søndag den 23. oktober 2022

Vise ord her i valgkampens sidste uge

"Det er jo nok utopisk, men tænk hvis temaer som dannelse, oplysning, kultur og viden kunne blive egentlige temaer i valgkampen!

Måske lyder det mærkeligt, at et støvet begreb som dannelse skulle have nogen relevans for mennesker i det 21. århundrede, men jeg tror faktisk, at det er afgørende vigtigt også som politisk begreb. For dybest set er dannelse det bedste værn mod ufrihed. Hvis mennesker er dannet til myndighed og medmenneskelighed, kan de leve sammen uden behov for overvågning, kontrol og regler om alting. Derfor er det så uhyre vigtigt, at familier, institutioner og skoler får tid og rum til at danne børn og unge. Alternativet er en kontrollerende statsmagt.

Heri ligger det, der sommetider kaldes det pædagogiske paradoks: At der må opdragelse til for at blive et voksent, myndigt menneske, der ikke konstant behøver at blive opdraget (fx af en stat). Der må en legitim form for tvang til for at blive dannet til et liv i frihed med andre mennesker.

Her ligger også i mine øjne en langt mere interessant diskussion om forholdet mellem "rød" og "blå" blok end den lidt kedsommelige, der handler om "en regering hen over midten". For det liberale ideal om den frie, myndige borger hviler på et stærkt fundament af fællesskab indenfor hvilket, dannelsen foregår. Man kan kun blive individ i et fællesskab. De er hinandens forudsætninger.

Måske er det derfor, at dannelsesbegrebet var væk så længe? Fordi det i blokpolitikkens tid ikke var muligt at samtænke det bedste fra den liberale tradition med det bedste fra den sociale (kommunitaristiske) tradition? Man kunne kun enes om teknokratiske reformer af skoler, gymnasier og universiteter, hvilket har været til stor skade for dansk åndsliv og skolekultur, der er blevet instrumentaliseret i mere end et årti.

Jeg tror derfor, at en besindelse på dannelsesbegrebet kunne være frugtbart i den politiske diskussion. Og jeg mener selvfølgelig ikke dannelse som det at kunne kongerækken o.lign., men som det at kende sine rødder i naturen, kulturen og historien og samtidig kunne forholde sig frit og selvstændigt til verden. Det ville være en ægte relevant diskussion hen over midten, der ideelt set kunne munde ud i skoler og uddannelser, der faktisk kunne danne mennesker til at tage vare på vores fælles liv."

Svend Brinkmann

Ingen kommentarer:

Send en kommentar