tirsdag den 16. april 2013

Farvel til den himmelske energi...


Så lægges der langt om længe el-kabler i jorden hos os her i det nordlige Herlev oppe ved Hareskoven. Det skulle have været sket allerede for et par år siden, men "riget" fattedes åbenbart penge, da man var færdig med kabellægningen i den del af kommunen som ligger syd for Ring 4.
Vi glæder os nu ved, at luftledningerne og de gamle frønnede lygtepæle forsvinder, og at vi ikke længere skal udsættes for strømsvigt under efterårsstormene, som ofte væltede store grene og træer ned over ledningerne, så alt gik i sort. Lidt malurt er der dog i bægeret: de kommende el-besparende gadelygter lyser ikke nær så godt op som de gamle.
På billeder her taget ud for vores parcel, er man ved at skyde kablerne under vejen over til os.


fredag den 5. april 2013

En firestrenget mester....


Et nummer man kun kan blive glad i låget af at lytte til....!
En af de helt store gamle basmænd: Willie Dixon

mandag den 1. april 2013

Refusion af skolepenge...?


Når lærerne er lockoutet af KL, og skolerne derfor ikke varetager elevernes undervisning, og ej heller har lønudgifter til lærerne så længe konflikten kører, får forældrene mon så refunderet de penge de har betalt for deres børns undervisning?
Hvad angår privatskoler, efterskoler m.m. er tilbagebetaling for ikke-varetaget undervisning vel rimelig enkelt at beregne og udbetale. Hvad angår folkeskoler, hvor forældrebetalingen jo foregår via skattebilletten er det straks lidt mere uigennemskueligt.
Under alle omstændigheder skal alle forældre vel have de penge retur som skolerne og kommunerne sparer under lockouten? Der vil kunne blive tale om beløb op til et par milliarder kroner, alt efter hvor længe konflikten kommer til at køre.
Borgerne skal vel ikke betale for en vare de ikke modtager...?
Og stat og kommuner skal vel ikke kunne spekulere økonomisk i en lockout...?
Det er bemærkelsesværdigt, at aspektet mht. refusion af forældrebetalingen for manglende undervisning ikke har været oppe i medierne endnu....