mandag den 4. juni 2018

Grundlovsforfald....?

"En af de største misforståelser i Danmark er, at vi tager demokratiet for givet. Vi har vænnet os så meget til det, at vi ikke ænser truslerne, ikke lægger mærke til, hvordan vore demokratiske rettigheder undermineres år for år, eller hvordan magten samles på stadig færre hænder; eller rettere sagt hos de tre store populistiske partier, Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti, der i vid udstrækning er enige om at svække de kontrolmekanismer, som ellers har holdt demokratiet levende og frisk og underkastet kritisk revision.

Populismen stortrives og tæt i hælene på populismen og dens fordummelse af menigmand også skabelsen af fjendebilleder og forenklinger af politiske problemstillinger, der følger den stærke mand."


Læs talen her:

http://pov.international/nille-den-forkerte-grundlovstale-til-det-danske-folk/

Ingen kommentarer:

Send en kommentar