mandag den 31. december 2018

Godt nytår

Vær nu varsomme derude i aften...!
Kun en tåbe frygter ikke et godt knald. 😉
lørdag den 29. december 2018

Kompasnålen skal pege anderledes i 2019

"Lige om lidt skifter vi årstal efter et 2018, der på alt for mange områder ramte bunden.


I erhvervslivet – både det hjemlige og det globale – kom hvidvaskskandaler i finanssektoren og hos store revisorer og advokatfirmaer, kæmpebonusser til fratrådte topledere, et skidt eksempel på behandling af billig, importeret arbejdskraft i transportsektoren og skødesløs eller kynisk, kommerciel omgang med data hos de store tech giganter til at præge billedet.


Den offentlige sektor kan også være med i form af udbytteskatte-skandalen, det fortsatte IT-sammenbrud hos SKAT og danskernes gæld til det offentlige, som vokser og vokser i milliardklassen hver måned, bedragerisagen fra Socialstyrelsen med satspuljemidlerne og Danmarkshistoriens største bestikkelsessag, hvor syv tidligere chefer hos it-leverandøren Atea og Region Sjælland blev idømt fængselsstraffe og Atea fik en millionbøde på 10 millioner kroner.


Også i politik ramte vi bunden i 2018. Med en amerikansk præsident, der, set fra et europæisk perspektiv, omgås sin Twitter-konto med alt for stor lemfældighed, mens han skælder ud på USA's venner i NATO, ser stort på årtiers møjsommelige opbygning af en international verdensorden, der bygger på handelsaftaler, klimaaftaler, nedrustningsaftaler og andre multilaterale aftaler, og trækker amerikanske tropper hjem fra Syrien uden at rådføre sig med sine alliancepartnere. En beslutning, der kan få dramatiske konsekvenser for hele mellemøstregionen og sende nye flygtningestrømme mod Europa i 2019."


Læs Lisbeth Knudsens artikel her:

https://www.altinget.dk/artikel/lisbeth-knudsen-om-2019-kompasnaalen-skal-staa-paa-tillid-baade-i-politik-og-erhvervsliv

torsdag den 27. december 2018

Den vestlige verden i opløsning

"I Moskva og Beijing gnider de sig i øjnene ved synet af det ellers så rige Vesten i opløsning."

Når høtyvene støves af, er det tid for eliterne til at tænke sig om.
Folk har fået nok af grådighedens og ulighedens politik. I lyset af de folkelige opstande i Europa appellerer Per Stig Møller til borgerlig selvbesindelse.

Svaret på »økonomismen« er ikke en ny »gruppe-egoisme«, men en fornyet helhedstænkning. For julen er hjerternes fest.

"I Frankrig har »de gule veste« tvunget præsident Emmanuel Macron til at trække sin nye bølge af økonomiske reformer tilbage. Af hensyn til statsfinanserne ville han ellers ramme pensionerne og af hensyn til klimaet gøre det dyrere at køre bil. Eftersom busruterne i landdistrikterne var nedlagt, betød dette imidlertid en ekstra skat til dem, der må køre til arbejde i de byer, hvori kun de velbjærgede har råd til at bo.

En dybere forklaring er, at de vestlige lande gennem de sidste 30 år har styret efter rent økonomiske modeller. 

»Økonomismen« tilsagde at deregulere, privatisere, liberalisere, maksimere og effektivisere uden at tage fornødent hensyn til, hvordan det påvirkede hverdagen for dem, der lever under skyerne. Denne ideologi gøres der nu op med. I Storbritannien vil Jeremy Corbin renationalisere. I Polen og Ungarn angribes det liberale demokrati. I Italien gennemføres borgerløn og ufinansierede skattelettelser. I Danmark vil Socialdemokratiet rulle reformerne tilbage, og rundt omkring opgives det at ændre pensionsalderen.

Opgøret tager form af populisme, identitetspolitik og en »nynationalisme«. »America first«, »italienere først«, »tag kontrollen tilbage«, væk med internationale aftaler og domstole. Ned med de andre og ud med de fremmede. Det er alt sammen tegn på, at »junglen vender tilbage«. I den sørger enhver for sig og sine, og alle andre udgør en trussel. Vi kan sagtens ramme »de rige« og skabe et lighedssamfund. Vi kan begynde med at få aktiekurserne til at falde og boligboblen til at briste, men det får ingen det bedre af.

Svaret på »økonomismen« er ikke en ny »gruppe-egoisme«, men en fornyet helhedstænkning, hvori økonomien afvejes politisk. Dette er just meningen med demokratiet, hvori kapitalismen ikke kun tjener sig selv, men samfundet som helhed. Ellers kunne man bare overdrage magten til teknokraterne og oligarkerne."

Læs artiklen her:tirsdag den 25. december 2018

Er vore politikere landsforrædere...?

"Man udsletter de sidste rester af det fællesskab, samfundet skulle forestille at udgøre. Man bygger en mur ned gennem samfundet, med nogle på den ene side og nogle andre på den anden side, og det er nu mindretallet på den ene side, der har magten.


Men giver det mening, at samfundet indrettes efter et mindretals velbefindende? Når man taler om demokrati og folkevalgte, taler man vel (i teorien, ja) om et styre, hvor folket er repræsenteret, så en lille elite ikke skal kunne puge det hele sammen under sig på bekostning af befolkningen? Når man netop ved, at det særegne for ens land ikke kun er den stegte flæsk, men også og i måske endnu højere grad den forholdsvis lave ulighed."


Læs artiklen her:

https://politiken.dk/debat/art5638796/Vores-politikere-er-landsforr%C3%A6dere

søndag den 23. december 2018

Vore børn i spændetrøje

"Når du strammer garnet, kvæler du jo barnet. Det gælder både i julesangen og i folkeskolen, mener professor i pædagogik Per Fibæk Laursen. Han har ofte undret sig over, at politikerne ikke har kunnet se, at når de strammer skruen på folkeskolen med test, benchmarks, målstyring, frit skolevalg og fuld tilstedeværelse, så begynder lærerne at opføre sig som lønmodtagere med alle de negative forsvarsmekanismer, det indebærer, og at undervise mod målbare resultater. Det er stik imod, hvad forskning viser giver kvalitet i undervisningen, siger han.


Per Fibæk Laursen fra Afdeling for pædagogisk filosofi og generel pædagogik på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) har ikke været imponeret over det, New Public Management har bidraget med i skolen. Han finder det bemærkelsesværdigt, at styringsformen har holdt ved så længe på folkeskoleområdet."


Læs artiklen her:

https://www.folkeskolen.dk/649103/professor-efterlyser-mere-frihed-i-folkeskolen

mandag den 17. december 2018

Antorinis fatale folkeskolereform er kuldsejlet

Reformen på folkeskole er nu undersøgt. Den har ikke forandret en dyt!


Fra Jeppes Søe's klumme:

"Undervisningen, der blev præsenteret som en helt ny - lang - skoledag med spændende nyskabelser og et nærmest mallorca-agtigt ophold med all inclusive er blevet til en kold gåtur i strømpesokker gennem julemarkedet i Skørping, hvor nedslidte ansatte står magtesløse og forsøger at få stemningen op og bruger al energi på, at insistere på faglighed på trods. Trivslen er ikke god. Børnene er i skole i længere tid, mere er der ikke sket. Lærerne blev frataget deres faglighed i tests og daglig vurdering af børnene, maskinerne tog over på livets samlebånd. Fritiden blev beskåret for børnene og mulighed for leg, fodbold og spejder blev formindsket. Alt sammen fordi en politiker skulle på forsiden af aviserne som handlekraftig". 


Læs artiklen her:


https://ekstrabladet.dk/opinionen/jeppesoe/folkeskolen-og-det-politiske-fatamorgana/7442672

lørdag den 15. december 2018

Korrekthedskulturen er ødelæggende for al innovation

"Rane Willerslev, der er professor i socialantropologi, eliteforsker og ph.d. fra det anerkendte University of Cambridge, dumper hele det danske uddannelsessystem – fra 1. klasse i grundskolen til sidste semester på universitetet – for at have stirret sig blind på ligegyldige færdigheder, korrekte besvarelser og høje karakterer.


Læs artiklen her:

https://politiken.dk/debat/art5621941/Danmark-har-ikke-kun-brug-for-12-tals-piger-og-drenge

tirsdag den 11. december 2018

Datacentre vil sluge danskernes strøm og penge

"Seks store datacentres elforbrug på 7 TWh i 2030 vil lægge beslag på ikke mindre end 62,5 pct. af el-produktionen fra de tre nye, store havmølleparker, som blev aftalt i energiforliget.
De tre parker får hver en kapacitet på mindst 800 MW, hvilket er det dobbelte af Anholt Havmøllepark.
Det svarer til elforbruget i 1,75 mio. danske husstande.

For et elforbrug på 7 TWh skal datacentrene blot betale 28 mio. kr. årligt i elafgift, hvilket svarer til 0,5 øre pr. kWh.
Private forbrugere betaler derimod 92,4 øre pr. kWh i elafgift (fra 1. januar 2019) og ville således skulle af med hele 6,5 mia. kr. i elafgift for at forbruge den samme mængde strøm."


Læs artiklen her:
mandag den 10. december 2018

Om at bruge sin forstand...

“Immanuel Kant sagde: “Oplysning er menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed. Umyndighed er manglen på evne til at betjene sig af egen forstand uden en andens ledelse. Selvforskyldt er denne umyndighed, når årsagen ikke er i forstandens mangler, men i manglende beslutsomhed og mod til at betjene sig af den uden en andens ledelse. Sapere aude! Hav mod til at betjene dig af din egen forstand! Det er altså oplysningens valgsprog.”

(Vincent Hendricks i RÆSON dec.18)

lørdag den 1. december 2018

Mageløse McCartney...!

Det var en koncert af magiske dimensioner. ❤️
Tak til mageløst livssprudlende 76 årige Paul og hans knægte for en uforglemmelig oplevelse i går aftes i Royal Arena...! 🎶 👍 🎶

"FRESHEN UP CONCERT
Og det skal jeg da ellers lige love for!
"We'll Gonna Have A Party Tonight!"
Og det fik vi.
What a Joyride ❤ 
Paul med et selvfølgeligt og ægte nærvær uden forstillelse. 
Paul med dyb professionalisme som vi kender ham. 
Paul med en setlist som vi kender, men nu skåret med friskhed og fine finter og finurligheder. 
Paul med gamle sange med nyt og kærligt liv, som i tidens politiske mælketand pludselig bimlede og bamlede med klokkerne. 
Paul med sit forrygende og fabelagtige band, som spiller SÅ tight.
Og Paul nu med en orn'lig blæser på - som klæ'r ham voldsomt. 
Den mand KAN åbenbart blive ved. Det er svært at vælge numre ud. Og måske skulle man lade være. Men der var gedigne overraskelser. 
Heldigvis slap vi for Yesterday, og heldigvis slap vi ikke for Hey Jude. Et nummer, som til koncerter på det skammeligste er blevet skamspillet, blev nu leveret så hele Det Lille Spillehus blev suget ind og roteret rundt med. Jeg har ikke i koncertsammenhænge oplevet den udført og inddraget mere intenst og smukkere. Pludselig var man ikke længere træt af denne prægtige komposition. Jude krøb legende listigt og ufortrødent ind under huden som en borebille. 
Men måske var det i virkeligheden Blackbird, som var aftenens mest hjerteskærende sang. Med Paul som storyteller om kvindeundertrykkelse i det dysfunktionelle US samt en solsort i udførelse malt med den mest dybfølte brede pensel har denne sang ej heller tidligere været fremført med større indlevelse, ærlighed og kærlighed. 
Der var ikke et sæde tørt. 
Og så var der lige Live & Let Die som blev afleveret med et brag så København Bombardement i 1807 må ha' virket som en fesen Nytårsfuser. Hillemænd!
Og jeg sad med våde øjne fra start til slut.
Og man kunne blive ved."

- Johnny Skrøder (Beatles Again Dansk Fanklub på FB)Læs også anmeldelsen i Gaffa:

Og i BT:torsdag den 29. november 2018

Offentlige ansatte trues til tavshed

"Mundkurv: Hver måned oplever sygeplejersker, lærere og andre offentlige ansatte, at ytringer bliver mødt med repressalier. Det kan være ytringer om farlige forhold for patienter på hospitaler eller forhold, der forringer kvaliteten af den undervisning eleverne modtager i folkeskolen. Frem for at lytte til ytringerne er reaktionen på de offentlige arbejdspladser i stigende grad tjenstlige samtaler, advarsler eller andre sanktioner, der lukker munden på medarbejderne."


Læs mere her:

tirsdag den 27. november 2018

Monokultur vs multikultur

Om kulturens betydning for sammenhængskraften i et samfund. Monokultur vs multikultur.

Lang, men ganske læsværdig artikel.


Læs artiklen i RÆSON:

https://www.raeson.dk/2018/lasse-birk-olesen-ingen-frihed-uden-faelles-kultur/

fredag den 23. november 2018

Offentlige ansatte på stribe går ned med stress...

"Når forskellige regeringer de seneste mange år har sigtet mod fortsatte 'effektiviseringer' – som i realiteten er nedskæringer – i den offentlige sektor, er det ikke kun noget, der har betydning for de ansatte: Det har direkte betydning for de mennesker, som dagligt er afhængige af os.


Kigger man på statistikker over stressede, så topper læger, socialrådgivere og undervisere. Og det er naturligvis et samfundsanliggende, at så mange der »arbejder med mennesker« bliver syge af deres job. Ikke mindst fordi alle andre i samfundet er afhængige af den omsorg og støtte og undervisning, som vi i den offentlige sektor dagligt giver.


Konsekvenserne ved at fortsætte ned ad den vej, der blev brolagt af Corydon & Co., og som den siddende regering har fortsat, er uoverskuelige, og det er på tide, at vi er tilstrækkeligt mange, der får råbt stop. Vi har brug for ro til at gro."Tryk her på linket og læs hele artiklen fra Information:

https://www.information.dk/debat/2018/11/gymnasielaerer-samfundsproblem-naar-arbejder-mennesker-syge-vores-job?utm_medium=social&utm_campaign=btn&utm_source=facebook.com&utm_content=tp&fbclid=IwAR3a4eXz_org68Pe__mhIyJBCVIK4BU0LmByKv6yzXKIbXvkAmSHZ9Kabms

torsdag den 22. november 2018

Det sociale oprør er rykket tættere på...!

"Med den seneste politiske aftale om sanktioner og kontrol af ledige er vi rykket tættere på socialkrise 2.0. Det er den, hvor mennesker reagerer i rå afmagt, fordi de ikke har andre muligheder.

Forleden præsenterede regeringen sammen med DF og Socialdemokratiet en ny politisk aftale om "mere enkle og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger." Altså fokus på mistænkeliggørelse af mennesker, der har brug for hjælp.


"Hammeren skal falde hurtigere og hårdere over for de ledige, der kan - men ikke vil," sagde beskæftigelsesministeren og fik det til at lyde som om borgere på offentlige ydelser snyder, er dovne og nægter at arbejde."


Læs artiklen her:

https://www.denoffentlige.dk/socialt-oproer-er-rykket-taettere-paa

onsdag den 21. november 2018

Vort syge samfund


"Vi har en tendens til at tro, at penge uden medfølgende krav gør folk dovne og afhængige af bistand. Forskningen viser imidlertid noget andet: ubetingede ydelser hjælper, mens krav og sanktioner får os til at føle os umyndiggjorte og modløse."


Læs artiklen her:

https://www.denoffentlige.dk/derfor-boer-vi-give-ledige-stoette-uden-krav-og-sanktioner

tirsdag den 20. november 2018

Nu må vækstspøgelset lægges i lænker...!

"Vækst har længe været hot: Virksomheder skal vækste. Politikere lover økonomisk vækst. Vi går til coach for at vækste i vores eget liv.
Vi har vækstet løs i årtier. Vores forbrug og økonomiske velstand er vokset. Vi har fået større huse, federe biler, mere luksus.
Men nu er vækstfesten nødt til at stoppe, advarer forskere. Nok er nok.

Vækst er et quick fix, som giver os øjeblikkelig nydelse. Men på sigt ødelægger den konstante jagt på fremgang og ekspansion både vores planet og vores trivsel, advarer dele af videnskaben.

»Klodens og dermed menneskets fremtid er på spil i det her vækstprojekt. I forvejen bruger vi flere ressourcer, end kloden kan levere,« siger John Holten-Andersen, der er lektor emeritus på Aalborg Universitet, kemiingeniør og tidligere forskningsleder ved Danmarks Miljøundersøgelser, til Videnskab.dk."

Læs artiklen her:

onsdag den 14. november 2018

Din orale sundhed koster dig kassen...

"Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) opgjorde for nylig, at mens de fleste voksne borgere i Europa betaler for at gå til tandlægen, varierer størrelsen af brugerbetalingen. I Tyskland er et tandlægebesøg eksempelvis nærmest gratis for borgeren. I Holland er voksenbefolkningen dækket ind via forsikringsordninger, så egenbetalingen er meget lav. I Danmark har vi den højeste brugerbetaling sammenlignet med hovedparten af de europæiske lande.


Skiftende regeringer har systematisk reduceret det offentliges tilskud fra 45 procent i 1980'erne til 18,3 procent af de samlede udgifter til voksentandplejen. I 2013 fjernede regeringen ydermere først 180 mio. kroner, herefter 120 mio. kroner i tilskud til henholdsvis tandrensninger og kontrol. De sparede penge skulle bruges til særlige tilskud til udsatte gruppers tandsundhed. At det så ikke er sket, er en anden – og ganske alvorlig – problematik.


I dag betaler vi 82 procent af tandlægeregningen selv. Det kommer bag på de fleste, at egenbetalingen er så stor."


Læs artiklen her:

https://www.information.dk/debat/2018/11/skaber-ulighed-sundhed-folk-betale-tandlaegeregningen

De offentlige sygehuse forbløder...

"Arbejdspresset på de danske sygehuse er nu så stort, at det påvirker patienterne. Det er konklusionen på en ny rundspørge fra Lægeforeningen, som over 700 sygehuslæger har svaret på. Det skriver avisen Danmark tirsdag på baggrund af Lægeforeningens rundspørge og tal fra Sundhedsdatastyrelsen.


I lægeforeningens undersøgelse svarer hele 78 procent af de sygehusansatte læger, at de oplever arbejdsdage, der er så hektiske, at det påvirker kvaliteten af behandling og pleje. Samtidig oplever størstedelen, at der inden for de sidste fem år er skåret personale væk eller kommet flere opgaver med travlhed til følge.


Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, mener, at undersøgelsen siger noget om sundhedsvæsenets sande tilstand.

Alene i 2016 og 2017 steg antallet af patienter med 55.000 ifølge Sundhedsdatastyrelsen. Til sammenligning blev der kun ansat fire ekstra personer på sygehusene i samme periode. Det er ikke mærkeligt, at så mange læger råber vagt i gevær, siger han til avisen Danmark."


Læs artiklen her:

https://www.denoffentlige.dk/det-effektive-sundhedsvaesen-laeger-og-politikere-frygter-patientsikkerhedlørdag den 10. november 2018

Mobiltelefoner, WiFI og strålingsfare

"Nye studier påviser en klar sammenhæng mellem forekomsten af kræftsvulster og stråling fra mobiltelefoner. Det får flere forskere til at slå alarm og efterspørge handling fra myndighederne.


De endelige konklusioner på et amerikansk studie – det største og dyreste af sin art – blev fremlagt i sidste uge: Stråling fra mobiltelefoner og trådløse forbindelser øger forekomsten af flere typer af kræftsvulster."


Læs artiklen her:

https://www.naturli.dk/artikel/forskning-mobiltelefoner-giver-kraeft/?mc_cid=f7b46cb403&mc_eid=db6fd4913b

lørdag den 27. oktober 2018

Ny tid på vej...

Husk nu at stille urene i morgen...! 

Eastern Columbia Building, LA (1950)

fredag den 19. oktober 2018

Er verden ved at vælte...?

"Danske Bank-skandalen, CumEx, Panama-papers, systematisk skatteunddragelse. Disse egoistiske, nærmest psykopatiske, fuskerier er det tydeligste symptom på, at kapitalismen i det 21. århundrede er i krise. Jeg ser to mulige behandlinger: Øjeblikkelig operation eller aktiv dødshjælp. Jeg håber på den første løsning."


Læs artiklen i Reason her:

https://www.raeson.dk/2018/anders-stjernholm-kapitalismen-er-blevet-doedssyg-lad-os-operere/

torsdag den 11. oktober 2018

George Orwell’s 1984 kommer alt nærmere...!

"I demokratiske samfund er statens sikkerhed ikke truet af meninger. Demokratiet er truet, hvis staten griber ind overfor visse meninger men freder andre, siger Oluf Jørgensen om regeringens lovforslag, der vil forsøge at ramme fake news."


Læs artiklen her:

https://www.denoffentlige.dk/kraftig-kritik-af-lovforslag-mod-fake-news-det-truer-demokratiet

onsdag den 10. oktober 2018

Den uproduktive klasse...

Her er sandelig noget at tænke over:

"Filosof Anders Fogh Jensen og antropolog Dennis Nørmark har i bogen "Pseudoarbejde – hvordan vi fik travlt med at lave ingenting" rettet et lignende frontalangreb mod det, de kalder "pseudoarbejde". Fænomenet findes ifølge dem især i større kommunikations- og human resource-afdelinger i både offentlige og private virksomheder og blandt konsulenter og mellemledere med stabsfunktioner som "akkreditering", "auditering", "performance management", "projektstyring", "learning office" og "shared service". Årtiers snak om informationssamfund og vidensjob har skabt en overproduktion af akademikere, der er uhyggeligt dygtige til at få arbejdstiden til at gå med indholdsløse aktiviteter. "Ufatteligt mange mennesker med lange, fine uddannelser sidder hver eneste dag og laver noget, der er totalt værdiløst for dem selv, deres virksomhed og sam- fundet. Deres arbejde er så fluffy, at de ikke engang kan forklare deres egen familie, hvad de får tiden til at gå med," siger Dennis Nørmark i et interview med Dagbladet Politiken."


Læs uddraget her:

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/den-veluddannede-middelklasse-maa-ud-i-en-smertefuld-selvransagelse

tirsdag den 9. oktober 2018

Strålingsfare...?

"Sundhedsstyrelsen anerkender symptomer – men ikke årsag.

EHS-foreningen repræsenterer folk, der ifølge foreningen lider af hovedpine, tinnitus, hjerteflimmer, koncentrationsbesvær, synsforstyrrelser og sitren i kroppen. De mener selv, at det skyldes den trådløse baggrundsstråling."


Læs artiklen:

https://ing.dk/artikel/traadloes-straaling-borgerforslag-kraever-helbredssikre-graensevaerdier-214735?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=elektro_it

Stress og angst på jobbet...

"Det er afgørende med en selvstændig lov om psykisk arbejdsmiljø, hvis man vil forhindre, at flere og flere danskere bliver ramt af stress og angst på jobbet. Sådan lyder meldingen fra FTF-formand Bente Sorgenfrey, der bakkes op af ekspert."


Læs her:

https://www.avisen.dk/fagboss-blaeser-til-kamp-mod-stress-og-angst-vi-skal_517785.aspx

mandag den 8. oktober 2018

Når koryfæerne dør ud...

"Bare det at stå op om morgenen, passe sit arbejde, få vasket sokkerne, elsket konen, opdraget ungerne og følge med på forældreintra kræver nu engang sin mand. Og det har stemmerne, musikken og ordene hjulpet med til hele vejen, skriver bioetiker Mickey Gjerris."


Læs artiklen her:

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kommentar/hvad-goer-jeg-naar-de-stemmer-som-har-fyldt-mit-liv-og-givet-mig-mod-doer-en-efter-enDe uproduktive mellemledere...

"Jeg har i årtier været ansat i det danske sygehusvæsen, men først indenfor de senere år er det gået op for mig, at der er noget rivende galt. Problemet er det voksende antal mellemledere uden kontakt med produktionen, dvs. patienterne."


Læs artiklen her:

https://www.denoffentlige.dk/man-undres-og-man-undres-mere-jo-aeldre-man-bliversøndag den 7. oktober 2018

Dagens klogeste klumme...!!!

"Vi må ikke forveksle travlhed med betydningsfuldhed. Eller endnu være: med meningsfuldhed. Og slet ikke, når travlheden mere end noget andet er et påskud for ikke at forholde sig til, om det, vi er så travle med, rent faktisk er betydningsfuldt. Det er oftest først, når livet slår os ud af kurs og rækker os en undtagelse fra alle hverdagens gøremål, at vi for alvor gør regnskab over, om vores tid er forbrugt rigtigt."


Læs hele uddraget her:

https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/morten-albaek

lørdag den 29. september 2018

Velfærdsillusionen...

Mens vi med den ene tunge taler varmt om velfærdsamfundet, er vi med håndkantslag i gang med at ødelægge det. Den danske velfærdsmodel er under afvikling.

Læs artiklen i Den Offentlige her:


lørdag den 22. september 2018

Er vort sundhedsvæsen tæt på døden...?

"ALLE VED, at sundhedsvæsnet er udfordret af flere ældre og færre sengepladser, mens dyr medicin og ny teknologi æder sundhedsbudgettet op, og patienter oplever fragmenterede sygdomsforløb i sundhedsvæsnet og kommunerne. Evidensen er klar: Ulighed i sundhed er primært et socialt og politisk skabt fænomen, hvor det at få kræft, sukkersyge eller hjertesygdom, og overleve sygdommene, er styret af hvor længe man har gået i skole og andre socioøkonomiske faktorer. Fattigdom og kort skolegang kan ikke behandles af læger, som tilmed må kæmpe med meningsløse pakkeforløb, tidsstyring, IT-systemer, der ikke taler sammen, og forældede elektroniske patientjournaler.


På trods af vores mange løsningsforslag halter sundhedsvæsnets helbred alvorligt. Samtidig bidrager det gennem forskelsbehandling og manglende patientinddragelse selv til at gøre patienter mere syge, end de faktisk er. Måske har vi aldrig forstået, at sundhedsvæsnet er et produkt af vores uafklarede forhold til sygdom, lidelse og død – de tre mest grundlæggende præmisser for sundhedsvæsnets eksistens – præmisser, som vi med nødvendig dødsforagt bagatelliserer, så supersygehuse, lægehelikoptere og regionerne ikke kommer til at stå som ikoner for vores angst for at blive syge. Alle ved hvordan det er at være syg og vi er alle bange for at dø – ikke mindst med svære lidelser."


Læs artiklen i RÆSON her:

https://www.raeson.dk/2018/professor-og-speciallaege-morten-sodemann-er-sundhedsvaesnet-taet-paa-doeden/

fredag den 21. september 2018

Djøf’erne og de fagprofessionelle

En ganske læsværdig artikel om nogle væsentlige årsager til, at det går så galt for det offentlige, som det gør.


"Jeg har undersøgt, hvad der sker, når djøfere gør deres indtog på direktionsgangene i de danske kommuner, sådan som det i stigende grad er sket fra og med 2007, dvs. med Strukturreformen. ," skriver professor Kurt Klaudi Klausen.:


https://www.denoffentlige.dk/professor-djoeffere-og-fagprofessionelle-har-meget-laere-af-hinanden

fredag den 14. september 2018

Demokratiet smuldrer...

"Når mennesker ikke forstår økonomien og ikke har tillid til dens forvaltere, men i stedet mærker afstanden vokse mellem eliten og resten, mellem de magtfulde og de fremmedgjorte, så undergraves demokratiet. Når det opleves som umuligt at forstå økonomien, bliver det også umuligt at drage den økonomiske magt til regnskab. Fornemmelsen for 'det fælles bedste' forvitrer, oplevelsen af at hænge sammen som samfund smuldrer. Polariseringen øges, konflikterne skærpes."


Ny artikelserie starter i Information i dag:

https://www.information.dk/indland/2018/09/tager-oekonomien-tilbage?utm_medium=social&utm_campaign=btn&utm_source=facebook.com&utm_content=tp

tirsdag den 4. september 2018

De stakkels børn...

Når danske børn lægger sig til at sove om aftenen, er det alt, alt for ofte med ondt i maven. Med ondt i sjælen. Spørgsmålene kører rundt i hovedet:
'Er jeg dygtig nok?', 'er jeg populær nok?', 'har jeg styr på det hele?', 'er jeg god nok?'.

Fra den dag vi afleverer vores børn med vrikkende blerumper i vuggestuen, og til de forlader en ungdomsuddannelse med kroppen fuld af hormoner, bliver de målt og vejet.

Ikke mindst i folkeskolen kvæler vi børnene i tests og sammenligninger. Vi sammenligner dem med hinanden, vi sammenligner klasser, sammenligner skoler, vi sammenligner med udlandet. Men, som man siger: En gris bliver ikke tungere af at blive vejet. På samme måde bliver børn ikke klogere af at blive testet. Eller dygtigere af at blive reduceret til et tal, til en karakter.

Læs artiklen her:

tirsdag den 28. august 2018

Hver 4. ældre medarbejder må på førtidspension

"Det vækker bekymring i Folketinget, at flere ældre må regne med en alderdom, der starter på førtidspension. En af de bekymrede er Torsten Gejl, beskæftigelsesordfører for Alternativet.


»Det er uanstændigt, at vi har mennesker, der knokler deres førlighed væk og placeres i førtidspensionssystemet. Hvis man skal have førtidspension som 61-årig, er muligheden for at nyde alderdommen meget begrænset. Det er et problem, hvis mennesker ikke kan nyde deres otium, fordi de er nedslidte,« siger Torsten Gejl til Ugebrevet A4."


Læs artiklen her:

https://www.ugebreveta4.dk/i-fremtiden-vil-hver-fjerde-aeldre-slutte-arbejdslive_21351.aspx

mandag den 27. august 2018

Alt er OK...!

"En varm og rig verden er bedre end en kold og fattig. Vi skal ikke være så kede af klimaforandringerne" 

Karl Iver Dahl-Madsen i RÆSON's kommentarserie om den globale opvarmning [gratis at læse]: 
Sidste udkald...?

"Klimaforskerne fik ret. De forudsigelser, som de er kommet med gennem de seneste årtier, går nu i opfyldelse (og jeg tror ikke, at der er ret mange forskere, der glæder sig over den triumf). Som det ser ud nu, har verden kurs direkte mod afgrunden. Med speederen trykket helt i bund. Sandheden er, at det er vores overlevelse, der er på spil her.
Problemet med klimasystemet er, at det indeholder skjulte dominoeffekter, som for eksempel de enorme mængder metangas, der ligger gemt i permafrosten i nord, og som nu, hvor Arktis opvarmes, bliver frigivet og bidrager ekstra til opvarmningen. Vi står nu et sted, hvor sådanne dominoeffekter begynder at vise sig. Der er en reel risiko for, at det hele løber løbsk."

Læs artiklen her:
søndag den 26. august 2018

Der står en elg...


"Der står en elg i en svensk skov og er temmelig urolig, der udspiller sig et marathon-løb omkring ørerne på den. Moderne mennesker optimerer deres potentiale, forøger deres resiliens og storm-løber gennem elgens skov - 'kom nu Góran, for helvete !' - og det gør elgen meget urolig. Elge får styrke af at være omgivet af ro, fra træernes raslen og skov-mossets fugt. Vi mennesker får selvfølelse, kamp-ånd og rå-styke ved at iføre os zyklamfarvede dragter, løbesko for tusinder og stæse af sted imens vi måler tiden. - Hvad nu hvis marathon, fitness og det at presse sin yde-evne også presser adrenalin og stess-hormon i vejret og det egentlig ikke er det vi behøver mere af i en moderne verden med breaking news og ny sms'er hvert halve minut. Hvad nu hvis det ikke bare er kloden der er overophedet, men også den moderne menneskehed, mens vi fortsætter løbet, og presser mere ind på dagen, hastigere frem til sommerhuset og flere penge på bogen. Når vi måske skulle tage og lære af den svenske elg, at lade roen falde over os og ikke købe ekstra eller se mere breaking news og pornofilm - men en elg skal jo heller ikke skaffe til huslejen. Når man er vænnet til opskruet, progressivt, up-beat tempo bliver stilhed skræmmende. - Det er nok elgen der forlader scenen først - vi er godt igang..."

- Jens Arentzen, skuespiller, forfatter, foredragsholder

mandag den 13. august 2018

Nødråb...!

"Jeg vil gerne tage hul på noget, der ligner en meget trist historie. En historie om verdens mest talentfulde og potentialefyldte ungdom. En ungdom, der kan navigere i en global, digital verden på en ekstraordinær måde. En ungdom fuld af drømme for fremtiden. En ungdom, som er innovativ, og som er i stand til at tilpasse sig drastiske forandringer og konstant finde nye løsninger og idéer – når den altså får friheden til det.

For en stor del af denne ungdom fortsætter den positive historie. Men for en alt for stor gruppe tager historien desværre en tragisk drejning.

For cirka 70.000 af denne ungdom står nemlig uden hverken uddannelse eller arbejde. De har talenterne – men de har ikke de rigtige rammer til at udfolde deres talenter. 70.000 danskere mellem 15 og 29 år befinder sig på kanten af systemet. Deres fremtid ser sløret ud. For de har ikke fundet deres plads i det virvar af komplekse uddannelsestilbud, vi har kastet dem ud i.


I Danmark ser vi desværre, at et stigende antal unge står over for en række alvorlige problemer. Særligt mentale problemer. De har ondt i livet.

Det drejer sig om unge mennesker, som har mistet troen på sig selv. Nogle unge kæmper med alkohol- eller stofmisbrug. Andre kæmper med spiseforstyrrelser og forskruede skønhedsidealer. Hjemløshed. Depression. Angst. Stress. Ensomhed. Dårligt selvværd. Selvskade. Søvnproblemer. Ja, desværre kunne jeg blive ved med at opremse de mange problemer, som vores unge i stigende grad kæmper med."


Læs kronikken her:

https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE10793009/noedraab-ungdommen-er-danmarks-stoerste-bekymring/

søndag den 12. august 2018

Viggos vovehalse

For 50 år siden - en milepæl i tv- og i nødhjælpshistorien. Det var den største luftbro siden luftbroen til Berlin efter 2. Verdenskrig, og den er aldrig overgået siden.
Bag dette stykke nødhjælpshistorie stod en handlekraftig dansk mand, der nægtede at lade stå til, og det hele blev dirigeret fra Nørregade i København.

5.314 flyvninger ind i Biafra. 60.000 tons føde og medicin leveret. En million liv reddet, anslået. Utallige skudhuller i flyene. Ingen nedskudte fly, men tre styrt.

Læs beretningen her:lørdag den 11. august 2018

Verdens største wake-up call...?

"Så landede der endnu et kraftigt wakeupcall fra internationale klimaforskere. Denne gang fra en gruppe, der tæller en række af verdens førende eksperter, heriblandt den danske professor Katherine Richardson fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet.


Af to grunde har udspillet vakt betydelig international opmærksomhed. For det første fordi det er stærkt alarmerende og fastslår, at udledningen af CO2 tilsyneladende har sat gang i en dominoeffekt, som kan medføre katastrofale temperaturstigninger på 3-5 grader og dermed ændre livsbetingelserne overalt på kloden. Det vil i givet fald bekræfte den frygt, som klimaforskere altid har haft, nemlig at vi en dag ville passere de tipping points, hvor klimaforandringerne er ude af kontrol. Den situation kan vi allerede have nået.


For det andet fordi det sker i en sommer, der globalt er ved at slå alle varmerekorder, og hvor voldsomme skovbrande hærger store landområder. Klimaforandringerne har i folks bevidsthed pludselig taget et kvantespring fra fjerne tekniske rapporter og elitens globale konferencer til almindelige menneskers hverdag. Vejrudsigterne handler ikke kun om vind og vejr i næste uge, men om udsigten for menneskehedens tilværelse.


Det store spørgsmål er nu: Vil forskernes alarmklokker denne gang udløse de drastiske men nødvendige initiativer, der kan afbøde de værste konsekvenser af naturkatastroferne, eller vil hverdagen indfinde sig, i takt med at klimasensationen taber mediernes interesse? Og dermed også politikernes? Det forløb er gentaget adskillige gange, alt imedens at problemerne blot er accelereret."


Læs artiklen i Mandag Morgen her:

https://www.mm.dk/artikel/fra-markedsoekonomi-til-klimaoekonomi#.W26Ph0IXXY0.facebook