fredag den 7. juni 2024

En valgfarce…?

EU-valget er da en farce uden lige. Alle danske kandidater er totalt unge, uerfarne og ukendte (på nær tre). Så uvidende og så uklare i mælet at man må korse sig. Det bør i øvrigt vække til undren, at man ved valget ikke har frihed til at stemme på kandidater fra andre lande, når det nu er et europæisk fællesskab vi er en del af. Hvor er demokratiet…?
CO2 er blevet det store fæle dyr i tidens politiske åbenbaring. Alle bliver bildt ind, at lille Europas udledning af CO2 styrer verdensklimaet, og at en afgift vil medføre at verden reddes og fødes frisk på ny. Man tillægger mennesket en magt, som mennesket ikke besidder. Klimaet bestemmes af helt andre kræfter fra naturens side. Skiftende havstrømme som Golfstrømmen og El Niño, vulkaner over og under vandet, magnetstorme fra solen og stråling fra det ydre rum.
Men man magter ikke fra politisk side at indse, at mennesket ikke har kontrol på alt i tilværelsen. Måske den største svøbe til alle tider. 🤥

Ingen kommentarer:

Send en kommentar