søndag den 14. september 2008

En æra er slut!

I dag toges afsked med den jordbundne samtaleform. Sidste udgave af den gode gamle fastnet-telefon som holdt os i fast forbindelse med omverdenen ses herover. Den er nu bleven fritstillet, omend den ej havde nået skels år og alder. Vi løste den fra sine snærende kobberbånd, fordi den blot stod til pynt, aldrig fik en tone i livet, endsige en stemme i øret. Fred være med den, og husets tre øvrige ledningsafhængige kommunikatorer. Må de ringe så vellystigt i deres himmel.

Hmm.......! Underligt, og lidt vemodigt, at kvitte teknologi som man har abonneret på siden 1976. 32 års samvær og -taler er blevet en hel del, og det uden at tabe tråden. Nu er det forbi. Men herligt er det dog, at man også kan slå på tråden med sin æterbårne. Og måske de luftigt modulerede mobil-frekvenser fremover svæver forbi den syvende himmel og bliver opfanget af de fire pensionerede. Det ville de helt sikkert glæde sig ved i deres otium.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar