tirsdag den 11. december 2018

Datacentre vil sluge danskernes strøm og penge

"Seks store datacentres elforbrug på 7 TWh i 2030 vil lægge beslag på ikke mindre end 62,5 pct. af el-produktionen fra de tre nye, store havmølleparker, som blev aftalt i energiforliget.
De tre parker får hver en kapacitet på mindst 800 MW, hvilket er det dobbelte af Anholt Havmøllepark.
Det svarer til elforbruget i 1,75 mio. danske husstande.

For et elforbrug på 7 TWh skal datacentrene blot betale 28 mio. kr. årligt i elafgift, hvilket svarer til 0,5 øre pr. kWh.
Private forbrugere betaler derimod 92,4 øre pr. kWh i elafgift (fra 1. januar 2019) og ville således skulle af med hele 6,5 mia. kr. i elafgift for at forbruge den samme mængde strøm."


Læs artiklen her:
Ingen kommentarer:

Send en kommentar