demokratiet

"Det er selvfølgelig ikke holdbart, at der i udkastet til den nye epidemilov lægges op til, at en minister igennem en bekendtgørelse uden videre kan ophæve andre regler eller lovgivning. Alle mine alarmklokker bimler og bamler her. Der er kun én lov, som har forrang for andre, og det er Grundloven. Epidemilovsudkastet er udtryk for et demokratisk underskud, der bryder med alt for mange retssikkerhedsprincipper.


Kommentar af Kristian Hegaard, medlem af folketinget og retsordfører for det Radikale Venstre."


Læs artiklen i Ræson (gratis):

https://www.raeson.dk/2020/kristian-hegaard-rv-om-udkastet-til-den-nye-epidemilov-som-jurist-bimler-og-bamler-alle-mine-alarmklokker/

Måske tidens vigtigste stillingtagen for det danske demokrati....

Mange er måske trygge ved Mette F og Magnus H, men vi bygger til fremtiden. En hvilken som helst regering skal kunne forvalte det ansvar en ny epidemilov, med vidtgående indskrænkninger af borgernes rettigheder stiller i udsigt. Også en type som Trump," siger Nanna Schelde i Zetland om den overhængende misbrugsrisiko ved lovudkastet, som det er lagt frem af Socialdemokraterne.

fredag den 13. november 2020

Klart NEJ fra SF....!

"SF vil ikke acceptere en epidemilov, hvor Regeringen udenom alle andre partier kan beslutte at lave generelle tvangsvaccinationer.

Eller hvor Regeringen udenom alle andre partier kan beslutte at lukke Danmark ned – selv når det ikke er anbefalet af sundhedsmyndighederne.
Eller hvor Regeringen egenhændigt kan lukke domstolene ned.

Eller hvor Regeringen kan lave forsamlingsforbud og udgangsforbud uden at have spurgt andre partier.

Det vil vi bare ikke acceptere. Færdig.

Jeg bruger alle mine vågner timer på Christiansborg lige nu i forhandlinger. Sådan er folkestyret – men forhandler og mødes og går på kompromis partierne imellem.

Der er ikke ét parti, der skal have så meget magt, at de i princippet styrer Danmark alene.

Jeg synes, det var det rigtigt at lukke Danmark ned i foråret. Jeg er ikke bare ude på at brokke mig. Men nu er vi blevet klogere. Vi har lært mere.

Og ærlig talt så synes jeg politikerne skændes. Beslutninger bliver lavet om igen og igen. Vigtige beslutninger endda.

Der er brug for at partierne sammen tager ansvar for de alvorlige beslutninger.

SF kommer ikke til at stemme for Regeringens epidemilov. Selvfølgelig skal man kunne reagere hurtigt på alvoren ligesom i foråret – men det skal ske på vegne af et flertal i Folketinget."

Jacob Mark, MF'er for SF

Danske læger advarer mod tvangsvaccination...!

"Lægeforeningen mener, at ny epidemilov går alt for vidt og kan opleves stærkt grænseoverskridende for patienter.

Regeringen har foreslået en ny epidemilov, der kan træde i kraft, hvis Danmark rammes af en coronavirus version 2.0 eller en helt anden epidemi. I udkastet til loven er ordet tvang nævnt 92 gange og magt 84 gange.

Loven lægger blandt andet op til, at smittede med en farlig sygdom kan blive pålagt at blive undersøgt, indlagt, behandlet og isoleret, så smitten ikke spreder sig.

I nogle tilfælde kan der blive brugt tvang, fysisk fastholdelse, aflåsning af lokaler, og politiet kan hjælpe til, hvis folk modsætter sig.

Loven er ikke vedtaget endnu, og i dag slutter høringsperioden, hvor en lang række organisationer kan fortælle, hvad de tænker om regeringens forslag til en ny epidemilov."Læs artiklen her:

https://www.dr.dk/nyheder/indland/drop-tanken-om-tvangs-vaccinationer-laeger-kritiserer-lov-der-giver-minister-megetSocialdemokraternes forslag til ny epidemilov kan ses her:

https://dds.nu/wp-content/uploads/2020/10/Udkast-til-forslag-til-ny-epidemilov.pdf


mandag den 2. november 2020

Samfundssind i alle tider.....?

Vi skal huske at være kritiske...!


"De færreste er i den forbindelse nok uenige i, at det er en god idé at være ekstra grundig ved håndvasken i disse tider. 

Men samfundssind bruges også til at begrunde og legitimere store hjælpepakker og vidtgående nødforanstaltninger som forsamlingsforbud, grænselukning og generel nedlukning af landet – tiltag, der er væsentligt mere politisk ladede og kontroversielle end en håndvask. 


Noget, som vi alle er enige om, er godt (samfundssind), kan altså bruges til at gennemføre ting, vi ikke alle sammen er enige om.

Den kritiske borger bør derfor holde øje med, hvordan den tomme betegner 'samfundssind' bliver brugt, og hvilken konkret betydning der fyldes i den. 


Kommer samfundssind til at undergrave vores frihedsrettigheder i fremtiden? Betyder samfundssind, at pressen – demokratiets vagthunde – ikke skal være kritiske over for magthaverne? Og gælder samfundssindets omtanke for fællesskabet også hjemløse, sexarbejdere og flygtninge? Hvem får en hjælpepakke, og hvem gør ikke?


Især i krisetider – eller hvad Laclau kalder dislokationer af samfundet – foregår der en konstant kamp om sprog, symboler og betydning.


Ord, vi tror, vi ved, hvad betyder, viser sig at være tomme for betydning og i stedet fungere som pladser for kampe og magtudøvelse. 


'Samfundssind' er et af dem. "


Læs artiklen her:

https://videnskab.dk/forskerzonen/kultur-samfund/ordet-samfundssind-betyder-ikke-noget-konkret-derfor-kan-det-alligevel-betyde-saa?fbclid=IwAR3_au_CTKuGbd9UIxqeMiOBn3HIV5LEPT06c2a9pIIBOer3aQPAYs4IuMw

søndag den 1. november 2020

Verdens politiske og administrative systemer er ved at kollapse

"Med coronakrisen blev det meget tydeligt, at vi står midt i en kompleks global situation, hvor vi ikke blot er udfordret af klimaforandringer og en biodiversitetskrise, men også en global verdensorden i opløsning.


Og hvordan ser en verdensorden i opløsning så ud? Udover at den dagligt viser sig i ekstrem fattigdom og geopolitiske konflikter, viser den sig også i globale pandemier.


Det er en verden, hvor magten centraliserer sig omkring sig selv. Hvor magten bliver mere og mere autoritær. For hvorfor er svaret på en sundhedskrise at begrænse borgernes frie rettigheder? Hvorfor lukke grænserne og sætte militæret ind, hvorfor overveje at få lovhjemmel til at trænge ind i borgernes hjem uden dommerkendelse, som var en del af første udkast til hasteloven? Hvorfor følger politikerne ikke de sundhedsfaglige vurderinger, men i stedet for indskrænker fx forsamlingsfriheden med en udløbsdato på et år? Og hvorfor skal hasteloven nu yderligere skærpes og gøres permanent? Hvilken magt er det, som ønsker at kunne true deres borgere til tavshed ved at gøre deres retsgrundlag usikkert.


Problemet er, at det bliver de naturlige svar, når regeringen i forevejen er vant til ikke at lytte til eksperter og fagpersoner. Det gælder, når vi taler pandemi-bekæmpelse, men også børnefattigdom og klimaforandringer."


Læs artiklen i Ræson (gratis):

https://www.raeson.dk/2020/theresa-scavenius-om-hverdagsondskab-livet-bliver-igen-hardt-kort-og-brutalt/