fredag den 8. februar 2019

Velfærdsstaten var en kort parantes

Den danske velfærdsstat var en kort parantes i historien. Afviklingen af den startede allerede i midten af 1970'erne.

"Jeg tror vi er på vej tilbage til den lange historie, hvor mennesker vurderes værdigt eller uværdigt trængende. Det er også de samme kriterier, der lægges til grund. Arbejdsduelighed. Arbejdsevne. Arbejdsmotivation."


Sådan siger professor Ove Kaj Pedersen i denne podcast, hvor han samtaler med kollega Jørn Henrik Petersen."https://www.denoffentlige.dk/vaerdigt-eller-uvaerdigt-traengende-velfaerdsstatens-opgoer-og-svigt

Ingen kommentarer:

Send en kommentar