søndag den 22. april 2018

New Public Management - et fejlagtigt menneskesyn....

Det har været det herskende paradigme i Danmark og store dele af den vestlige verden siden begyndelsen af 1990'erne. Den prægning har betydet, at en lang række embedsmænd (og politikere) grundlæggende forstår mennesket som økonomisk rationelt og grundlæggende egennyttemaksimerende.


Den menneskeforståelse har sit udgangspunkt hos den angelsaksiske økonomiske teoris fædre. Den kan ses fuldt udfoldet i det amerikanske samfund og til dels det engelske. Men som menneskesyn og dermed som samfundsmæssig kulturel byggeklods ligger tilgangen langt fra en skandinavisk og europæisk menneskeforståelse


Læs artiklen i Mandag Morgen her:

https://www.mm.dk/artikel/topembedsmaend-oplaeres-til-mistillid

Ingen kommentarer:

Send en kommentar