mandag den 2. november 2020

Samfundssind i alle tider.....?

Vi skal huske at være kritiske...!


"De færreste er i den forbindelse nok uenige i, at det er en god idé at være ekstra grundig ved håndvasken i disse tider. 

Men samfundssind bruges også til at begrunde og legitimere store hjælpepakker og vidtgående nødforanstaltninger som forsamlingsforbud, grænselukning og generel nedlukning af landet – tiltag, der er væsentligt mere politisk ladede og kontroversielle end en håndvask. 


Noget, som vi alle er enige om, er godt (samfundssind), kan altså bruges til at gennemføre ting, vi ikke alle sammen er enige om.

Den kritiske borger bør derfor holde øje med, hvordan den tomme betegner 'samfundssind' bliver brugt, og hvilken konkret betydning der fyldes i den. 


Kommer samfundssind til at undergrave vores frihedsrettigheder i fremtiden? Betyder samfundssind, at pressen – demokratiets vagthunde – ikke skal være kritiske over for magthaverne? Og gælder samfundssindets omtanke for fællesskabet også hjemløse, sexarbejdere og flygtninge? Hvem får en hjælpepakke, og hvem gør ikke?


Især i krisetider – eller hvad Laclau kalder dislokationer af samfundet – foregår der en konstant kamp om sprog, symboler og betydning.


Ord, vi tror, vi ved, hvad betyder, viser sig at være tomme for betydning og i stedet fungere som pladser for kampe og magtudøvelse. 


'Samfundssind' er et af dem. "


Læs artiklen her:

https://videnskab.dk/forskerzonen/kultur-samfund/ordet-samfundssind-betyder-ikke-noget-konkret-derfor-kan-det-alligevel-betyde-saa?fbclid=IwAR3_au_CTKuGbd9UIxqeMiOBn3HIV5LEPT06c2a9pIIBOer3aQPAYs4IuMw

Ingen kommentarer:

Send en kommentar