onsdag den 31. august 2011

Politikere uden livssyn

Foto: Kristian Djurhuus (Kristeligt Dagblad)

Forfatteren, samfundsdebattøren og præsten Sørine Godtfredsen udgiver den 8. september bogen "Den åndløse dansker." Heri giver hun efter min mening flertallet af de danske politikere en ordentlig en på tuden. Sørine kommer ind på nogle væsentlige aspekter, der efter hendes mening er helt fraværende i dansk politik. Må ærligt indrømme, at jeg giver hende ret i det meste. Kan godt forstå den politikerlede der gennem en årrække har indsneget sig hos mange vælgere.
Herunder er gengivet lidt klip fra kapitel 8 i bogen. Hele kapitlet kan læses her, og det vil jeg opfordre alle til at gøre: http://bit.ly/pNoYHs

"Mange danske politikere er faktisk ikke klædt på til at træde ind i en samtale, der stikker dybere end hverdagens skænderier og den praktiske forvaltning af rigets penge. De er vant til at forholde sig til overførselsindkomster, ventelister på sygehuse og antallet af skoleelever i hver klasse, og når samtalen handler om forhold, der grunder i et dybere syn på mennesket og historien, står de af.


Kan det virkelig være sandt, at de slet ikke findes her i landet, de mennesker, der i en tid fyldt med velfærdsideologi og materialisme som dominerende trosretning søger den store helhedstænkning bygget på både historisk og filosofisk viden samt det personlige ønske om at forstå, hvad et menneske er?


Det er nødvendigt, at den politiske samtale bliver løftet op på et niveau, hvor den så vidt muligt kan holdes fri af de mange primitive mekanismer, der i alt for høj grad dominerer i dag.


Lad os dog konstatere, at Radikale politikere ofte kendetegnes ved et fast formuleret menneskesyn, netop som en politisk tænkning bør gøre. Om man er enig eller uenig med de Radikale, er ikke relevant her. Pointen er, at grundsynet ligger fast."

Sørine Gotfredsen
DEN ÅNDLØSE DANSKER
231 sider, 249 kr.
Isbn 978-87-7467-075-9

Ingen kommentarer:

Send en kommentar