torsdag den 29. november 2018

Offentlige ansatte trues til tavshed

"Mundkurv: Hver måned oplever sygeplejersker, lærere og andre offentlige ansatte, at ytringer bliver mødt med repressalier. Det kan være ytringer om farlige forhold for patienter på hospitaler eller forhold, der forringer kvaliteten af den undervisning eleverne modtager i folkeskolen. Frem for at lytte til ytringerne er reaktionen på de offentlige arbejdspladser i stigende grad tjenstlige samtaler, advarsler eller andre sanktioner, der lukker munden på medarbejderne."


Læs mere her:

Ingen kommentarer:

Send en kommentar