mandag den 28. oktober 2019

Danskernes frihed indskrænkes

Danskernes frihed indskrænkes:


"Eksemplerne på anslag mod de individuelle frihedsrettigheder er legio – og bevæggrunden for at fjerne frihed og erstatte den med overvågning og nye magtbeføjelser til staten er altid den samme: Vi gør det for din egen skyld. Vi gør det for din sikkerheds skyld. Vi gør det, for at du skal kunne føle dig tryg. Denne retorik kredser om det nok allervigtigste punkt i den sociale kontrakt: At borgerne til gengæld for at deponere deres ret til selvtægt hos staten tilbydes sikkerhed og tryghed.


Men realiteten følger ikke retorikken – for mens borgernes rettigheder stille og roligt eroderes, øges deres sikkerhed ikke. Politiet tager sig ikke længere af indbrud, har for travlt til at efterforske mange sager om vold, afviser at følge op på anklager om voldtægt etc. Men samtidig har politiet tilsyneladende rigeligt med ressourcer til at opfylde politisk pålagte måltal omkring udskrivelsen af bøder for færdselsforseelser. Beskyttelsen af borgeren er blevet til styringen af borgeren. Sagt på en anden måde: Borgeren er godt på vej til at blive undersåt."


Klik på linket og læs artiklen i RÆSON (gratis):

https://www.raeson.dk/2019/soeren-kenner-i-der-burde-forsvare-friheden-underminerer-den/

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar