fredag den 8. maj 2020

Demokrati eller despoti...?

Birthe Rønn Hornbech:

"Demokratiet er godt på vej til at blive despoti. Nogle få træffer meget vigtige beslutninger for vort liv, og det sker bag mørke gardiner. Masser af borgere kan ikke få at vide, om de er købt eller solgt. Vi aner ikke, hvad regeringen vil med os og med Danmark. Det hele kører i zig og i zag.

Der blev brutalt lukket ned for vore udfoldelser, og det var klogt. Det skete i al åbenhed, så vi forstod, at det var nødvendigt. Men siden har uvisheden og mistilliden bredt sig.Regeringen har lukket sig inde. Beslutninger er truffet, uden at vi havde mulighed for at vurdere dem. 

Så blev der talt om det, der skulle åbnes. Mens snakken gik, voksede uvisheden. Den sled. Virksomheder, der hidtil havde svaret enhver sit, er gået konkurs, mens regeringen fortsætter med at udbetale hjælpepakker til andre virksomheder, der ikke har bidraget til fællesskabet, men undladt at betale skat."

Læs indlægget her:

https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/birtheroennhornbech/ECE12128547/regeringens-moerklaegningsgardiner-maa-rives-ned/
Ingen kommentarer:

Send en kommentar