tirsdag den 19. juni 2018

Modige mænd og midtvejskrise...

Susanne Sayers:
"HURRA FOR MIDALDRENDE MÆND PÅ BIKE ELLER I LYCRA"

MIDTVEJSKRISE - "Ærlig talt synes jeg, at de cirka 50-årige mænd får ufortjent mange bank for at tage deres liv og drømme op til revision. Tværtimod burde det aftvinge respekt at standse op midt i livet, reflektere over det hele og gøre noget ved det, hvis man ikke er tilfreds.".

Sådan skriver Susanne Sayers, der ser mænds midtvejskrise som et sundhedstegn, fordi krisen kan rumme kimen til forandring. Og det skal man ikke gøre grin med:

"Den er ikke let, hverken for det menneske, som er i den, eller for familie og omgivelser. Men det er da fantastisk, at vi ikke bare affinder os med, at 'det var så det', men ser vores dødelighed i øjnene og beslutter at gøre livet sjovere og bedre herfra. At forsøge at gøre nogle af drømmene til virkelighed, hvis vi stadig drømmer dem og har mulighed for det."

LÆS HELE KLUMMEN HER:

onsdag den 13. juni 2018

Fejlslagen forvaltningskultur....!

Læs her en præcis kritik af den New Public Management-inspirerede tænkning, som har præget dansk forvaltningskultur alt for længe.

Knud Aarup skriver bl.a.:

"Centraliseringen har også betydet, at der kun er én fællesnævner for politik og politisk udvikling, og det er økonomien. Politik handler ikke længere om at finde fælles løsninger, men om inden for en økonomisk ramme at fordele økonomi mellem særinteresser. Politik er reduceret til varianter af udgiftspolitik. Det fælles gode er forsvundet, og styringen handler alene om den økonomiske styring og ikke om, hvordan samfundet skal udvikle sig. Derfor er der heller ikke behov for domænefaglig viden på det centrale plan.

NPM har således virket negativt ind på den specifikke danske forvaltningstradition gennem mistillid til det offentlige som fællesskabsbærende, gennem mistillid til faglighed og dermed mistillid til såvel de faglige organisationer som brugerorganisationerne, gennem introduktion af private aktører på det offentlige område og gennem en meget høj grad af central styring og dermed underminering af det kommunale selvstyre."

Udfordringen er nu at sikre et nyt grundlag for styring og ledelse i den offentlige sektor, hvor faglig nysgerrighed, læring, samskabelse og bæredygtige bundlinjer er nye pejlemærker. 

Vore politikere bør gå foran og bryde med berøringsangsten overfor forvaltningskulturen i de offentlige organisationer. For de eneste, som kan sætte en sådan udvikling i gang hurtigt, er de folkevalgte. Det kan vi ikke længere overlade til (top-)lederne selv.

Læs artiklen 'Det Blå Postbud' her:

fredag den 8. juni 2018

De gamle mediers fortielse....!

"De seneste to års internationale medieforskning gemmer netop på sådan en vild og væsentlig overraskelse, som de danske medier enten ikke har opdaget, forstået eller ønsket at viderebringe. De har i hvert fald ikke berettet om den: Nyheden om, at sociale medier som Facebook, Twitter, Instagram og YouTube ikke skaber iltfattige, lukkede rum af mennesker med stadig mere indsnævrede nyhedshorisonter. Faktisk tyder forskningen på, at de sociale medier er med til at udvide vores horisont.


Ja, du læste rigtigt. Medieforskningen er stille og roligt i gang med at punktere den måske mest dominerende – og mest foruroligende – forestilling om, hvad de sociale medier gør ved vores samfund og vores fælles offentlighed: forestillingen om ekkokammeret, eller filterboblen, som den amerikanske forfatter Eli Pariser døbte fænomenet i sin indflydelsesrige bog 'The Filter Bubble –What the Internet Is Hiding from You'fra 2011."


Læs artiklen i Politiken her:

https://politiken.dk/kultur/medier/art6565115/Her-er-en-nyhed-ingen-danske-medier-har-opdaget-Sociale-medier-udvider-din-nyhedshorisont

mandag den 4. juni 2018

Elbilen har mange år på bagen...

Mange tror måske at elbilen er et moderne transportmiddel.
Men det er den langtfra. Faktisk kørte der flere elbiler end benzinbiler i USA omkring 1900-tallet. Først da Cadillac opfandt selvstarteren i 1912, begyndte benzinmotorerne gradvist at tage over. Her står Thomas Edison med sin 'Detroit Electric 47' fra 1914. En elbil som blev solgt verden over. Den havde en rækkevidde på 70 km pr. opladning. Stort set det samme som mellemklasse-elbiler af i dag.
Et flot og køreklart eksemplar af bilen står i dag på Thorsvang Samlermuseum på Møn.


Grundlovsforfald....?

"En af de største misforståelser i Danmark er, at vi tager demokratiet for givet. Vi har vænnet os så meget til det, at vi ikke ænser truslerne, ikke lægger mærke til, hvordan vore demokratiske rettigheder undermineres år for år, eller hvordan magten samles på stadig færre hænder; eller rettere sagt hos de tre store populistiske partier, Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti, der i vid udstrækning er enige om at svække de kontrolmekanismer, som ellers har holdt demokratiet levende og frisk og underkastet kritisk revision.

Populismen stortrives og tæt i hælene på populismen og dens fordummelse af menigmand også skabelsen af fjendebilleder og forenklinger af politiske problemstillinger, der følger den stærke mand."


Læs talen her:

http://pov.international/nille-den-forkerte-grundlovstale-til-det-danske-folk/

søndag den 3. juni 2018

Er det danske folkestyre en saga blot....?

Weekendens, ja endog lange tiders, måske vigtigste artikel. Om det danske folkestyre, velfærdssystem og retssamfund, der er faldet fuldstændigt fra hinanden. Det står langt værre til, end vi gør os klart. Og om befolkningen der blot ser apatisk til.
Artiklen handler IKKE om burkaforbud, men om helt basale aspekter om vort samfunds deroute.
 
"Politik er blevet til en kamp om magt frem for et ønske om at tjene borgernes interesser.
En ny herskende klasse er opstået, der via adgang til systemet tiltusker sig ganske særlige privilegier og særlige muligheder –– ekstra pension, adgang til finansiering af projekter, der aldrig kunne trives på markedsvilkår, uddeling af ben i form af bestyrelsesposter, gratis adgang til kulturbegivenheder med meget mere. Reelt en gøgeunge solidt parkeret i magtens centrum, der ikke tjener andre interesser end sin egen.

Resultaterne af denne sørgelige tilstand kan aflæses mange steder:
Sundhedsvæsnet sejler. Ældreplejen hænger i laser. Ventelisterne på børnepasning er lange. Og skrankepaveriet er gået amok. ALT skal styres ned i mindste detalje –– alt skal opsamles og rapporteres. En gigantisk opgave, der giver højt betalt arbejde til mange og ikke bidrager med ret meget værdi til borgerne.

Selv de allervigtigste services fungerer ikke godt længere. Politiet sørger ikke for ro og orden. De kommer ikke længere, når der er indbrud, vold, slagsmål –– de er nærmest helt væk. Bortset selvfølgelig fra på motorvejen med fartmålere og til at foretage "præventive" anholdelser, hvis man vil udnytte sin grundlovssikrede ret til at demonstrere mod fx Kinas overtagelse af Tibet."

Læs den øjeåbnende artikel i RÆSON her: