lørdag den 14. august 2010

Radikale tror på lærerneRadikale Venstre tror på vores lærere og på den faglighed, de besidder. Derfor vil vi give dem den frihed, som deres opgave kræver, og vi vil satse massivt på efteruddannelse, som et alternativ til kontrol og bureaukrati. Eleverne bliver bedre af mere og bedre undervisning – ikke af at deres lærere udfylder rapporter.

Radikale Venstre ønsker, at lærerne kan kvittere for den tillid, forældre viser ved at sende børnene i folkeskolen, med mere tid til undervisning. Derfor foreslår vi, at kravene om at udarbejde elevplaner og kvalitetsrapporter afskaffes. Og så skal de nationale tests være frivillige.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar