søndag den 12. marts 2023

Citat om livet…

Alt, hvad der findes, ender med at blive til intet. Det gælder fra det mindste til det største, fra en støvpartikel til en stjernetåge, det gælder fra det flygtigste til det varigste, fra skyformationen og regnbuen til bjergmasivet, og alt hvad der ligger der imellem, også os. Væren er udskudt tilintetgørelse. Liv er udskudt død."
- K.E. Løgstrup

1 kommentar: