fredag den 9. marts 2018

Tidssygen stjæler dit liv...

"Allerede i 1982 formulerede den amerikanske læge Larry Dossey udtrykket “tidssyge” som en beskrivelse af den sygelige tro på, at “tiden forsvinder, at der ikke er nok af den, og at man er nødt til at træde hårdere og hårdere i pedalerne for at følge med.
Det er en kulturelt betinget sygdom. En slags kollektiv hypnose, et fravær fra nuet, en drømmesøvn i en verden, der speeder op i et tempo, så det opleves som om der ikke er tid nok. Det er der heller ikke, når man er ramt af den. Tidssygen. Så opdager man en dag, at livet gled forbi, mens man var optaget af andre ting.

Klaus Schwab, grundlægger af og formand for World Economic Forum forudsagde for mange år siden: “Vi går fra en verden, hvor de store æder de små, til en, hvor de hurtige æder de langsomme.”

Læs artiklen her:
http://www.vilmun.dk/tidssygen-stjaeler-dit-liv-som-en-tyv-i-natten/


torsdag den 8. marts 2018

Arbejdskamp med dårlige odds

"Skal vi være helt ærlige, så er den “den danske model” altid lidt af en illusion, når det kommer til de offentlige ansatte. Arbejdsgiverne er jo i princippet os alle sammen, men i praksis politikere, der bare kan gribe ind med et lovindgreb, når det passer dem. Samtidig er de mest kritiske samfundsfunktioner som akut sundhed og politi alligevel undtaget strejker og strejkerne koster ikke engang arbejdsgiverne penge. Normalt er det jo sådan, at en strejke lammer produktionen af varer og tjenester, og derved påfører modparten et tab. I det offentlige er det lige omvendt. Her bugner kasserne med penge hver gang de ansatte går hjem og suger af strejkekassen."

Læs artiklen i RÆSON her:

onsdag den 7. marts 2018

Den tynde fernis...

Arne Herløv Petersen skriver:

"Var den så tynd, den fernis af demokrati og retsstat over verden? Lige nu glider Europa og USA ned ad den indfedtede slisk, ned i den brune pøl. Mens Kina og Rusland bliver mere og mere autoritære med livstidspræsidenter, overvågning og forfølgelse af anderledestænkende, opgiver Vesteuropa og USA tusinder af års civilisation.
Mere skulle der ikke til. Nogle flygtninge fra lande, vi kaster bomber over. Nogle mennesker, der søger husly. Nogle, der bare gerne vil leve i fred - uden at blive dræbt - der vil have en familie, der meget gerne vil arbejde - nogle mennesker, der ikke er skyld i det, der har ramt dem. Nogle, der beder om hjælp.
Mere skal der ikke til. Så opgiver vi den demokratiske retsstat. Så indfører vi ulighed for loven. Så stikker fremmedhadet sit grimme ansigt frem igen. Så stemmer folk på højrepopulister, der lover nationalisme, militarisme og racisme. Så skrider hele fundamentet. Akropolis styrter, Magna Charta bliver sønderrevet. Principperne om en retsstat, om magtens tredeling, om folkestyre, ytringsfrihed, personens ukrænkelighed og lighed for loven bliver kastet i gruset.
Så lidt skulle der til. Så nemt var det at opgive de værdier, de angivelig kæmper for.
Så lidt skiller os fra barbariet."

tirsdag den 9. januar 2018

Den grænseløse tid vi lever i...

"Vi lever i en udviklingskultur, der er blevet grænseløs. Udviklingskulturen ses i de mange krav om fleksibilitet, omstillings- og forandringsparathed, som vi møder på arbejdet og i vore uddannelsesinstitutioner. Den dimension har efterhånden fået megen (kritisk) opmærksomhed, men det er også værd at hæfte sig ved det grænseløse, som består i, at det er blevet svært nogensinde at sige, at nogen eller noget er godt nok. I de livslange læringsprocesser, vi angiveligt skal indstille os på, er kravene grænseløse. De holder aldrig op, og man kan vel ikke nogensinde til en medarbejderudviklingssamtale sige, at man nu er færdigudviklet.
Ligeledes er de politiske reformer grænseløse og finder aldrig en færdig form. I sin bog  om konkurrencestaten taler Ove Kaj Pedersen om "den uendelige reform", som har været den måde, man har udviklet det offentlige på siden 1970'erne med en konstant reorganisering af staten, dens opgaver og ansatte. Tænk blot på de seneste reformer af folkeskolen, universiteterne, gymnasiet, kontanthjælpen osv. Fordringerne om kompetenceudvikling og optimering er grænseløse, hvilket logisk set betyder, at ingen nogensinde gør det godt nok, for alle ved, at de om lidt skal gøre noget mere og gøre det bedre. Og det hele overvåges, måles og evalueres, så vi kan få "synlig læring" i skolen og på arbejdspladserne. I vores "lærende organisationer" skal alle fremskridt synliggøres, så de kan inspirere alle til at blive "endnu dygtigere", som det ofte udtrykkes.
Det grænseløse består altså på den ene side i krav, der aldrig kan indfris, fordi målstregen konstant skubbes længere væk, i takt med at man forsøger at nærme sig den. Men det består på den anden side også i det forhold, at det er på tværs af livsområder, at man skal udvikle og optimere sig. Det er ikke bare faglig, men også personlig udvikling, der kræves på arbejdet. Vores børn skal ikke alene være dygtige i skolen, men også være sunde, kreative, musikalske og dygtige til sport.
Vi har fået en grænseløs udviklingskultur uden ret mange bremseklodser, uden inddæmning. Det truer ikke bare vores velbefindende, men det er næppe heller bæredygtigt på mere overordnet plan."


- Svend Brinkmann i bogen "Gå Glip"

torsdag den 5. oktober 2017

lørdag den 1. juli 2017

Om vovemod....


"At turde, er at miste fodfæstet for en stund, ikke at turde, er at miste sig selv."

(Ovenstående er den populære udgave, men det originale citat er:)
"Det er saaledes i Verdens Øine farligt at vove, og hvorfor? Fordi man saa kan tabe. Men det ikke at vove, det er klogt. Og dog, ved ikke at vove kan man just saa forfærdelig let tabe, hvad man dog, hvor meget man end tabte ved at vove, vanskeligt tabte, og i ethvert Tilfælde aldrig saaledes, saa let, saa ganske som var det Ingenting sig selv. Thi har jeg vovet forkeert, nu vel, saa hjælper Livet mig med Straffen. Men har jeg slet ikke vovet, hvo hjælper mig saa? Og naar jeg ovenikjøbet ved slet ikke i høieste Forstand at vove (og at vove i høieste Forstand er just at blive opmærksom paa sig selv) feigt vinder alle jordiske Fordele og taber mig selv!"

- Søren Kierkegaard (1813–1855)

søndag den 8. januar 2017

Ord og toner til refleksion...

Så bliver man bare heeeeelt stille og ydmyg... 🙏

Og lytter med store ører og vidt åbent hjerte til de ord og toner som en af verdens dygtigste bassister Victor Wooden her sætter på livet og det at være menneske.. 
❤️

fredag den 23. december 2016

Julehilsen


Kjære Virtuelle og real-life-venner.
Håber at I alle som en, må nyde den forestående højtid på bedste vis....