lørdag den 1. januar 2011

Nytårstanker....


” Livet er en rejse – vi er fremmede på vor jord, men ikke alene.

Livet er en lang rejse fra jorden til himlen.

Alt på jorden forandres – vi har intet blivende sted på jorden.

Vi skal skilles fra det, vi har kærest på jord.

Vi selv forandres på mange måder. Vi er ikke hvad vi var engang; vi skal ikke vedblive at være som vi er nu.

Fra den spæde barnealder vokser vi op til drenge og piger – unge mænd og unge kvinder – og til ægtemænd og hustruer, fædre og mødre – og langsomt, men sikkert, vil det ansigt som engang var morgenduggen, få sine rynker. Øjnene, som engang strålede af ungdom og glæde, genspejler alvor og sørgmodighed, endskønt de lykkeligvis kan bevare gløden af tro, håb og kærlighed. Håret bliver gråt, eller vi taber det – men pyt vi passerer jo blot gennem livet – vi er fremmede og rejsende på jorden. Verden og al dens glans og herlighed svinder hen.

Måtte vore ældre dage blive bedre end de svundne dage.... Hvad er det vi beder om ? Er det noget stort ?

Ja, der er noget Stort:

Fred i dybet af vort hjerte, ro i sjælen

giv os den ene ting, og da ønsker vi ikke meget andet. Så kan vi undvære mange materielle ting, og vi kan udholde mange lidelser. ”

Citat af Vincent van Gogh (1853 – 1890)


GODT NYTÅR!