onsdag den 13. juni 2018

Fejlslagen forvaltningskultur....!

Læs her en præcis kritik af den New Public Management-inspirerede tænkning, som har præget dansk forvaltningskultur alt for længe.

Knud Aarup skriver bl.a.:

"Centraliseringen har også betydet, at der kun er én fællesnævner for politik og politisk udvikling, og det er økonomien. Politik handler ikke længere om at finde fælles løsninger, men om inden for en økonomisk ramme at fordele økonomi mellem særinteresser. Politik er reduceret til varianter af udgiftspolitik. Det fælles gode er forsvundet, og styringen handler alene om den økonomiske styring og ikke om, hvordan samfundet skal udvikle sig. Derfor er der heller ikke behov for domænefaglig viden på det centrale plan.

NPM har således virket negativt ind på den specifikke danske forvaltningstradition gennem mistillid til det offentlige som fællesskabsbærende, gennem mistillid til faglighed og dermed mistillid til såvel de faglige organisationer som brugerorganisationerne, gennem introduktion af private aktører på det offentlige område og gennem en meget høj grad af central styring og dermed underminering af det kommunale selvstyre."

Udfordringen er nu at sikre et nyt grundlag for styring og ledelse i den offentlige sektor, hvor faglig nysgerrighed, læring, samskabelse og bæredygtige bundlinjer er nye pejlemærker. 

Vore politikere bør gå foran og bryde med berøringsangsten overfor forvaltningskulturen i de offentlige organisationer. For de eneste, som kan sætte en sådan udvikling i gang hurtigt, er de folkevalgte. Det kan vi ikke længere overlade til (top-)lederne selv.

Læs artiklen 'Det Blå Postbud' her:

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar