mandag den 10. december 2018

Om at bruge sin forstand...

“Immanuel Kant sagde: “Oplysning er menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed. Umyndighed er manglen på evne til at betjene sig af egen forstand uden en andens ledelse. Selvforskyldt er denne umyndighed, når årsagen ikke er i forstandens mangler, men i manglende beslutsomhed og mod til at betjene sig af den uden en andens ledelse. Sapere aude! Hav mod til at betjene dig af din egen forstand! Det er altså oplysningens valgsprog.”

(Vincent Hendricks i RÆSON dec.18)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar