fredag den 28. februar 2020

Ældrerevolution nu...!

KAN VI IKKE STARTE EN REVOLUTION?

Normalt er POV's Annegrethe Rasmussen et fredeligt menneske, som sjældent bliver vred, og som derudover holder af sit fædreland, Danmark trods sin status som udlandsdansker på 18. år.

Men efter 11 år i USA er der et emne, som får hende til at se blodrødt: den konsekvente nedvurdering af ældre mennesker, hun observerer i det danske.

Kan vi ikke starte en revolution af den måde, man opfatter ældre på i Danmark, opfordrer hun.

LÆS MED HER:
▶▶https://pov.international/stop-nedvurderingen-aeldre/

torsdag den 27. februar 2020

Børn og musik

"Børn og unge på skoler rundt i landet får bedre mulighed for at dykke ned i musikkens verden, når der i dag udpeges nye OrkesterMester-skoler. Initiativet har allerede sikret, at 1100 børn har fået deres eget musikinstrument, og at orkestersammenspil er blevet et skolefag."


Læs indlægget her:

https://www.denoffentlige.dk/flere-boern-paa-landets-skoler-oplever-glaeden-ved-spille-i-orkester

Den invaliderende præstationskultur

Fremragende artikel i seneste nummer af fagbladet Folkeskolen:

»Perfektionskulturen rammer meget bredt. Der er en tendens til, at normalområdet forsvinder. Det forskyder sig op, så det perfekte bliver det normale. Det at være den almindelige elev, der klarer sig gennemsnitligt, er ikke en position, nogen vil have. Så er det næsten bedre at få en diagnose. Så der sker en polarisering inden for retorikken i forventningen til, hvordan livet skal være«, siger Noemi Katznelson.

Læs artiklen her:
https://www.folkeskolen.dk/1624479/goer-det-legitimt-at-vaere-gennemsnitlig

torsdag den 20. februar 2020

Danskerne bedrages uafladeligt...

Og sådan lokkes Die dumme Dänen i det ene baghold efter det andet, af et skruppelløst NPM-embedsværk og en magtforblændet politisk elite:

"Når alt går op i spin
Hvem taler sandt om skolereformen?

Først blev kontrol- og spareøvelsen spundet til at kunne hæve det faglige niveau. Det gjorde den så ikke. 
Nu bliver den så spundet om til at være en vældig succes, fordi det faglige niveau ikke ligefrem er faldet. I hvert fald ikke så meget, som man med rimelighed kunne have frygtet. For et vist kvalitetsdyk er vel forventligt, når man laver sådan en stor reform .. ikke sandt?

Hele skolereformen blev i sin tid bygget på en fed gang spin, som skulle dække over den læringsrevolutionære forskningselites, NPM-politikernes, og det statslige embedsværks lovløse systemovergreb imod lærerne, som igen skulle dække over den finansministerielle spareøvelse i kernen af hele manøvren. Finansministeriets regnedrenge mente simpelthen, at lærerne havde for få timer, og bestilte for lidt for deres penge. Det kunne de nemlig læse ud af tallene, ligesom oldtidens romerske augurer, der tog varsler hanernes galen og fuglenes flugt.

De lovede gevinster af økonomisk og faglig art blev der aldrig noget af. De forsvandt som dug for solen, ja nærmest ligesom pengene op af statskassen, da de samme politikere og embedsfolk fandt på, at der kunne spares gode penge ved at bortrationalisere en stor del af de ansatte i SKAT. Lutter dygtige folk, som hver især hentede deres egen løn hjem mange gange i skatteindtægter til staten. De blev fyret, og politikerne var frække og enøjede nok til at kalde det en rationalisering og en besparelse. En besparelse, der som bekendt førte til SKATs kollaps og århundredets udplyndring af statskassen. 

Det, som nogle smarte politiske ideologer og deres regnedrenge på et verdensfjernt kontor havde regnet ud måtte være en fed fidus, endte som den suverænt dyreste skattereform nogensinde. Pengene er fosset ud af statskassen lige siden.

Således har også Folkeskolens hårdtarbejdende frontkæmpere, lærerne, måttet se sig ude af stand til at levere de på papiret forventede faglige, økonomiske og produktivitetsmæssige gevinster ved at grovbeskære deres forberedelsestid. Det kommer næppe heller til at ske inden for nogen overskuelig fremtid, selv om både forskerne, politikerne og hele den nye kaste af NPM-autoritære skoleledere spinner videre ud i det blå. 

Måske er sandheden den enkle, at politikerne handlede i en tilstand af ideologisk selvforblindelse. Mens alle erfaringens, faglighedens og fornuftens stemmer blev fejet af bordet og gjort tavse - som de umedgørlige kontrarevolutionære kræfter de var, og til stadighed er, og må være. 

For faglighed, praktisk erfaring og pædagogisk tradition lader sig ikke sidde overhørig eller omstyrte. Det kommer der aldrig nogensinde noget godt ud af. For det siger vel egentlig sig selv:
"Børn bliver ikke dygtigere af en underfinansieret længere skoledag. De trives heller ikke bedre af det. 
Det var vi mange, der heller ikke troede tilbage i 2013, selvom folkeskolereformen af politikerne blev solgt som en gave til vores børn."

Læs hele artiklen i Politiken her:

tirsdag den 18. februar 2020

Hvad sker der med demokratiet...?

"Selvom Facebooks skjulte regelsæt og hemmelige liste ligner lovgivning, så adskiller de sig imidlertid på et vigtigt punkt – det er en idé, der går helt tilbage til Antikken, at gyldig lovgivning skal være offentliggjort. Leges instituuntur cum promulgantur, hed det engang: »Love gyldiggøres ved deklaration.« Men nu er det blevet normalt, at de regler, der styrer offentligheden, vedtages i hemmelighed i et helt andet land, og man kan ikke få oplyst, hvad man må sige, og hvad man ikke må. Afgørelserne, når folk smides ud af Facebook, er ikke offentlige, de bliver ikke til ved noget, der ligner en retssag, hvor de anklagede kan forsvare sig, og der er ingen regler for appel. Nogle gange har de udelukkede måske held til at rejse halløj i pressen om, hvad der er foregået, og så kan Facebook vælge pludselig at kalde afgørelsen tilbage – ikke fordi der er foregået noget forkert eller uretfærdigt, men bare fordi sagen blev for pinlig for Facebooks rygte. Nogle få politikere synes, det er mærkeligt, men vist mest fordi de frygter, det kunne ramme deres egen Facebook-konto. Ellers er det hele helt normalt."


Læs artiklen i Weekendavisen her:

https://www.weekendavisen.dk/2020-7/kultur/det-er-helt-normalt
søndag den 16. februar 2020

Nye oplysninger i Radio24syv-sag

»Reelt var det embedsmænd, der udnævnte Radio Loud som vinder«

"Udadtil har regeringen forsvaret sig med, at nedlukningen af Radio24syv suverænt blev besluttet af de politisk uafhængige medlemmer i Radio- og tv-nævnet. Men hidtil hemmeligholdte dokumenter fortæller en noget anden historie. Eksperter mener, at de nye oplysningerne rejser spørgsmål om mulighed for politisk indblanding. Nævnsformand og vicedirektør afviser urent trav. Kulturminister fastholder respekt for armslængde.

Indtil nu har offentligheden igen og igen fået den forklaring, at beslutningen udelukkende blev truffet af medlemmerne af det uafhængige Radio- og tv-nævn, som har armslængde til det politiske system.


Men Berlingske har fået adgang til hidtil hemmeligholdte dokumenter om sagsforløbet, og de fortæller en noget anden historie. Det uafhængige Radio- og tv-nævn har stort set bare nikket til en afgørelse, som allerede var udarbejdet af embedsværket under kulturministeren."


Læs mere her:

https://www.berlingske.dk/samfund/nye-oplysninger-i-radio24syv-sag-reelt-var-det-embedsmaend-der-udnaevnte

tirsdag den 11. februar 2020

Det glade DAB-vanvid

"At EU nu insisterer på, at biler skal have DAB-radio­er som standard, er »en meningsløs introduktion af gårsdagens teknologi« mener professor, der i sin tid var med til at anbefale DAB.

Et EU-direktiv, der har været varslet et stykke tid, og som nu er gennemført, kræver, at indbyggede radioer i alle nye biler, der kommer på markedet efter 21. december 2020, skal kunne modtage digital jordbaseret radiotransmission i form af DAB+.


Det er det foreløbig sidste kapitel i den besynderlige historie om kampen for at få udbredt DAB-­radioen, der ville være komisk, hvis den ikke havde påført og nu igen påfører befolkningen unødvendigt besvær og udgifter og til gengæld meget få gevinster."


Læs artiklen i Ingeniøren:

https://ing.dk/artikel/debat-hvorfor-skal-dab-alle-nye-biler-med-radio-231982


lørdag den 8. februar 2020

Oh, at være ensom...


En bette fransk skæring fra en hyggelig aften på Richter.

søndag den 2. februar 2020

Videnskabens teoretiske fejlslutninger...

Professor : You are a Christian, aren't you, son ?

Student : Yes, sir.

Professor: So, you believe in GOD ?

Student : Absolutely, sir.

Professor : Is GOD good ?

Student : Sure.

Professor: Is GOD all powerful ?

Student : Yes.

Professor: My brother died of cancer even though he prayed to GOD to heal him. Most of us would attempt to help others who are ill. But GOD didn't. How is this GOD good then? Hmm?

(Student was silent.)

Professor: You can't answer, can you ? Let's start again, young fella. Is GOD good?

Student : Yes.

Professor: Is satan good ?

Student : No.

Professor: Where does satan come from ?

Student : From … GOD …

Professor: That's right. Tell me son, is there evil in this world?

Student : Yes.

Professor: Evil is everywhere, isn't it ? And GOD did make everything. Correct?

Student : Yes.

Professor: So who created evil ?

(Student did not answer.)

Professor: Is there sickness? Immorality? Hatred? Ugliness? All these terrible things exist in the world, don't they?

Student : Yes, sir.

Professor: So, who created them ?

(Student had no answer.)

Professor: Science says you have 5 Senses you use to identify and observe the world around you. Tell me, son, have you ever seen GOD?

Student : No, sir.

Professor: Tell us if you have ever heard your GOD?

Student : No , sir.

Professor: Have you ever felt your GOD, tasted your GOD, smelt your GOD? Have you ever had any sensory perception of GOD for that matter?

Student : No, sir. I'm afraid I haven't.

Professor: Yet you still believe in Him?

Student : Yes.

Professor : According to Empirical, Testable, Demonstrable Protocol, Science says your GOD doesn't exist. What do you say to that, son?

Student : Nothing. I only have my faith.

Professor: Yes, faith. And that is the problem Science has.

Student : Professor, is there such a thing as heat?

Professor: Yes.

Student : And is there such a thing as cold?

Professor: Yes.

Student : No, sir. There isn't.

(The lecture theater became very quiet with this turn of events.)

Student : Sir, you can have lots of heat, even more heat, superheat, mega heat, white heat, a little heat or no heat. But we don't have anything called cold. We can hit 458 degrees below zero which is no heat, but we can't go any further after that. There is no such thing as cold. Cold is only a word we use to describe the absence of heat. We cannot measure cold. Heat is energy. Cold is not the opposite of heat, sir, just the absence of it.

(There was pin-drop silence in the lecture theater.)

Student : What about darkness, Professor? Is there such a thing as darkness?

Professor: Yes. What is night if there isn't darkness?

Student : You're wrong again, sir. Darkness is the absence of something. You can have low light, normal light, bright light, flashing light. But if you have no light constantly, you have nothing and its called darkness, isn't it? In reality, darkness isn't. If it is, well you would be able to make darkness darker, wouldn't you?

Professor: So what is the point you are making, young man ?

Student : Sir, my point is your philosophical premise is flawed.

Professor: Flawed ? Can you explain how?

Student : Sir, you are working on the premise of duality. You argue there is life and then there is death, a good GOD and a bad GOD. You are viewing the concept of GOD as something finite, something we can measure. Sir, Science can't even explain a thought. It uses electricity and magnetism, but has never seen, much less fully understood either one. To view death as the opposite of life is to be ignorant of the fact that death cannot exist as a substantive thing.

Death is not the opposite of life: just the absence of it. Now tell me, Professor, do you teach your students that they evolved from a monkey?

Professor: If you are referring to the natural evolutionary process, yes, of course, I do.

Student : Have you ever observed evolution with your own eyes, sir?

(The Professor shook his head with a smile, beginning to realize where the argument was going.)

Student : Since no one has ever observed the process of evolution at work and cannot even prove that this process is an on-going endeavor. Are you not teaching your opinion, sir? Are you not a scientist but a preacher?

(The class was in uproar.)

Student : Is there anyone in the class who has ever seen the Professor's brain?

(The class broke out into laughter. )

Student : Is there anyone here who has ever heard the Professor's brain, felt it, touched or smelt it? No one appears to have done so. So, according to the established Rules of Empirical, Stable, Demonstrable Protocol, Science says that you have no brain, sir. With all due respect, sir, how do we then trust your lectures, sir?

(The room was silent. The Professor stared at the student, his face unfathomable.)

Professor: I guess you'll have to take them on faith, son.

Student : That is it sir … Exactly ! The link between man & GOD is FAITH. That is all that keeps things alive and moving.

Kyndelmisse

Så blev det kyndelmisse. Men så ganske ej da hvas og hård i år.
Midvinter står der på kalenderen, men i haver og på kirkegårde står kirsebærtræerne allerede lyserøde, og i villahaverne er græsset vokset, så det snart skal slås.
Den globale opvarmning har bidt sig fast - så skal vi ikke lige mindes, hvordan kyndelmisse tog sig ud før verden gik af lave: