fredag den 3. januar 2020

Middelklassens enevælde

"Det kan siges kort: Middelklassen i Danmark har sejret ad helvede til, og det betyder i praksis, at den gamle enevælde er afløst af en ny, hvor middelklassens værdier dominerer på alle fronter. Det gælder i det politiske liv, hvor de fleste politikere rekrutteres fra middelklassen, det gælder i centraladministrationen, hvor middelklassens embedsmænd og -kvinder glider ind i en enevældig styreform, der passer dem aldeles glimrende.


Vi har virkelig embedsmandsvælde i dette land, benhård centralstyring fra oven; og hvad det politiske angår, så breder middelklassens åndelige og moralske værdier sig overalt, hvor det er muligt at brede sig, og den politiske, dvs. lovgivningsmæssige foretagsomhed sekunderes af en lang række enevældige forestillinger om, hvordan livet bør indrettes - det korrekte liv.


Det er en høj pris, vi betaler for dette demokrati. En femtedel af landets borgere er sat ud af drift, fordi de ikke passer ind i de herskende normer og værdier, og hårdt bedømt er der tale om en klasse af paria'er, som er dømt udenfor. De resterende 80 pct. er dømt indenfor - jeg ser bort fra en smal overklasse uden synderlig betydning - hvad vi taler om er et demokrati med stærkt moraliserende islæt. Et demokrati med pegefingeren løftet.


Det er en styreform med så intensiv en hang til styring af borgernes liv, at man aldrig før eller siden har set magen. Folk, der kommer hertil fra Rusland og Ukraine, er rystet over den totalitære tendens, og med det mener de statens og myndighederens påtrængenhed og helt utilstedelige måde at blande sig i privatlivet på. Det kendte man ikke i de rigtig totalitære stater, i det hedengangne Sovjet, i det forhenværende Østtyskland, som nok bød på overvågning, hemmeligt politi, overtrædelse af menneskerettigheder og en trøstesløs materiel standard, men hvor stat og myndigheder til gengæld ikke kerede sig om, hvad borgerne gav sig af med i fritid og privatliv."


Artiklen er gratis at læse:


https://www.weekendavisen.dk/2020-1/samfund/mellem-hundeglam-og-regeltyranni


Ingen kommentarer:

Send en kommentar