fredag den 11. marts 2022

Coronakrisen har forandret danskerne

Coronavirus har fulgt os siden første nedlukning, og på især 10 områder har det forandret os.
Kriser er forskellige, men fælles for dem er, at de ofte former os. Og på især 10 områder har coronavirus forandret os som folk.

Læs rapporten fra HOPE her:
https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-03-11-coronavirus-har-fulgt-os-siden-foerste-nedlukning-og-paa-isaer-10-omraader-har