mandag den 1. april 2013

Refusion af skolepenge...?


Når lærerne er lockoutet af KL, og skolerne derfor ikke varetager elevernes undervisning, og ej heller har lønudgifter til lærerne så længe konflikten kører, får forældrene mon så refunderet de penge de har betalt for deres børns undervisning?
Hvad angår privatskoler, efterskoler m.m. er tilbagebetaling for ikke-varetaget undervisning vel rimelig enkelt at beregne og udbetale. Hvad angår folkeskoler, hvor forældrebetalingen jo foregår via skattebilletten er det straks lidt mere uigennemskueligt.
Under alle omstændigheder skal alle forældre vel have de penge retur som skolerne og kommunerne sparer under lockouten? Der vil kunne blive tale om beløb op til et par milliarder kroner, alt efter hvor længe konflikten kommer til at køre.
Borgerne skal vel ikke betale for en vare de ikke modtager...?
Og stat og kommuner skal vel ikke kunne spekulere økonomisk i en lockout...?
Det er bemærkelsesværdigt, at aspektet mht. refusion af forældrebetalingen for manglende undervisning ikke har været oppe i medierne endnu....

Ingen kommentarer:

Send en kommentar