lørdag den 26. september 2009

Forebyggelse af ungdomskriminalitet

Ungdomskomissionen er netop kommet med sit udspil omkring forebyggelse af ungdomskriminalitet. Betænkningen lægger sig ganske tæt op ad de tanker og holdninger som netop Radikale Venstre, er fremkommet med igennem snart mange år. Kommissionen slår fast, at den linje som VKO hidtil har lagt med eksempelvis højere straffe ikke er den rette vej at gå hvis man vil ungdomskriminaliteten til livs. Der skal satses målrettet på forebyggelse, så det forhindres at børn og unge overhovedet starter en kriminel løbebane. Ifølge betænkningen bærer kommunerne et væsentligt ansvar i forhold til den kriminalpræventive indsats, og gør samtidig klart at det er af meget stor betydning for effekten af den kriminalpræventive indsats, at der fokuseres på det tværsektorielle samarbejde i kommunerne omkring kriminalitetsforebyggelse. Radikale i Herlev hilser ungdomskomissionens betænkning velkommen og vil fortsat arbejde for en styrkelse af den lokale forebyggelsesindsats. En af de mærkesager som Radikale i Herlev går til valg på den 17. november er netop forebyggelse af unges tilslutning til bander og deltagelse i kriminalitet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar