lørdag den 7. november 2015

Om at hjælpe sit medmenneske...

Hvornår begynder vi at tage en af vore største danskere så alvorligt, at vi kræver, at enhver hjælper i det offentlige har en plakat med nedenstående tekst hængende bag sin stol på kontoret - og efterlever den. Mange steder har man indset første del af de viise ord, og er rigtig gode til at efterleve dem. Men utroligt mange steder i vort offentlige servicesystem er man vist ikke synderlig bevidst, om overhovedet, hvordan man håndterer sin service overfor borgeren, og ikke mindst hvilken skjult dagsorden der ofte ligger bag.
Det er min formodning, at kun ganske få er vidende om sandhedsværdien af sidste del af teksten herunder.

Søren Kierkegaard:
"At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er, og begynde der.
Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv i en indbildning, når han mener at kunne hjælpe en anden.
For i sandhed at kunne hjælpe en anden, må jeg forstå mere end han — men dog først og fremmest forstå det, han forstår. Når jeg ikke gør det, så hjælper min mere-forståen ham slet ikke.
Vil jeg alligevel gøre min mere-forståen gældende, så er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, så jeg i grunden i stedet for at gavne ham egentligen vil beundres af ham.
Al sand hjælpen begynder med en ydmygelse. Hjælperen må først ydmyge sig under den, han vil hjælpe, og herved forstå, at det at hjælpe er ikke det at herske, men det at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den herskesygeste men den tålmodigste, at det at hjælpe er villighed til indtil videre at finde sig i at have uret, og i ikke at forstå hvad den anden forstår."