søndag den 27. september 2009

Tyrehaven....På en stille søndagsvandring i Hareskoven mødte vi disse to flotte behornede fyre. Tæt ved Fægyden og jernbanesporene gennem skoven drev de sindigt rundt og tyggede deres drøv.
Knipset med mobilos Nokia E71.

Inklusion eller eksklusion?

To spændende og ganske tankevækkende artikler med et indhold man som lærer ikke kan undgå at reflektere over. Er vi i den danske folkeskole (og i det øvrige samfund) altid opmærksomme på de normer der ofte ligger godt skjult bag vore ellers gode hensigter i forbindelse med vore integrationsbestræbelser? Artiklerne der henvises til er begge fra Kristeligt Dagblad 26. sept. 2009.

kh
Arne Jacobsen


Lærerne i den danske folkeskole bidrager ubevidst og imod deres egentlige intention til en dårligere integration af børn med indvandrer- og flygtningebaggrund.
Det konkluderer antropolog og adjunkt Laura Gilliam fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole i en ny bog "De umulige børn og det ordentlige menneske", som bygger på hendes ph.d.-afhandling om samme emne. Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening, kalder Laura Gilliams forskning for "utrolig vigtig viden", som landets skoler og lærere bør tage til efterretning og lære af.

Læs artiklen her:
Skolen skubber indvandrerdrenge ud på et sidespor


Mange indvandrerdrenge dyrker en maskulin balladekultur. Det har dog intet med deres etniske baggrund at gøre, men stammer blandt andet fra deres møde med folkeskolen.
Forestillingen om, at balladekulturen hænger sammen med drengenes etniske baggrund, holder dog ikke. Drengenes opførsel er i stedet et utilsigtet produkt af deres møde med den danske folkeskole.

lørdag den 26. september 2009

Forebyggelse af ungdomskriminalitet

Ungdomskomissionen er netop kommet med sit udspil omkring forebyggelse af ungdomskriminalitet. Betænkningen lægger sig ganske tæt op ad de tanker og holdninger som netop Radikale Venstre, er fremkommet med igennem snart mange år. Kommissionen slår fast, at den linje som VKO hidtil har lagt med eksempelvis højere straffe ikke er den rette vej at gå hvis man vil ungdomskriminaliteten til livs. Der skal satses målrettet på forebyggelse, så det forhindres at børn og unge overhovedet starter en kriminel løbebane. Ifølge betænkningen bærer kommunerne et væsentligt ansvar i forhold til den kriminalpræventive indsats, og gør samtidig klart at det er af meget stor betydning for effekten af den kriminalpræventive indsats, at der fokuseres på det tværsektorielle samarbejde i kommunerne omkring kriminalitetsforebyggelse. Radikale i Herlev hilser ungdomskomissionens betænkning velkommen og vil fortsat arbejde for en styrkelse af den lokale forebyggelsesindsats. En af de mærkesager som Radikale i Herlev går til valg på den 17. november er netop forebyggelse af unges tilslutning til bander og deltagelse i kriminalitet.

torsdag den 17. september 2009

Superværktøj til fildeling

Dropbox giver dig adgang til dine filer, uanset hvilken PC du arbejder på. Og det vel at mærke også på PC'ernes egne harddiske, ikke kun ude i “skyen”. Intet bøvl med at flytte filer på USB-nøgler og andet. Tilmed har du altid en sikkerhedskopi af dine filer.
Dropbox er en netværkstjeneste der automatisk synkroniserer indholdet i de Dropbox-mapper du har liggende, på dine forskellige PC'er. Og du kan tilmed give andre adgang til dine filer via Dropbox.lørdag den 12. september 2009

Krumme agurker og glødende pærer?

Den varme og smukke belysning i de danske kirker forsvinder om et par år. EU styrer for tåbeligt....!

torsdag den 10. september 2009

Radikale i Herlev på nye medier...!

Ja, så har jeres ærbødige såmænd også kreeret et website for De Radikale i Herlev. For en måneds tid siden udvirkede jeg ligeså en kreation på Facebook til Herlevs Radikale.
Så vi er nu radikalt rede til at gå ind i den kommunale valgkamp, fully equipped with new media and good politics!
mandag den 7. september 2009

Gumbas - Numensas...!

Nu blir du bange!
Men vi skal længere ind. Helt ind i sindet. Følg med her:

lørdag den 5. september 2009

"Floden"

En Gudsbenådet norsk trubadour, med en sjælfuld sang.
Navnet er Bjørn Eidsvåg.torsdag den 3. september 2009

Valget nærmer sig....
Kommunalvalg 2009 står for døren.
Den 17. november går danskerne til stemmeurnerne for at vælge hvilke partier og personer de ønsker at give ansvaret for den lokale politik de næste fire år.

Bor du i Herlev vil du på valgdagen kunne sætte dit X ved mig på De Radikales liste.

Hos De Radikale i Herlev er alle kandidater sideordnet opstillet, hvilket vil sige at det er de til valget opnåede personlige stemmer, der er bestemmende for hvem der opnår valg til kommunalbestyrelsen.

Find Radikale i Herlevs hjemmeside her:

På Facebook finder du Radikale i Herlev her:

onsdag den 2. september 2009

Sensommeraften...

Første dag i første efterårsmåned, blev en svedende smuk sommerdag. Hen under aften trak tunge skyer op fra vest og klædte solnedgangstimen i mørkeblå draperinger.