fredag den 21. maj 2010

Radikale 105 år...!Hip-hip HURRAH...!

Det var en folkebevægelse, der den 20. maj 1905 sendte 472 delegerede fra hele landet til Fyns Forsamlingshus i Odense. Partiets program var skrevet - som et udkast, der skulle debatteres. Det var skrevet af to unge mænd, Peter Munch og Ove Rode, som var fyldt med idéer, og en tredje, Oskar Johansen, som sørgede for, at programmet blev lempet til, så vælgerne ude i landet kunne gå ind for ind for det, og så de tolv medlemmer af Folketingets Venstre også kunne bruge det. De tolv rebeller var i januar 1905 blevet smidt ud af J.C. Christensens Venstrereformparti.

Da Odense-mødet sluttede den 21. maj 1905, var partiet stiftet og programmet vedtaget. Det var et folkeligt møde, hvortil rebellerne i Folketinget var indbudt. Rebellerne havde ikke forestillet sig den store tilslutning i befolkningen, så for dem var Odense-mødet en stor bekræftelse.


Eigil Veggerby Lausten

(radikale.net)


Ingen kommentarer:

Send en kommentar